BÌNH THƠ BÍCH KHÊ
 
BÍCH KHÊ-NHÀ THƠ TƯỢNG TRƯNG TÀI HOA RẤT MỰC

                                                                                                                  HUYỀN VIÊM

Bích Khê, tên thật là Lê Quang Lương, còn có bút hiệu Lê Mộng Thu, sinh ngày 24-  3-1916 tại xã Phước Lộc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, nhập tịch và cư trú tại Thu Xà, cùng tỉnh; mất ngày 17-1-1946, lúc mới 30 tui.

 

            * Nét tài hoa trong thơ Bích Khê

            Nói đến Bích Khê, không ai không thấy nét tài hoa đặc biệt trong thơ ông.. Cái tài hoa thiên phú ấy đã nhiều lần xuất hiện trong thơ ông làm nao lòng người đọc. Tỳ bà, Hoàng Hoa Nghê thường là ba bài thơ hay vào bậc nhất của Bích Khê mà Lê Tràng Kiều đã giới thiệu trên Tiểu Thuyết Thứ Năm và cho là những bài ca thần ảo. Hai bài trước là hai bài thơ bình thanh (chữ trong thơ không dấu hay chỉ có dấu huyền) mà hình ảnh và âm thanh tuyệt diệu.