BÌNH THƠ BÍCH KHÊ
 
XEM TRANH BÁN LOÃ THỂ

                                                           Thơ Phạm Ngọc Thái

 
                 
     
                                  Tưởng nhớ bài thơ "Tranh loã thể" nổi tiếng
                                                         của thi nhân Bích Khê
 
Nàng để hở một vòm trời tuyệt mĩ
Thế giới là đây, cuộc sống cũng là đây !
Nàng gieo hoa và ý nghĩa loài người
Nhưng cũng đẻ cả chiến tranh và hoà bình

                                   ra từ trong bụng.

Lui xuống dưới nàng: một rừng sâu um tùm
                             che hang động
Lên trên nàng đôi mỏm núi trắng vô biên
Thân thể nàng tràn đầy hương nhụy phấn

Thiếu nữ mặc hở quần: hơn bao lời hoa mĩ phát ngôn.

Em như gió trăng, mà rung động cả vua chúa, thánh thần...
Cuộc sống cần em, đâu có cần chiến tranh
                                                  và bom nguyên tử?
Khi em cởi ra nhiều : điểm báo thế giới
                                         càng hiện đại văn minh
(*)
Nhưng điều đáng đớn đau: là tính nhân loại,

con người cũng ngày càng nhiều dã tâm gây tội ác! (**)
                
                                     PHẠM NGỌC THÁI                       

(*)   Thế giới càng hiện đại văn minh thì khuynh hướng triển lãm thân thể
        của các thiếu nữ càng phát triển, tới mức gần như cởi truồng...
(**)   Nhà văn Nga Ai-Ma-Tốp đã cảnh báo trong tác phẩm "Đoạn đầu đài" nổi tiếng của ông rằng:
     Thế giới, cái ác vẫn lấn át cái thiện và con người hiện đại còn ác hơn con sói! 
 

Các bài khác:
· NHÀ THƠ BÍCH KHÊ VỚI CẢNH TỊNH ĐỘ
· CẢM NHẬN TÌNH YÊU QUA HAI ĐOẠN THƠ NHỎ CỦA BÍCH KHÊ VÀ XUÂN DIỆU
· BÍCH KHÊ - CON SUỐI XANH LẶNG LẼ
· NHẠC TÍNH – NÉT ĐỘC ĐÁO TRONG PHONG CÁCH THƠ BÍCH KHÊ.
· BÍCH KHÊ – MỘT ĐỈNH NÚI LẠ
· Ô! MẮT BÍCH KHÊ
· BÍCH KHÊ - THI SĨ CỦA 'NHỮNG CÂU THƠ HAY VÀO BỰC NHẤT VIỆT NAM'
· VỀ NGHỆ THUẬT NGÔN TỪ TRONG THƠ BÍCH KHÊ
· BÍCH KHÊ - NHỮNG VẦN THƠ QUÊ HƯƠNG
· THƠ THẨN VỚI MỘT BÀI THƠ CỦA BÍCH KHÊ
· ĐỌC LẠI BÍCH KHÊ
· BÍCH KHÊ - MỘT CẢM NHẬN
· BÍCH KHÊ - TRUYỀN THỐNG VÀ CÁCH TÂN
· NHỚ BÍCH KHÊ
· BÍCH KHÊ VÀ THƠ TƯỢNG TRƯNG
· BÍCH KHÊ VÀ HÀN MẶC TỬ VỚI HAI BÀI THƠ VỀ THÔN VĨ DẠ
· CẢM NHẬM BÍCH KHÊ BẰNG THƠ
· NHỚ BÍCH KHÊ VÀ ĐƯỜNG BÍCH KHÊ
· ĐỨNG DƯỚI GÔC NGÔ ĐỒNG Ở NAM KINH NHỚ BÍCH KHÊ
· BÍCH KHÊ-NGƯỜI NGHỆ SĨ TÀI BA QUA THI PHẨM 'TỲ BÀ'

 

  
Gia đình Bích Khê