BÌNH THƠ BÍCH KHÊ
 
CỔ LŨY CÔ THÔN

Nguyễn Thụy Kha                        CỔ LŨY CÔ THÔN 

                                                                       Tưởng nhớ Bích Khê

 

Bên kia là Thu Xà

mộ Bích Khê cỏ úa

Cổ Lũy cô thôn

cất giữ giùm vết tích thuở Chàm

hàng dừa nước mắt xa xăm

 

Không mất đi đâu những vô hình kia những cuộc giao tranh

sáng lòa uất hận

còn bạc trên cát còn đỏ trên đất

giọt nắng chưa lụi tàn

không dễ gì quên đi được

câu thơ còn vương cây ngô đồng

không dễ gì xóa đi người xa ấy

như xóa bụi gương

 

Vùng cửa sông chiều im ắng quá

những đồng mía hồn ai lay lay

Cổ Lũy cô thôn cùng nấm mộ thi nhân

Giấu niềm riêng số phận

Tre đang ngâm trong bùn đen ngày tháng

Chờ đợi vút lên cao cao ngôi nhà

Gió như ai tát một cái cực đau

Lại vuốt ve tha thứ

 

 

Các bài khác:
· RẰM CUỐI NĂM, KỂ CHUYỆN BÍCH KHÊ
· NHÀ THƠ BÍCH KHÊ XỨ QUẢNG TRONG VÒNG TAY CỦA THI HỮU XỨ BÀN THÀNH BÌNH ĐỊNH
· BÍCH KHÊ - NHÀ THƠ LỚN CỦA VIỆT NAM
· THƠ ĐỀ NHÂN VIẾNG MỘ BÍCH KHÊ
· NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN HỌC CÒN LẠI
· HƯƠNG THƠ
· TRONG THƠ MỚI CHƯA CÓ BÍCH KHÊ
· THƠ BÍCH KHÊ
· HAI BÀI THƠ VỀ BÍCH KHÊ CỦA PHAN BÁ TRÌNH
· CHÙM THƠ VIẾT VỀ BÍCH KHÊ CỦA NHIỀU TÁC GIẢ
· CHÙM TỨ TUYỆT DÂNG BÍCH KHÊCỦA MAI VĂN HOAN
· GIỚI THIỆU BÀI THƠ 'BÍCH KHÊ' CỦA TRẦN NGỌC HƯỞNG
· LÀNG TRONG THƠ HÀN MẶC TỬ, TẾ HANH, BÍCH KHÊ
· MỘNG ĐÀI - CUỘC ĐỜI VÀ THƠ CA
· THƠ BÍCH KHÊ - MỘT THỂ NGHIỆM THƠ TƯỢNG TRƯNG
· MÙA THU XỨ HUẾ VÀ BUỒN VƯƠNG CÂY NGÔ ĐỒNG
· PHONG TRÀO THƠ MỚI NHƯ MỘT DIỄN NGÔN LỊCH SỬ
· TRONG MẮT BÍCH KHÊ
· BÍCH KHÊ, PHẠM DUY - HAI CHÀNG LÃNG TỬ
· GIỚI THIỆU CHÙM THƠ VỀ BÍCH KHÊ CỦA NGUYỄN KHÔI

 

  
Gia đình Bích Khê