Cuồng và Ánh sáng
 
Trái tim

 

Các bài khác:
· Một cõi trời
· Cô gái ngây thơ
· Thơ bay
· Ăn mày
· Mộng lạ
· Phương Thảo
· Nàng bước tới
· Cặp mắt
· Đồ mi hoa
· Sầu lãng tử
· Sọ người

 

 
Gia Đình Bích Khê