Tinh Hoa 2
 
Trăng sáng bến đò xưa

 

Các bài khác:
· Đăng lâm
· Trên núi Ần nhìn sông Trà
· Dặm mòn
· Nam hành
· Gõ bồn
· Hồ Xuân Hương

 

 
Gia Đình Bích Khê