Tinh Hoa 1
 
Nhặt hoa

 

Các bài khác:
· Dưới trăng ngồi gãy đàn
· Quán khách xuân về
· Tóc xõa đàn tơ
· Ngón giai nhân
· Tấm bia trước mộ thơ
· Gởi Liên Tâm
· Hàn Mặc Tử
· Lên kim tinh
· Xuân tượng trưng
· Duy Tân

 

 
Gia Đình Bích Khê