Tinh Hoa 2
 
Ngũ Hành Sơn (Tiền)

Lại chơi hòn Non Nước,

Chẳng mọc cánh mà bay,

Bạn bè thôi bỏ hết,

Ngất ngưởng Vọng Hải đài.

Ngó lên trời xanh ngắt:

Cheo leo quán sông Ngân,

Phải chăng chàng Lý Bạch

Ngồi chuốc chén đêm ngày?

Thuyền neo bên lau lách;

Sông lạnh bóng sao rơi!

Mặt nước  vỗ bình bạch,

Da trang trắng tợ hàu...

 

 

Các bài khác:
· Ngũ Hành Sơn
· Chùa Ông Thu Xà
· Trăng sáng bến đò xưa
· Đăng lâm
· Trên núi Ấn nhìn sông Trà
· Dặm mòn
· Nam hành
· Gõ bồn
· Hồ Xuân Hương

 

 
Gia Đình Bích Khê