BÌNH THƠ BÍCH KHÊ
 
NHỚ BÍCH KHÊ

Thơ Bích Khê mãi mãi là thơ hiện đại cho dù thi pháp Thơ Mới 1930-1945 đến nay ít được người đọc mặn mà. Chính sự mới mẻ đã khiến thơ Bích Khê trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều nhà thơ cảm nhận về thơ và đời của ông. Bichkhe.org xin giới thiệu một sáng tác mới về Bích Khê của Trần Ngọc Hưởng (Mai Bá Ấn).                                      

                                                                       TRẦN NGỌC HƯỞNG

 

                 Nàng là tuyết hay da nàng tuyết điểm

                 Nàng là hương hay nhan sắc lên hương

                                      (  Tranh lõa thể - Bích Khê )

                                                             Tặng Lê Ngọc Trác ( Quảng Ngãi )

 

 

Tòa hoa nghiêm động vấn vương

Ai đưa nhan sắc lên hương tuyệt vời

Ngợi ca hạnh phúc cõi người

Bức tranh lõa thể dâng đời nét thơ

 

Tầm xuân hoa dáng nguyên sơ

Mãi thao thức những bến bở trăm năm

Câu thơ vệ nữ mạch ngầm

Hồn thi nhân phút xuất thần vút lên

 

Làn da điểm tuyết rất riêng

Giữa ngày xuân chớm, giữa đêm xuân thì

Tấm thân kiều diễm nói chi

Tinh hoa, tinh huyết đang kỳ tinh khôi

 

Ngọc Kiều ơi đến cặp đôi

Bừng hoa sắc nước hương trời khỏa thân

Yêu người một thoáng phù vân

Cõng tình leo dốc bâng khuâng suối nguồn

 

Mộng cầm ca điệu nhớ thương

Một trời xuân hứng mười phương trữ tình

Đồi cong thon, vú nõn thanh

Hồng nhan hé nụ đầu cành toả hương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trái tương tư chín đỏ vườn…

Ai về dỗ giấc vô thường hiểu chăng

Chút tâm tình của thi nhân

Giữ mình thanh tịnh thoát trần lên tiên

                           

 

Các bài khác:
· BÍCH KHÊ VÀ THƠ TƯỢNG TRƯNG
· BÍCH KHÊ VÀ HÀN MẶC TỬ VỚI HAI BÀI THƠ VỀ THÔN VĨ DẠ
· CẢM NHẬM BÍCH KHÊ BẰNG THƠ
· NHỚ BÍCH KHÊ VÀ ĐƯỜNG BÍCH KHÊ
· ĐỨNG DƯỚI GÔC NGÔ ĐỒNG Ở NAM KINH NHỚ BÍCH KHÊ
· BÍCH KHÊ-NGƯỜI NGHỆ SĨ TÀI BA QUA THI PHẨM 'TỲ BÀ'
· THƠ BÍCH KHÊ - ÊM ĐỀM VÀ GỢI CẢM
· BÍCH KHÊ QUA NHÌN NHẬN CỦA ĐINH HÙNG
· "TINH HUYẾT" CỦA BÍCH KHÊ LÀ MỘT TRONG NHỮNG TẬP THƠ LÀM NÊN LỊCH SỬ
· PHẠM DUY VỚI
· BÍCH KHÊ: CÂY ĐÀN MUÔN ĐIỆU
· TINH HUYẾT MỘT THẾ GIỚI THƠ KỲ DỊ
· NGÔN NGỮ THÂN THỂ - MỘT PHƯƠNG DIỆN VĂN HÓA (TRƯỜNG HỢP BÍCH KHÊ)
· GIỚI THIỆU BẢN DỊCH TIẾNG ANH "TRANH LÕA THỂ" CỦA BÍCH KHÊ
· TẢN MẠN VỚI THINH QUANG VỀ BÍCH KHÊ
· ÐỌC THƠ BÍCH KHÊ NGHĨ ÐẾN MỘNG ÐÀI
· BÍCH KHÊ-NHÀ THƠ TƯỢNG TRƯNG TÀI HOA RẤT MỰC
· BÍCH KHÊ TRONG MÙA TRĂNG TƯỢNG TRƯNG
· NHÌN LẠI BÍCH KHÊ
· THƠ BỆNH BÍCH KHÊ

 

  
Gia đình Bích Khê