Tinh Hoa 3
 
Băng tuyết

 

Các bài khác:
· Tiếng đàn mưa
· Để ảnh

 

 
Gia Đình Bích Khê