BÌNH THƠ BÍCH KHÊ
 
NHẠC VÀ HỌA TRONG THƠ BÍCH KHÊ
Nếu nói nhạc và họa có liên lạc mật thiết với thơ, thì trong thơ Bích Khê những tính chất ấy in đậm rõ rệt nhất. Thơ Bích Khê có thể đứng vào dòng thơ tượng trưng, trong đó gồm có đủ những chất huyền diệu và trụy lạc.
NHỮNG KHUYNH HƯỚNG TRONG THI CA VIỆT NAM 1932-1962
Năm 1939, đề tựa tập thơ tượng trưng đầu tiên trong thi ca Việt Nam, tập “Tinh Huyết” của Bích Khê, Hàn Mặc Tử viết: “Với những cảnh trí, sự vật rất tầm thường, hơn nữa, tội lỗi nhuốc nhơ, rùng rợn, mà thi nhân trái lại thấy ở những chỗ ấy là cao siêu, là nhân đức, là thơm tho, khoái lạc...
NHÂN ĐỌC “THI NHÂN VIỆT NAM” CỦA HOÀI THANH VÀ HOÀI CHÂN
Trong số các nhà thơ có tên trong quyển Thi nhân Việt Nam, tuy cũng có người đáng lẽ không nên liệt vào - và đọc họ bao nhiêu lần tôi cũng không có được cảm giác nào rõ rệt cả - nhưng có hai thi sĩ làm tôi bực tức nhất là: Hàn Mặc Tử và Bích Khê.
HAI BÀI BÀN VỀ THƠ MỚI CỦA PHAN KHÔI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BÍCH KHÊ
Báo Tiếng dân  gần đây có hai bài trong hai số tiếp nhau tuyên bố lên rằng ông Phan Khôi, là tôi, đã bắt đầu công kích lối thơ mới. Tôi thấy mà rất lấy làm ngạc nhiên. Tôi không hề có khi nào phản đối lối thơ mới cả, cũng chưa từng bắt đầu nghĩ đến việc ấy, sao người ta lại hô lên như vậy?

• Các tin khác:

» ĐỀ BẠT “TINH HUYẾT”
» BÁN THI
» DƯ LUẬN VỀ THƠ BÍCH KHÊ TRÊN SÁCH BÁO VIỆT TRƯỚC 1945
» BÍCH KHÊ - NHÀ THƠ LỚN CỦA VIỆT NAM
» BÍCH KHÊ - TÀI THƠ ĐỘC ĐÁO
» XUÂN TƯỢNG TRƯNG – TUYÊN NGÔN CỦA THI SĨ RÚT HẾT TINH HUYẾT CHO THƠ
» THI SĨ BÍCH KHÊ VỚI MÙA THU
» BÍCH KHÊ TRONG TRƯỜNG THƠ LOẠN
» NHẠC VÀ HỌA TRONG THƠ BÍCH KHÊ
» THI PHÁP BÍCH KHÊ


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  

  
Gia đình Bích Khê