Tinh Hoa 1
 
Tấm bia trước mộ thơ

 

Các bài khác:
· Gởi Liên Tâm
· Hàn Mặc Tử
· Lên kim tinh
· Xuân tượng trưng
· Duy Tân

 

 
Gia Đình Bích Khê