BÌNH THƠ BÍCH KHÊ
 
GIỚI THIỆU BẢN DỊCH TIẾNG ANH "TRANH LÕA THỂ" CỦA BÍCH KHÊ

NUDE LADY'S PAINTING
TRANH LÕA THỂ
Translated by Vien Nguyen
Bích Khê

 

NHVThoNudeLadyPainting

 

NUDE LADY'S PAINTING

Translated by Vien Nguyen

A elegantine precious body in the most beautiful lady's painting.
O Beauty's Goddess! It is hither that you reign?
Where are thou now? Here your clothes still are.
Whence come you to show your impressive corp?
Are thou snow flowers or your complexion snow—adorned?
Are thou perfume-sweet or beauty-endowed?
Your pearl eyes shimmer with skylight waves
Teardrops are about to burst into sapphire flows.

Mythologic night sleeps deeply on your hair
While drops of moonlight linger on your lips.
Your two breasts! Your two breasts! Oh my God!
Let me suck this sweet honey.
What an engaging and challenging blossom opened!
Shaken I rein in my wild soul weighed...
Oh! These hands let fall the jade bowl.
Oh! These sexual legs with seductive lotus-pink colour.
Give me thou! Give me thou! Give me thou whole and all...

I drink continously that dream
To reach the zenith of ectasy,
And drown this planet in an ocean of tears.
O my beautiful Goddness! You survive across all the generations;
Even the Time's image kneels at your feet.
There exitsts the Eternal Spring in the Evolution Process!
All Life's laws are but only illusions!
Wherefore do thou caress the bitter coldness

Indulging your portrait I fail to contemplate the poet?
Or thou miss peaceful life in palace?
Or thou long for the purest love?
O my beautiful Lady! Why burst thou not into tears
As for me a poet, with all painting arts to adore your sensual beauty?
The peaceful moon flows in mute poem lines,
A soundless music that burns in words.
O my beautiful Lady! Express yourself in your own gem words
And your pearl intonation oscilates my profound heartstrings.

Ngoc Kieu! Ngoc Kieu! Come here with your double existences.
Let me portray your natural and supernatural beauty
So wonderful this portraying drowns me in drunken boat,
So ghostly this painting pushes me deep in angry.
I lose my consciousness in a shortly delirious moment;
From the deepest spiral step I then fly into sky...

@

NGUYỄN HỮU VIỆN

Paris, winter 1984

http://www.science-technologie.com

http://www.hanoiparis.com

http://www.ykien.net/ykienhv.html

 

TRANH LÕA THỂ

Bích Khê

Dáng tầm xuân uốn trong tranh Tố Nữ,
Ô tiên nương! nàng lại ngự nơi nầy?
Nàng ở mô? Xiêm áo bỏ đâu đây?
Đến triển lãm cả tấm thân kiều diễm.
Nàng là tuyết hay da nàng tuyết điểm?
Nàng là hương hay nhan sắc lên hương?
Mắt ngời châu rung ánh sóng nghê thường;
Lệ tích lại sắp tuôn hàng đũa ngọc.

Đêm u huyền ngủ mơ trên mái tóc.
Vài chút trăng say đọng ở làn môi.
Hai vú nàng! hai vú nàng! chao ôi!
Cho tôi nút một dòng sâm ngọt lộng.
Ôi lồ lộ một tòa hoa nghiêm động!
Tôi run run hãm lại cánh hồn si...
Ô hai tay rơi chén ngọc lưu ly;
Ô hai chân nở màu sen ẻo lả;
Cho tôi nàng! cho tôi nàng! tất cả...

Tôi miên man uống lại mộng quỳnh dao
Cho đê mê, chới với, hồn lên cao,
— Một tinh cầu sẽ tan ra biển lệ.
Tiên nương hỡi! nàng sống trên thế hệ,
Bóng thời gian phải quỵ dưới chân nàng —
Xuân muôn đời di dưỡng giữa vùng tang!
Gương phép tắc suốt soi ngàn mộng ảnh!
Cớ làm sao nâng niu bầu giá lạnh,

Ấp tranh người, lơ đãng ngắm thi nhân?
Hay nàng nhớ nhung các phượng đền lân?
Hay nàng ước mơ tình trong trắng ngọc?
Ôi! nàng ôi! Làm sao nàng chẳng khóc
Người thi nhân, vẽ đẹp của khiêu dâm —
Trăng thanh tịnh còn lóng trong thơ câm,
Nhạc vô minh hằng sôi trên nét chữ ?
Ôi! Nàng ôi ! thốt lên, lời ngọc nữ,
Lời trân châu rúng cả phiếm lòng tôi...

Ngọc Kiều! Ngọc Kiều! Đến cặp song đôi
Cho tôi đọ vẽ hương trời sắc nước;
Vẽ huyền diệu ứ men say lướt mướt;
Vẽ yêu tinh dồn giận thấu vô gan;
Ta thiếp đi — trong một phút mê loàn
Xuống muôn đợt rồi bay lên tột bực...

 

Các bài khác:
· TẢN MẠN VỚI THINH QUANG VỀ BÍCH KHÊ
· ÐỌC THƠ BÍCH KHÊ NGHĨ ÐẾN MỘNG ÐÀI
· BÍCH KHÊ-NHÀ THƠ TƯỢNG TRƯNG TÀI HOA RẤT MỰC
· BÍCH KHÊ TRONG MÙA TRĂNG TƯỢNG TRƯNG
· NHÌN LẠI BÍCH KHÊ
· THƠ BỆNH BÍCH KHÊ
· BÍCH KHÊ - CON CHIM YẾN CỦA THỜI GIAN
· MƯỜI NĂM TRƯỚC ĐÃ CÓ CHUYỆN “ ĐƯỜNG BÍCH KHÊ”…
· Nhạc và họa trong thơ Bích Khê
· Bích Khê - nhà thơ của đỉnh cao nghệ thuật ngôn từ
· Bích Khê: Từ Tinh Huyết thần dị đến Tinh Hoa thần linh
· Thơ không là nguy hiểm, từ bài học đổi mới của Bích Khê
· Bích Khê và chủ nghĩa tượng trưng
· TƯ DUY NGHỆ THUẬT THƠ BÍCH KHÊ – NHÌN TỪ CÁC CẤP ĐỘ HÌNH TƯỢNG THƠ
· 'TINH HUYẾT' CỦA BÍCH KHÊ VÀ GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN THỨ HAI CỦA THƠ MỚI (1)
· 'TINH HUYẾT' CỦA BÍCH KHÊ VÀ GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN THỨ HAI CỦA THƠ MỚI (2)
· ĐI VÀO CÕI THƠ BÍCH KHÊ
· THƠ KHÔNG LÀ NGUY HIỂM, TỪ BÀI HỌC ĐỔI MỚI CỦA BÍCH KHÊ
· MỘT CÕI THƠ GẮN SỐ PHẬN VỚI NHỮNG BƯỚC THĂNG TRẦM CỦA THƠ MỚI
· BA KHÚC CA NGẮN VỀ BÍCH KHÊ

 

  
Gia đình Bích Khê