BÌNH THƠ BÍCH KHÊ
 
TOÀN BỘ THI PHẨM BÍCH KHÊ NHÂN KỶ NIÊM 100 NĂM BÍCH KHÊ

 

THƠ BÍCH KHÊ

 


MẤY DÒNG THƠ CŨ

LỜI DẪN - Như nhiều người đã biết, Bích Khê ban đầu sáng tác theo các thể thơ truyền thống; nhiều bài đã đăng báo. Tuy vậy, chưa ai biết rõ phần sáng tác này đã được tác giả sắp xếp thành tập hay chưa, dung lượng ra sao. Trong sưu tập Thơ Bích Khê (Chế Lan Viên, Hà Giao, Nguyễn Thanh Mừng sưu tầm biên soạn, Sở VHTT Nghĩa Bình xb., 1988) có 7 bài loại này, được tập hợp dưới tên gọi Mấy dòng thơ cũ. Gần đây, trong dịp chuẩn bị kỷ niệm 100 năm sinh Bích Khê, nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân đọc lại sưu tập báo “Tiếng dân” và tìm được 6 bài thơ Bích Khê, trong đó 2 bài trùng với 2 bài đã có trong gọi Mấy dòng thơ cũ  của tập Thơ Bích Khê (Nghĩa Bình, 1988) kể trên. Đó có lẽ là tất cả những gì thuộc số tác phẩm viết theo các thể thơ cổ của Bích Khê hiện còn giữ được.

            Dưới đây, lấy lại nhan đề Mấy dòng thơ cũ, Ban biên soạn tập hợp tất cả các bài đã có ở hai nguồn kể trên; những câu chữ dị biệt sẽ được ghi chú ở cuối mỗi bài thơ.

            Hy vọng là sau này sẽ có thể tìm thêm được những sáng tác của Bích Khê thuộc thời kỳ làm thơ cũ, bởi, theo các nguồn hồi ức của người thân, Bích Khê đã viết trên dưới một trăm bài thơ thuộc các thể cổ truyền.

                                                                                                BAN BIÊN SOẠN    

 

NGUYỄN HUỆ

Đáng mặt anh hùng giữa bể đông

Đánh tan quân Mãn khiếp oai rồng

Sông Hà đượm máu thây ngang dọc

Tướng Nghị kinh hồn chạy tứ tung

Đất Bắc quyết toàn châu Lưỡng Quảng

Trời Nam còn tạc chuyện Quang Trung

Hai bàn tay trắng làm nên thế

Tiếng ngụy mang oan có tức không?

………………………………………….

Nguồn:

Thơ Bích Khê (Nghĩa Bình, 1988) tr. 33.

Chú thích

Câu 3: Sông Hà: sông Nhị Hà, tức sông Hồng

Câu 4: Tướng Nghị: Tôn Sĩ Nghị, tướng nhà Thanh cầm đầu đoàn quân xâm lược nước ta, bị thất bại bởi các trận chiến của quân ta do vua Quang Trung chỉ huy.     

 

ĐÈO HẢI VÂN

Bước tới đèo Vân cảnh vắng teo

Rõ ràng trước mắt bức tranh treo

Một vùng bể cả cơn triều dậy

Đôi cụm rừng sâu tiếng gió reo

Đường sắt xe quanh còi dậy đất

Đầu non ác lặn bóng nghiêng đèo

Xung quanh phong cảnh mình trơ trọi

Văng vẳng lừng xa giọng cuốc kêu

Cuốc kêu văng vẳng ở đâu đâu

Trời nước mênh mông lẫn một màu

Thành cổ rêu phong sương nhuộm đá

Bia xanh chữ lợt súng trơ đầu

Đường đời thành bại chòm mây bạc

Tiến cử anh hùng ngọn gió lau

Nhìn cảnh nước non non nước ấy

Ngàn xưa dâu bể chạnh lòng đau

…………………………………………

Nguồn: 

Thơ Bích Khê (Nghĩa Bình, 1988) tr. 33-34.

          ĐĂNG LÂM

          Hoa cỏ bốn mùa thay đổi tiết

          Ngàn năm còn mãi cụm cây xanh

          Cheo leo lắt lẻo đèo treo quán

          Róc rách đìu hiu nước xuống gành

Gió thốc rừng mai bông dã dượi

Mưa thêu làn nắng chỉ mong manh

Mục tử năm ba tiêu thổi điệu

Nắng vàng cao thấp núi rung rinh.

……………………………………………..

Nguồn:

Thơ Bích Khê (Nghĩa Bình, 1988) tr. 34

TIẾT MÙNG NĂM THÁNG NĂM

Đoan dương tục lệ ấy ai bày ?

Này điệu Ly Tao khúc hát hay.

Mảnh đá sông Tương chìm đáy nước,

Ngàn thu dân Sở viếng hồn ngay.

Đau thương mấy bác con trời nhỉ !

Mắc mớ chi người nước Việt đây ?

Chén rượu xương bồ say dở tỉnh,

Ngậm ngùi riêng những cảm cho ai…

…………………………………………………..

Nguồn:

Tiếng dân, Huế, s. 929 (2 Juillet 1936), tr. 1.

CÙNG BẠN CHƠI NGŨ HÀNH SƠN, QUẢNG NAM

Đứng riêng năm nụ một trời con,

Núi thấp mà danh khắp xứ đồn.

Vọng Hải đền cao mây sóng tỏa,

Huyền Không động vắng gió trăng lòn.

Ghi tình non nước thơ đề đá,

Mơ cảnh Hoa Nghiêm mộng gởi hồn.

Viếng khắp danh lâm cùng trở gót,

Chuyện xưa “trở giá” vẫn đương dòn. (1)

          …………………………………………………..

Nguồn:

Tiếng dân, Huế, s. 937 (23 Juillet 1936), tr. 1.

Chú thích:

(1) Chuyện cụ Phan Thanh Giản cản vua Minh Mạng (nguyên chú của tác giả Bích Khê)

          VỀ THU XÀ CẢM TÁC

          Phố phường hai dãy đứng trơ trơ

          Phong cảnh nhìn xem đã khác xưa

          Chợ búa lăng xăng tôm cá thịt

Điếm đàng xông xáo sớm chiều trưa

Thần tiền đâu vắng khoanh tay ngó

Ma đói nên ghê đứng cửa chờ

Phần thuế xâu phần công nợ nữa

Thăm quê khiến khách rối lòng tơ!

……………………………………………….

Nguồn:

Thơ Bích Khê (Nghĩa Bình, 1988) tr. 34.

BÀI HÁT XUÂN CỦA NÀNG THƠ

Nàng Thơ thấy chúa Xuân ra,

Muôn tình ngàn tứ bỗng ngà ngà say.

Mặt đối mặt, tay cầm tay,

Miệng cười hoa nở, hát ngay một bài.

HÁT RẰNG:

Sông Hương chi sóng dợn,

Núi Ngự chi mây vần.

Đất Thần kinh là đất văn nhân,

Cảnh xuân sắc bút tinh thần rồng phụng múa.

Xuân chín chục xuân chung trong vũ trụ,

Khắp đông tây nam bắc đủ màu xuân;

Cái xuân chung nào có ai ngăn,

Sao kẻ Việt người Tần tươi ủ khác?

Xuân non nước cỏ hoa thay cảnh sắc,

Đường canh tân chung bước sánh năm châu.

Xuân thanh niên tằm dũ sạch ơn dâu,

Bầy quỷ tục lũ ma sầu xua chạy tít.

Xuân như thế mới là xuân phải tiết,

Xúm nhau ta kéo riết xuân vào.

Giá đời xuân tột bực thanh cao,

Bồi đắp mãi nền xuân cho vững chãi.

Hồng lạc sơn hà xuân bất cải,

Giống Rồng Tiên đi lại thưởng xuân chung,

Quốc trung hà nhật bất xuân phong.

……………………………………………………..

Nguồn:

Tiếng dân, Huế, s. 871 (13 Février 1936), tr. 1.

ĐÊM KHUYA NGHE CHUÔNG(1)

 

Đêm khuya giấc điệp mơ màng,

Nghe chuông sực tỉnh một tràng mộng xuân.

Trớ trêu cho khách phong trần,

Nghe chuông đối cảnh tinh thần ngẩn ngơ…

 

Chuông đâu thánh thót,

Giữa đêm trường như đem rót vào tai.

Chuông càng ngân, tiếng càng dổi, hơi càng dài, (2)

Mường tượng khúc Bồng Lai thiên nhạc phách…

Hoán khởi mê tân thuyền thượng khách,

Tỉnh hồi trường giạ mộng trung nhân.

Bóng yên hoa, (3) màu khiêu vũ, mây phú quý, bả phù vân,

Tiếng linh động trong ngần thiên vạn cổ.

Riêng tớ những chứa chan bầu thống khổ,

Đá phong trần còn hổ với ba sanh, (4)

Mộng giang hồ bay bổng tận mây xanh.

Nghe tiếng dội luống ngầm quanh về non nước, (5)

Đêm dài dặc ấy ai người giậy trước, (6)

Nắm chày kình dõng dược giộng cho kêu. (7)

May ra người tỉnh thức đều.

…………………………………………………………                               

Nguồn:

- Tiếng dân, Huế, s. 906 (7 Mai 1936), tr. 1.

- Thơ Bích Khê (Nghĩa Bình, 1988) tr. 35-36

Khảo dị

(1) Ở sách Thơ Bích Khê (Thơ BK, 1988) nhan đề chỉ gồm 2 từ “Nghe chuông”

(2) Giọng càng ngân, tiếng càng dội, hơi càng dài (Thơ BK, 1988)

(3) Bóng yêu hoa (Thơ BK, 1988)

(4) Đã phong trần còn hổ với ba sinh (Thơ BK, 1988)

(5) Nghe tiếng dội rồi trở quanh về non nước (Thơ BK, 1988)

(6) ai người tỉnh trước (Thơ BK, 1988)

(7) dõng dượt động cho kêu (Thơ BK, 1988)

BÁN SẦU

          Sầu đâu sầu lạ sầu lùng

          Sầu theo lẽo đẽo ngàn trùng cũng theo

         

          Bán sầu chi đó tệ

          Xưa đã từng có kẻ bán hoàng thiên

          Người bán trời không chứng mới là phiền

          Còn tôi bán hàng sầu tiền chẳng lấy

          Sầu nhấm ma men, men khó tẩy

          Sầu mời thần ngủ, ngủ không ngon

          Này sầu hoa sầu cỏ sầu núi sầu non

          Sầu tất thảy bà con say tỉnh dở

          Chưa nói đến tớ sầu vì tớ

          Bôn ba mà vỡ lỡ nét tang thương

          Ma dắt lối quỷ đưa đường

          Sầu đây đó sầu vương chằng chịt mãi

          Tôi muốn bán hàng sầu không vốn lãi

          Khỏe tinh thần hầu tính lại cuộc trăm năm

          Để sầu thêm rối ruột tằm

…………………………………………………………

Nguồn:

- Tiếng dân [chưa tìm được số báo đăng bài này]

- Thơ Bích Khê (Nghĩa Bình, 1988) tr. 36

 

BÁN THI (1)

Năm trên tôi có bài rao “bán sầu” được một ít anh em mua cho, nói cho phải, món hàng không đến ế. Hiện món sầu bán đã gần hết, lục trong cái kho “não” lại còn món hàng “thi”, cả cũ cả mới cũng khá nhiều. Nay tôi muốn bán nốt món [……] (a) đến, xin tính giá rất rẻ và các nhà đại lý xin biếu cả 99%. Vậy có bài hát rao:

 

Năm trên (2) tớ đã bán “sầu”,

Món hàng khá đắt khách cầu khách mua.

Còn món “thi” cũng của chua, (3)

Khách nào có thích, tớ cũng bán đùa làm quen.

 

Sầu đã bán thôi thi cùng bán nốt,

Mối thi sầu không cột lại làm chi.

Kìa như than, như khóc, như túy, như si, (4)

Nào giọng đờn ai oán, nào giọt lệ lâm ly, (5)

Rút cục lại “mốc xì” gì đâu có. (6)

Rồng vẽ, lối xưa toàn những sáo,

Cua bò, thi mới chẳng thành câu. (7)

Cũng rung đùi xưng Lý, Đỗ, Hàn, Tô,

Rõ bát xáo cổi quần mò không thấy cái.

Tớ trót đã cùng mang bệnh dại,

Từ nay toan đem bán lại cho đời. (8) 

Khách làng thi ai cần đến đồ chơi, (9)

Tớ bán rẻ không lời và cho cả vốn. (10)

Đời tranh cạnh xen thi vào càng lộn xộn,

Chẳng ích chi thêm hao tổn lòng người.

Để công phấn đấu với đời. (b)

                                               

Nguồn:

- Tiếng dân, Huế, s. 954 (1er Septembre 1936), tr. 2.

- Thơ Bích Khê (Nghĩa Bình, 1988), tr. 36-37

Chú thích:

(a) Chỗ này báo rách, mất 1 dòng, chừng 9-10 từ.

(b) Bài này đăng báo Tiếng dân đã gây nên một cuộc bút chiến nho nhỏ dưới dạng họa đáp bằng thơ (xem trong phần dư luận về thơ Bích Khê trước 1945)

Khảo dị:

(1) Bán thơ (Thơ BK, 1988)

(2) Hôm xưa (Thơ BK, 1988)

(3) Còn món thi vẫn của chua (Thơ BK, 1988)

(4) Kìa như đau, như khổ, như oán, như si (Thơ BK, 1988)

(5) Nào giọng đờn ai oán, nào giọt lệ lâm ly (Tiếng dân, 1936)

    Nào giọng đàn ai oán, giọt lệ thương bi (Thơ BK, 1988)

(6) Kết cuộc lại “mốc xì” gì đâu ráo (Thơ BK, 1988)

(7) Cua bò, thơ mới chả nên câu (Thơ BK, 1988)

(8) Từ nay xin đem bán lại cho đời (Thơ BK, 1988)

(9) Khách làng thơ ai cần đến đồ chơi (Thơ BK, 1988)

(10) Tớ bán rẻ không lời và cho cả vốn (Tiếng dân, 1936)

     Tớ xin bán, không lời cả vốn (Thơ BK, 1988)

GIÀU VĂN

Ông có nghèo tiền mặc kệ ông,

Ông giàu bạc vạn mớ văn ngông.

Dồn vô một mớ no đầy bụng,

Dùng đến ngàn thu cũng chả lưng.

Mốc nhỉ, phơi cho thiên hạ thấy,

Hứng lên, xổ hết vạn người trông.

Còn gì dám bảo ông nghèo nhỉ ?

Phụng múa oanh ca cắc cắc tùng ! (1)

…………………………………………….                    

Nguồn:

Tiếng dân, Huế, s. 1442 (23 Décembre 1939), tr. 1

Chú thích:

(1) Bài này đăng Tiếng dân cuối năm 1939; điều đáng chú ý là ngay bên dưới bài này, tòa soạn cho đăng bài thơ Ngông của Thanh Trúc họa lại bài trên. Có thể đoán là tòa soạn Tiếng dân dị ứng với khẩu khí bài thơ của Bích Khê nên đã đưa cho một ai đó đọc và làm bài đáp mang tính bút chiến, để đăng ngay cùng trang với bài thơ của Bích Khê. Đây có lẽ là bài thơ cuối cùng Bích Khê đưa đăng báo Tiếng dân. (xem bài họa đáp trong phần dư luận về thơ Bích Khê trước 1945 trong sách này)

 


THƠ MỚI BÍCH KHÊ

        đăng TIỂU THUYẾT THỨ NĂM

 

LỜI DẪNTrên tuần báo “Tiểu thuyết thứ Năm” xuất bản ở Hà Nội, chúng tôi thấy có đăng một số bài thơ ký tên Mộng Thu hoặc Lê Mộng Thu hoặc Bích Khê Lê Mộng Thu. Có bài sẽ có mặt trong tập “Tinh huyết” khi ấy đang đưa in tại nhà in Thụy Ký, 98 Hàng Gai, Hà Nội, tuy về câu chữ có đôi chút khác biệt. Lại cũng có những bài không thấy có trong tập thơ ấy. Dưới đây là các bài thơ kể trên. Tiếc rằng sưu tập báo cũ “Tiểu thuyết thứ Năm” hiện thiếu khá nhiều nên ở đây chỉ có được 5 bài. Xin cảm ơn nhà thơ Anh Chi đã cho chúng tôi tham khảo sưu tập các số “Tiểu thuyết thứ Năm” anh hiện có. – BAN BIÊN SOẠN

 

TRỐNG GIAO THỪA

Từng hồi trống … vang âm từng hồi trống…

Nện trong sương những tiếng vọng oai nghiêm.

Hương trầm bay quyện hương hoa bát ngát,

Mọi người đều bỏ dở giấc mơ tiên.

 

Tiếng pháo nổ, nổ từng tràng liên tiếp,

Hoa đào cười trong khói nhẹ giăng tơ,

Giờ phút ấy Nàng Xuân vừa lướt đến,

Mang trên đôi cánh trắng vạn lời thơ.

                                                          MỘNG THU

Nguồn:

Tiểu thuyết thứ Năm, Hà Nội, s. 19, số Giao Thừa (9 Février 1939), tr. 30

 

HOÀNG HOA

Chưa bao giờ, các bạn mến thơ yêu thơ đã được vừa lòng, đã được say sưa như bây giờ, khi giở những trang thân yêu của tờ báo thân yêu này, nó đã lần lượt trình bầy không biết bao nhiêu là tác phẩm giá trị:

            Những vần mơ màng của Quỳnh Dao, những vần nhẹ nhàng của Anh Thơ, những vần trong sáng của Đỗ Huy Nhiệm,

Những vần diễm ảo của Thanh Tịnh,

Những vần thành thực và giản dị của Nguyễn Bính, Phạm Quang Hòa, tha thiết của Lê Thanh Xuyên,

Những vần dồi dào và huyền diệu của Xuân Khai,

Những vần đầy mộng ảnh đầy âm nhạc của Yến Lan (Yến Lan, ôi, trần đời làm gì có hai Yến Lan!)

Và những vần đặc biệt của Tchya, của Phạm Huy Thông, của Lưu Trọng Lư…

Mới đây, các bạn đã được say sưa, càng được say sưa hơn, khi nghe được tiếng đàn TỲ BÀ thần ảo ấy.

Hãy im! Tác giả TỲ BÀ, ông Bích Khê Lê Mộng Thu sắp cho ta nghe hai khúc đàn nữa, nó cũng như khúc TỲ BÀ rất êm rất nhẹ, có lẽ êm quá nhẹ quá.

Khúc HOÀNG HOA và khúc NGHÊ THƯỜNG!

NGHÊ THƯỜNG (đăng số sau) (1) sẽ mời các bạn, trong một đêm trăng ngời những châu báu ngọc ngà, cùng Nàng Thơ nhịp nhàng lên chơi trên cung Hằng, xem nàng Xuân Hương ngực để trần và xem khúc Nghê Thường của muôn Ngọc Nữ.

            Nhưng hãy để những nàng Ngọc Nữ trên tiên cung đấy! Kỳ này, các bạn hãy theo khúc HOÀNG HOA, đưa tâm hồn đến với những người chinh phụ đang trông chồng nơi “ngàn khơi” kia!

Chiều đã xuống. Ta hãy lắng nghe…

                                                                                                LÊ TRÀNG KIỀU

Chiều đi trên đồi êm như tơ,

Chiều đi trong người êm như mơ,

Lam nhung ô! màu ngưng lưng trời,

Xanh nhung ô! màu phơi nơi nơi…

 

Vàng phai nằm im ôm non gầy,

Chim Yên eo mình nương xương cây,

Đây mùa Hoàng hoa, mùa Hoàng hoa;

Đông nam mây đùn nơi thành xa…

 

Oanh già theo Quyên: quên tin chàng!

Đào theo Phù dung: thư không sang!

Ngàn khơi, ngàn khơi, ta, ngàn khơi,

Làm trăng theo chàng qua muôn nơi.

 

Theo chàng ta làm con chim Uyên…

Làm mây theo chàng bên nhung yên…

Chàng ơi! Hồn say trong mơ màng,

− Hồn ta? Hay là hồn tình lang ?

 

Bên kia, Hàm Dương ; đây, Tiêu Tương,

Tơ lòng nâng cao lên mành Dương !

Nay hoàng hôn rồi mai hôn hoàng,

Trông gương buồn dơ cho dong nhan !

 

Non Yên tên bay ngang muôn đầu…

Thâm khuê oan gì giam xuân sâu?

  Ai xây bờ oan trên xương người?!

  Ai xây mồ hoa chôn xuân tươi?!

Kính tặng Đ. Thị Điểm

                                                Bích Khê LÊ MỘNG THU
Nguồn:

Tiểu thuyết thứ Năm, Hà Nội, s. 30, số Lính thủy II (11 Mai 1939), tr. 4.

Chú thích:

(1)  Số tiếp theo số 30 này, tức là Tiểu thuyết thứ Năm số 31, ra ngày 18/5/1939, hiện chưa tìm được văn bản; qua bài bình của Lê Tràng Kiều, ta biết các bài Tỳ bà, Nghê thường của Bích Khê đều đăng tuần báo Tiểu thuyết thứ Năm.
THU

Này thu rung trong nắng!

Này thu khóc trong đêm!

Và này, dưới xanh êm,

Thu buồn bên khóm liễu.

Ai có nghe âm điệu

Trong cành ngập vàng tươi?

Ai có nghe lả lơi

Lẻn vào cung trăng bạc?

Tôi muốn nghe đôi mắt

Chứa cả một hồ thu

Trong chiều thu êm ái:

Đôi bút đào mềm mại

Vẫy lệ trên giòng thơ!

                                      LÊ MỘNG THU

Nguồn:

Tiểu thuyết thứ Năm, Hà Nội, s. 32 (25 Mai 1939), tr. 11.

 


THU

Say khướt hơi thu. Trong nắng dịu

Chiều tà, lá rụng bến sông yêu;

Mơ màng thấy dạng người nhi nữ,

Buồn mác bên hoa lệ nhỏ đều!

                                      LÊ MỘNG THU

Nguồn:

Tiểu thuyết thứ Năm, Hà Nội, s. 37 (29 Juin 1939), tr. 11.

GIÓ LẠNH

          Ồ nhỉ! Hôm nay gió lạnh lòng,

          Lá vàng rơi rụng ở bên song,

          Cái gì khẽ động trong không khí,

          Hay chút buồn mơ lẫn nhớ mong?

         

Một trời thu lạnh trong lòng tôi,

          Dìu dặt đưa hơi gió lướt đồi,

          Khiến cả người run theo ánh tuyết,

          Của làn thi tứ: phút chơi vơi!

         

Gì nghe rạo rực? Lệ chia đôi.

          Sắp nói, ô kìa … sao im thôi?

          Hay bởi ngoài song vàng rụng mãi

          Trời thu rớm lệ, bạn lòng ơi!

                                      Bích Khê LÊ MỘNG THU

Nguồn:

Tiểu thuyết thứ Năm, Hà Nội, s. 38 (6 Juillet 1939), tr. 11.

 

 

 

 

 

TINH HUYẾT

 

LỜI DẪN – Tinh huyết là tập thơ duy nhất xuất bản trong sinh thời tác giả Bích Khê. Người đứng ra xuất bản là Trọng Miên, một trong những người bạn của tác giả. Đây là một cuốn sách gồm 104 trang 21x16 cm, in xong ngày 30 Decembre 1939 tại nhà in Thụy Ký, 98 phố Hàng Gai, Hà Nội. Đầu sách có bài tựa “Bích Khê, thi sĩ thần linh” của Hàn Mặc Tử;  cuối sách có bài “Bạt” của Trọng Miên. Phần thơ trong tập này của Bích Khê được sắp xếp trong 4 phần: Nhạc và Lệ; Đẹp và Dâm; Cuồng và Ánh Sáng; Châu. Dưới đây in lại các bài thơ trong tập đúng như văn bản và cách sắp xếp trong cuốn Tinh huyết in lần đầu ấy. Bài tựa của Hàn Mặc Tử và bài bạt của Trọng Miên sẽ đưa xuống phần dư luận về thơ Bích Khê, sắp xếp theo thời gian.

BAN BIÊN SOẠN   

NHẠC VÀ LỆ

Tặng Hàn Mặc Tử

MỘNG CẦM CA

 

Đây bát ngát và thơm như sữa lúa;

Nhựa đương lên: sức mạnh của lòng thương;

Mùi tô hợp quyện trong tơ trăng lụa;

Đây dạ lan hương đây đỉnh trầm hương;

Đây bát ngát và thơm như sữa lúa;

- Hồn xạ hương phơ phất ở trong sương.

 

Không gian tơ - không gian tơ gợn sóng;

Âm thanh gì sắp sửa... Ngọc Kiều ơi!

Hay hơi thở của hoa hồng mơ mộng?

Hay buồn đêm rào rạt, - ứ muôn nơi?

Không gian tơ – không gian tơ gợn sóng;

Ngọc Kiều ơi! – Hồn đến bến xa khơi!...

 

Níu cho ta, cho ta muôn yến nguyệt,

Ngọc Kiều ơi! – nầy khúc Lạc Mai Hoa.

Suối tóc mát, nhúng trong vùng mộng tuyết:

Ta tê mê, ta gảy điệu Tỳ Bà;

Níu cho ta, cho ta muôn yến nguyệt

Còn đây em, nầy khúc Mộng Cầm Ca.

 

Đâu đôi mắt mùa thu xanh tợ ngọc?

Vú non non? Da dịu dịu, êm êm?

Đâu hang báu cho người ta phải khóc?

– Trên môi son, ta liếc lưỡi gươm mềm!

Đâu đôi mắt mùa thu xanh tợ ngọc?

– Lưới lông mi rờn rợn ánh tơ đêm!

 

Trăng gây vàng, vàng gây lên sắc trắng

Của gương hồ im lặng tợ bài thơ.

Chân nhịp nhàng, lòng nghe hương nằng nặng

Đây bài thơ không tiếng của đêm tơ.

Trăng gây vàng, vàng gây lên sắc trắng

Của hồn thu đi lạc ở trong mơ...

 

Người cho ta một thanh gươm rất sắc?

Ô vung lên... cắt mạch nguyệt vàng xanh!

Xẻ mạch trời, – mây xô sao, răng rắc!

Phăng mạch đêm, – hương vỡ, ứa ngầm tinh!

Người cho ta một thanh gươm rất sắc?

– Ta điên rồ... múa giữa áng bình minh.

 

 

TỲ BÀ

 

Vàng sao nằm im trên hoa gầy

Tương tư người xưa thôi qua đây

Ôi! Nàng năm xưa quên lời thề

Hoa vừa đưa hương gây đê mê

 

Tôi qua tim nàng vay du dương

Tôi mang lên lầu lên cung Thương

Tôi không bao giờ thôi yêu nàng

Tình tang tôi nghe như tình lang

 

Yêu nàng bao nhiêu trong lòng tôi

Yêu nàng bao nhiêu trên đôi môi

Đâu tìm Đào Nguyên cho xa xôi

Đào Nguyên trong lòng nàng đây thôi

 

Buồn lưu cây đào xin hơi xuân

Buồn sang cây tùng thăm đông quân

Ô! Hay buồn vương cây ngô đồng

Vàng rơi! Vàng rơi: Thu mênh mông

ẢNH ẤY

Anh thấy mơ màng trong ảnh ấy

Người em lãng mạn quá đi thôi

Anh nhìn trân trối anh tơ tưởng,

Anh ngỡ là em đứng đấy rồi.

 

Anh tính ôm chầm lấy mắt mơ

Lấy môi lấy má… lấy ngây thơ

Để anh nút ớn mùi hương ấm

Của một tình yêu giận hững hờ!

 

Anh tính – kề tay lên trái tim

Ta đòi nóng hổi với say im.

Nhưng chao! Sao chỉ không gian lạnh!

Không bóng! không hình! – không có em!

 

Anh ghì lấy ảnh. Những đau thương

Thấm tận lòng anh khổ chán chường

Anh úp mắt vào đôi mắt ấy,

Rồi không ngăn được, lệ anh tuôn…

 

Nước mắt tràn trên đôi mắt ấy,

Nào hay anh khóc, phải em đâu!

Đời mô em khóc vì anh khóc

Cho lệ lòng anh bạc vẽ sầu!

 

Anh không rời nữa ảnh thơ ngây

Và trở nên người dễ khóc lây.

Anh khóc mắt anh trong mắt ấy

Để rằng:

   – Em khóc với anh đây!

NHẠC

 

Ô! Nắng vàng thơm… rung rinh điệu ngọc,

Những cánh hồng đơm, - những cánh hồng đơm

Nhẹ nhàng, nhịp nhàng thở đều trong sương;

Màu trăng không gian như gờn gợn sóng.

Từ ở phương mô nhạn mang thơ về,

Đàn thơ cơ hồ lên cung âm điệu.

Đây giây trinh bạch khóc mướt trong mơ;

Đây hồn ngọc thạch xanh xao như tờ?

Ô! Côi lầu mây ánh gì kim cương,

Áo nàng thơ ngây nao nao nghê thường.

Thơ bay! Thơ bay vô bàn tay ngà,

Thơ ngà ngà say! Thơ ngà ngà say!

Nàng ơi! đừng động… có nhạc trong giây,

Nhạc gây hoa mộng, nhạc ngát trong mây;

Nhạc lên cung hường, nhạc vô đào động,

Ô nàng tiên nương! Hợp nhạc đầy hương.

TÂN HÔN

 

Ồ lạ! làm sao thương nhớ quá!

Đêm nay trăng ngủ ở bên đường

Hồn nhiên bao hốt mơ trăng lạnh

Để giả vờ như ấp bóng nường!

 

Họ tưởng tân hôn êm ấm lạ!

Không hay sao ốm lả hoa tàn!

Và đêm nay khóc cho nên mới

Lộ một sông trăng chảy lệ vàng!

 

Họ tưởng tân hôn êm ấm lạ!

Không hay xuân kín vở màn trinh!

Ngoài kia gió lá lòn qua cửa

Chứng kiến làm sao chuyển đến cành?

 

Mộng rớt đêm nay như chất ngọc;

Người ta say nghiến những men tình;

Tôi hoan hô – phút giây thần diệu!

Chết giả nhưng cười trắng thủy tinh.

THI VỊ

 

Lá vàng rơi,

(Tôi khóc, anh ơi!)

Đàn rung tiếng:

Người yêu đương ngồi...

 

Trăng vàng rơi,

(Tôi khóc, anh ơi!)

Đàn nghẹn tiếng:

Người yêu đây rồi...

 

Hoa vàng rơi,

(Tôi khóc, anh ơi!)

Đàn rụng tiếng:

Người yêu đi rồi...

 

Sao vàng rơi,

(Tôi khóc, anh ơi!)

Đàn câm tiếng:

Người yêu xa rồi...

……………

 

Đêm vàng rơi,

(Thôi hết, anh ơi!)

Đàn bẻ phím:

Người yêu chết rồi.

 

HIỆN HÌNH

Gió thiệt đa tình hôn mặt hoa,

Thơm tho mùi thịt bắt say ngà!

Gió đi chới với trong khung trắng

Lộ nửa vần thơ, nửa điệu ca.

 

Tôi ráp lại xem. Ồ! Sự lạ!

Một người thiếu nữ hiện trong trăng.

Khăn hồng chùi lệ ngấn đôi mắt;

Da thịt phô bày ý tuyết băng.

 

Nường hé môi ra. Bay điệu nhạc

Mát như xuân mà ngọt tợ hương:

Ôi sao là khúc Ba sinh lụy

Rào rạt như đầy nổi cảm thương!

 

Tiếng ngọc, màu trăn quấn quýt nường

Phút giây người lộ mỏng như sương.

– Nường tan ra nhạc? – tan ra nhạc!

Khung trắng trời mây trắng lạ thường!

CƠN MÊ

Trời ơi! khóc đã đứt tươm hơi

Tiếng lệ thôi theo với nhịp đời

Tiếng lệ lìm đi như xác chết,

Trời ơi! khóc đã đứt tươm hơi,

 

Ai bảo là tôi chửa chết rồi!

– Máu cuồng vẫn chảy điệu mê tơi,

Máu cuồng run khắp trong thân thể,

Ai bảo là tôi chửa chết rồi!

 

… Trời hỡi! lạy ai cho ai thương

Để cho ai một ống hồi dương

Kéo dài mạch lạt trong im lặng

Núi vía vong gì để vấn vương?

HOÀNG HOA

Lam nhung ô! màu lưng chừng trời;

Xanh nhung ô! Màu phơi nơi nơi.

Vàng phai nằm im ôm non gầy;

Chim yên eo mình nương xương cây.

Đây mùa Hoàng hoa, mùa Hoàng hoa:

Đông nam mây đùn nơi thành xa…

 

Oanh già theo quyên quên tin chàng!

Đào theo phù dung: thư không sang!

Ngàn khơi, ngàn khơi, ta, ngàn khơi:

Làm trăng theo chàng qua muôn nơi;

Theo chàng ta làm con chim uyên;

Làm mây theo chàng bên nhung yên.

 

Chàng ơi! hồn say trong mơ màng,

– Hồn ta! Hay là hồn tình lang?

Non Yên tên bay ngang muôn đầu…

Thâm khuê oan gì giam xuân sâu?

– Ai xây bờ xanh trên xương người?!

Ai xây mồ hoa chôn đời tươi?

 

 

 

CUỐI THU

Đêm nay hồn lặng làm sao!

Cánh thu ôm cả chiêm bao vào lòng.

Sao xanh lợt phím tơ đồng,

Gió ôi là gió! buồn đong thổi về,

Không gian mưa lệ đầm đìa:

Đầy sân trắng toát hoa lê đầu mùa.

Trời lam ứ đặc tình thu,

Ô kia! mây bạc nặng lùa về tây.

Hồn sao không động mà say!

Chà! đôi chim khướu nó bay tung trời…

Nhạc đâu bỗng vót từng khơi

Hồn theo với nhạc, hồn ơi là hồn!

Buồn thôi như rượu thấm dồn,

Lên men nồng khướt, xoay tròn trên không.

NGHÊ THƯỜNG

Ô trời hôm nay sao mà xanh!

Ngọc trăng xây vàng trên muôn cành,

Nhưng mây tê ngời sao kim cương,

Dạ lan tê ngời say men hương;

 

Lầu ai ánh gì như lưu ly?

Nụ cười ai trắng như hoa lê?

Thủy tinh ai để lòng gương hồ?

Không gian xà cừ hay san hô?

 

Đêm ôm hồn tôi chơi phiêu diêu

Bắt gặp nàng thơ diện yêu kiều;

Man mác cho nên nhớ chị Hằng:

Hai tôi nhịp nhàng lên cung trăng…

 

Ồ là ngọc thạch hay trân châu?

Mã não hay là hổ phách đây?

– Cung thiềm vắt vẻo cài lên mây.

Tiên nữ ra chào, tình ngây ngây…

 

Nầy! muôn ngọc nữ ngớp y thường

Tóc quyện bay mùi tô hợp hương

Uốn mình say lượn sóng xiêm nghê;

Khung Phụng cầu hoàng sôi đê mê…

 

Diễm lệ, Hằng Nga bước xuống đền:

Điệu ca thần diệu vẳng đưa lên…

– Chúng tôi lạc giữa mộng như ngà

Ngỡ vướng vào muôn tơ lụa sa…

 

… Hai tôi vừa ghé bến sông Ngân:

Ô! nàng Xuân Hương ngực để trần.

Ngâm bài “Vấn nguyệt” tiếng trong ngần

Nhìn xuống nhân gian cười như điên.

ĐẸP VÀ DÂM

Tặng Trọng Miên

 

TRANH LÕA THỂ

Dáng tầm xuân uốn trong tranh Tố nữ,

Ô tiên nương! Nàng lại ngự nơi nầy?

Nàng ở mô? Xiêm áo bỏ đâu đây?

Đến triển lãm cả tấm thân kiều diễm.

Nàng là tuyết hay da nàng tuyết điểm?

Nàng là hương hay nhan sắc lên hương?

Mắt ngời châu rung ánh sóng nghê thường;

Lệ tích lại sắp tuôn hàng đũa ngọc.

Đêm u huyền ngủ mơ trên mái tóc.

Vài chút trăng say đọng ở làn môi.

Hai vú nàng! Hai vú nàng! Chao ôi!

Cho tôi nút một dòng sâm ngọt lộng.

Ôi lồ lộ một tòa hoa nghiêm động!

Tôi run run hãm lại cánh hồn si…

Ồ hai tay rơi chén ngọc lưu ly;

Ồ hai chân nở màu sen ẻo lả;

Cho tôi nàng! Cho tôi nàng! Tất cả…

Tôi miên man uống lại mộng quỳnh dao

Cho đê mê, chới với, hồn lên cao,

– Một tinh cầu sẽ tan ra biển lệ.

Tiên nương hỡi! nàng sống trên thế hệ,

Bóng thời gian phải qụy dưới chân nàng –

Xuân muôn đời di dưỡng giữa vùng tang!

Gương phép tắc suốt soi ngàn mộng ảnh!

Cớ làm sao nâng niu bầu giá lạnh,

Ấp tranh người, lơ đãng ngắm thi nhân?

Hay nàng nhớ nhung các phượng đền lân?

Hay nàng ước mơ tình trong trắng ngọc?

Ôi! Nàng ôi! Làm sao nàng chẳng khóc

Người thi nhân, vẻ đẹp của khiêu dâm –

Trăng thanh tịnh còn lóng trong thơ câm,

Nhạc vô minh hằng sôi trên nét chữ?

Ôi! Nàng ơi! thốt lên, lời ngọc nữ,

Lời trân châu rúng cả phím lòng tôi…

 

Ngọc Kiều! Ngọc Kiều! đến cặp song đôi

Cho tôi đọ vẻ hương trời sắc nước;

Vẻ huyền diệu ứ men say lướt mướt;

Vẻ yêu tinh dồn giận thấu vô gan;

Ta thiếp đi – trong một phút mê loàn

Xuống muôn đợt rồi bay lên tột bực…

MỘNG

Ồ! Mộng đêm thu, mây vút xa,

Say sưa lộ sắc cạnh Đào hoa:

A ta! Lý Bạch! hồn ba lệ!

Rượu nốc vào: rung khúc đập ca…

 

Mộng trắng phau phau, vót cung ngà:

Xuân Hương! Người ngọc, máu say ngà!

Nhấn dây tơ loạn, – buồn lơi lả.

Đờn phất hương trăng, nẩy điệu ra…

 

Muôn dặm sông Ngân, con mộng lớn,

Ô! là đại điện ánh trân châu…

Có người thi sĩ nhặt hoa rụng

Những cánh đau thương sắp mặt lầu!

………………………………..

Cỏ thơm lay quyện thu như mướt

Đùa mộng mơ bên suối ngọc tuyền;

Trên bờ ai chết khô ra xác?

Đây Ngọc Kiều đây!

                   Trinh tiết nguyên.

SẮC ĐẸP

Mộng rất xanh,  mộng rất xanh,  rất xanh…

Choáng thời gian vây môn đầu thục nữ.

Hồn đê mê, trong khi lòng giận dữ,

Và tạo ra một thứ sáng hào quang:

Những mặt tươi, nhan sắc đẹp như trăng

Và sắc lẻm như thanh gươm vấy máu;

Những đôi mắt, kho tàng muôn châu báu,

Có những hàng đũa ngọc gắp hương yêu;

Những môi son phản ảnh một trời chiều,

– Một trời chiều mà muôn hoa nín thở;

Những vú nõn: đồi cong thon, nho nhỏ,

Với đôi dòng suối sữa trắng như tinh;

Ôi rất thanh! rất thanh là rất thanh!

Ngát thinh khí vì thơm tho như xạ,

Và rùng rợn như một điềm quái lạ.

Hồn người nặng bị riềng khoăn sắt đõ,

Hễ chiêm bao là thấy chuyện đau thương:

Hồn người mê như Sắc đẹp trên giường.

MƠ TIÊN

Hồn bay! hồn bay! hồn bay!

Ngửa nghiêng tắm mát vàng lay, nhạc hường;

Đêm nay no ớn nguồn hương,

Một trời thanh khí mười phương đa tình.

 

Hồn tôi mất cả đồng trinh

A ha! Mê luyến những hình tiên nga?

Bao giờ cho mộng nở hoa

Bao giờ xuân chín nõn nà trên môi?

Để tôi đi cướp mây trời

Vén ra cho thấy một vài nường tiên.

Ô coi! Hồn đương say nghiền

Đã nư khoái lạc trong miền chiêm bao!

BÀN CHÂN

Nàng! hở nàng! hãy cắn vào hồn ta.

Hồn nguyệt bạch ran lên chiều háo hức!

Tôi uống trọn cặp môi hường thơm phức.

 

Ô cặp mắt đa tình ngời sắc kiếm!

… Một bàn chân ve vuốt một bàn chân!

Mát làm sao! mát rợn cả châu thân.

Máu ứ lại, máu dồn lên giữa ngực.

Ôi! Thớ thịt có đàn lên cung bực

 

Hồn tôi ôm gót ngọc, lắng âm thanh…

CÙNG MỘT CÔ ĐÀO HÁT BỘ

Lạ sao! cả rạp không ai khóc,

Chỉ có mình cô khóc với cô!

– Nước mắt ly sầu hay giả dối?

Khúc ca như vọng tiếng trong mồ!

 

Dáng cô uốn éo dường tơ liễu!

Xiêm áo rung rinh tợ nắng vàng.

Có phải hồn cô buồn lảo đảo

Không hồn đồng điệu nhịp nhàng than?

 

Không đâu, Tư Đức! không đâu cô…

Cô dẫn hồn tôi tự nãy giờ…

Lườn lượn vơi vơi trên sóng múa,

Rúng như ý nhạc phả đường tơ.

 

Tôi đi tìm đẹp trên sân khấu

– Đẹp bỏ cô khi cổi lốt tuồng!

Để yêu cô với hồn thi sĩ;

Để thấy nguồn thơ rào rạt tuôn…

 

Mắt cô buồn quá! – tôi yêu quá!

– Nghệ thuật tràn ra giữa bể đêm.

Tôi chợt ôm cô trong giấc mộng

Nút bao thanh khí, đã nư thèm…

QUẢ MĂNG CỤT

                   Chất ngọt da thơm vào giữa mắt.

                        A ha! Mùi sữa mớm vô răng…

Ôi khối tình! khối mộng!

Lộ sắc tướng mùa thu.

Màu da huyền lên nước;

Sóng mặt nổi vân nu.

 

Môi ai làm hoa nở

Mời mọc khách qua đường!

Ôi bàn tay rạn mở

Cả một bầu thanh hương!

 

Múi trắng sao như ngọc!

Múi mát tợ thịt thơm!

Môi hoa ai mời mọc –

Ngọt lịm đến linh hồn.

 

Những hòn răng anh ánh

(Đây không phải hòn trăng!)

Hiện ra sau múi ngọc,

Cười vỡ cả không gian!

NGƯỜI SAY RƯỢU

“Rót chén này rồi chén nữa đi.

Có hương trong ấy, uống li bì…

Cho thơm cả miệng – hàm răng khớp

Cho chảy trong lòng suối biệt ly!

 

Ngô Cơ! Nàng hãy rót cho mau.

Rượu mới kề môi đã nổi màu:

Ta thấy hình nàng thu gọn lại

Có đôi mắt biếc của mùa thu!

 

Nốc chén nầy còn chén nữa đây.

Mộng bay ngàn dặm với thơ bay…

Xưa tê một chuyến lên cung Quảng

Mê luyến ai cho bạc tháng ngày!”

 

Người say rượu uống bao giòng tinh huyết,

Mà đêm nhung nhẹ lướt dải đồi mây.

Người muốn cho bao lời ca bi thiết

Chiếm muôn hồn như một khúc say ngây.

 

Đây bóng lá ánh trăng nhòm sấp ngã

– Một cô hồn có lẽ thoáng đi qua

Sao lốm đốm trên cây nằm lả tả.

Một chuỗi cười rồ rộ ở trong hoa.

 

Tiếng cười vừa mới ngắt.

Sóng vàng nổi lao xao:

Có người đương đuổi bắt.

Ma men bên suối đào…

 

Rạng mai có kẻ đi về đấy:

Ôi! Người say rượu chết nằm queo!

Ngọc sương nức nở tan thành lệ!

Hơi rượu say nồng vẫn quyện theo!

CUỒNG VÀ ÁNH SÁNG

Tặng hai anh Thoại và Hường

SỌ NGƯỜI

Ôi khối mộng của hồn thơ chếnh choáng!

Ôi buồng xuân hơ hớ cánh đào sương!

Ôi bình vàng! Ôi chén ngọc đầy hương!

Ôi hồ nguyệt đọng nhiều trăng lấp loáng!

Ôi thần tỉnh! Người chứa một trời thương.

 

Người yên tịnh  nhưng người đi muôn dặm

Máy thu thanh hòa âm nhạc thơm tho!

Miệng yêu kiều mơn ánh sáng say no!

Nguồn trinh tiết gây hồng tươi xanh thắm!

Bầu sữa người êm mát vạn sầu lo.

 

Một đêm vàng – một đêm vàng âm điệu

Đầy nhựa thơm, xanh mịt ngàn phi lau

Mộng ngời lên bay đến một bến tàu –

Biển ngọc bích, thuyền buồm say sóng dịu;

Hương ngọt ngào, ánh sáng chớp mau mau.

 

Hương say người như say men tình ái,

Kề ngực trăng người mớm vị say sưa.

Người chưa say vì hương vị chưa bưa:

Dìm trăng xuống một vùng trăng nước giãi

Và xáo lên… diêu động bóng ngàn xưa.

 

… Hoa thần bí vấn vương hồn ngọc nữ;

Động đào nguyên chấp chóa ánh lưu ly;

Ô! sắc phàm trên bộ mặt từ bi;

Ô! tiên nương trong tình xuân đầy ứ;

– Một u sầu dìu dịu của cung phi.

 

Ôi! Sọ người! Sọ người! – Gương phép tắc!

– Ngọc Kiều ơi! ghé lại ngắm dong nhan.

Ngọc Kiều ơi ta chợp thấy tim nàng,

Tim nàng bằng đá, tim nàng bằng sắt.

Ngọc Kiều! hơi độc sắp tràn lan!

 

Người ngất ngư – Chết trong muôn thế kỷ!

Chạy điên rồ… đứng sựng giữa xương ma.

Người là ai? Người có phải là ta?

…………………………

 

SẦU LÃNG TỬ

Buồn sao muốn khóc cho ra tiếng

Nước mắt tương tư phã điệu đàn…

Buồn sao muốn khóc như con nít

Rạo rực trong mi tợ nắng giàn…

Buồn sao muốn khóc cho ra máu

Hiện ảnh trong hồn một đám tang…

Buồn sao muốn hốt bao nhiêu lệ

Viết mạnh trong tay một chữ: Nàng…

Có người buồn quá không sao khóc

Làm mùi thanh khí quyện tiên nương.

Có người buồn quá không sao khóc

Cười thơm như ngọc dội hương vang.

– Đây chàng Lãng Tử buồn rơi lệ

Miệng cứng hào quang chảy tợ vàng…

ĐỒ MI HOA

Lòng náo nức như hương trầm mới dậy:

Gió tâm tư say chúi nửa lừng mơ…

Đêm kim sa hay sao mà run rẩy?

Không khí men, trăng liễu mướt đường tơ.

Đây một đóa đồ mi, – ta đón lấy,

Ấp hồn hoa… đem đặt giữa bài thơ.

 

Đài nộn nhụy hóa nguồn trinh tinh khiết

Ướp một làn hương rượu quyện lâng lâng;

Tràng cánh trắng biến ra da thịt tuyết,

Một tiên nương mừa tựa một giai nhân,

Ngửng đôi mắt chứa mùa xuân phẩm tiết,

Giữa bài thơ… đưa vẳng tiếng ngân ngân.

 

Ôi sắc đẹp! anh hoa hồn vũ trụ!

Phẩm tràng sinh! Tinh chất khí âm dương!

Mi làm long phím lòng muôn trinh nữ;

Muôn tài hoa nghiêng trước vẻ thiên hương.

Mi rớt ngọc cho vang muôn tình tứ;

Mi nhả sâm ngọt lịm vạn sầu thương.

 

Giai nhân đi trong chiêm bao ẻo lả

Để lời ca gợn sóng khí hoa men;

Tay búp sen kẻ lên vàng óng ả

Những đường thêu kim tuyến rúng đêm huyền.

– Ngừng hơi thở… ta nép trong bóng lá

Để vần thơ  theo nhịp điệu thuyền quyên

 

Ta những muốn sầu thương thôi biểu lộ.

– Sắc trong màu, màu trong sắc; hân hoan…

Ta những muốn mùa đông nhường lại chỗ.

– Nhạc gầy hương, hương gầy nhạc; lan man…

Ta những muốn màn đen về cõi mộ.

– Cả không gian là bể sáng tràn lan…

 

Rồi sắc đẹp hiện ra trong chín phẩm

Linh thiêng như mây nước đỉnh Nga My!

Và muôn hồn hoa lên vì say ngấm.

Và muôn lòng phát tiết cả uy nghi;

– Đêm nầy đây ngời ngọc ngà sa gấm

Sắc đẹp vừa hiện giữa đóa đồ mi.

CẶP MẮT

Ôi! Cặp mắt của người trong tợ ngọc

Sáng như gươm và chấp chóa kim cương!

Mỗi cái ngó là một vì sao mọc!

Mỗi liếc yêu là phảng phất mùi hương.

 

Hai mắt ấy chói hào quang sáng ngợp

Dẫn hồn ta vào thế giới thiêng liêng,

Hớp nhiều trăng cho niềm trinh rất ngớp

Say nhạc hường nổi bổng giữa đào nguyên…

 

Người ở đâu? Người ở đâu? Người hỡi!

Hai mắt người sao cứ hiện bên ta?

Ta mơ màng và run lên khấp khởi!

Ta ngỡ là uống cạn suối bao la!

 

Hơn một bận ta đi vào cõi chết

Cạy nắp hòm tìm thi vị cao sang,

Ôi mắt người! mắt người! hiện rõ rệt:

Ta gào lên… chấn động cả vùng tang.

NÀNG BƯỚC TỚI…

Nàng bước tới như sông trăng chảy ngọc;

Như nắng thơm hớp đặc cả nguồn hương;

Là nơi đây đoàn tụ nhạc mười phương

Ứ thành xuân cho niên hoa bất tuyệt,

Cho mở rộng muôn cảm hoài tinh khiết;

Cả thời gian dồn lại ở bàn tay;

Hồn hoa men ôm cả trí đêm nay

Tìm thi vị bay rờn qua ý sắc...

Ai giam lỏng một vì sao giữa mắt

Ánh con ngươi hàm súc biết bao lời?

Lời truyền sóng đánh điện khắp muôn trời,

Chữ bí mật chứa ngầm hơi chất nổ...

Nàng bước tới là tim tôi lay đổ!

Đường thăng thiên tình cứ việc bay lên,

Tôi lạy trời! tôi lạy cả vô biên!

Tình tôi sững vì ăn nhiều ánh sáng,

Nao nao quá; hồng thơm vì ửng rạng,

– Quả nhân duyên mùi mẫn vị phong trần.

Nàng! nàng! nàng! không có nữa châu thân;

Xác là mộng mà tình là tuyệt đích!

Hỡi không gian! hãy tan ra tiếng địch

Của lòng yêu ca ngợi tuyệt vời cao

Hỡi trần gian! hãy chết ngột trong sao

Cho chân lý ngời ra như lưỡi kiếm;

Cho tình ta xô dồn sang cực điểm;

Và hào quang khiêu vũ với hào quang...

PHƯƠNG THẢO

Phương Thảo ơi!  Phương Thảo ơi! 

Đêm nay nàng khóc bao nhiêu lệ

Lệ nàng có chảy máu hay không?

Đêm nay nàng uống bao nhiêu mộng

Mộng nàng có trắng tợ hoa lê?

Phương Thảo ơi!  Phương Thảo ơi! 

Đêm nay nàng chết trong tim phổi –

Mặt nàng dồi phấn trăng xanh xao;

Nhung trong tròng mắt buồn mơ ảo;

Cười hoa tàn tạ ở trên môi.

Phương Thảo ơi!  Phương Thảo ơi! 

Xác nàng giam hãm trên giường bịnh –

Một trộ ho dồn giận thấu gan.

Hồn nàng mơ nhạc, hương, yến sáng

Biết trẩy nơi mô ứ đặc tình?

Phương Thảo ơi!  Phương Thảo ơi! 

Đêm nay nàng chết trong tim phổi –

– Ngoài cửa tràn trề xuân mộng xuân!

Đêm nay mạch lạc nàng tê cứng

– Ngực vỡ cho kinh động đến trời!

Phương Thảo ơi!  Phương Thảo ơi! 

MỘNG LẠ

Mộng sao mộng lạ - trắng như ngà

Giai nhân hiện dưới bóng hằng nga…

 

Họ đẹp như xuân, sắc như gấm

Và hồn hé nhạc thắm như hoa.

 

Nguồn sống thơm tho chảy giữa lòng.

Xô bồ gót ngọc bước song song…

 

Áo xiêm ăn đứt màu trăng sáng

Gió nép rình nghe tiếng chạm vàng

 

Những cặp môi cười gươm sắc lẹm

Chóa lên không khí dội hương vang.

 

Khoái lạc ửng hồng như quả gấc.

– Đi đâu ăn cả hương ngây ngất…

 

Ôi đi! Đoàn tiên lột khỏa thân

Hoan hô xác thịt chiếm ngôi thần.

 

ĂN MÀY

Thì ăn mày! thì ăn mày!  ăn mày…

Hồn ta đau quá là ta ngửa tay

Lạy tứ hướng xin khắp và thiên hạ:

Nắng có nhạc chớp đầy hơi hương lạ

Nấc âm thanh chết lịm giữa triền miên;

Gió mang thư bay cho đến cung thiềm

Thổi chữ gấm bằng khí điên cuồng vọng;

Và trăng bổng ngây khờ nên nổi sóng

Xuống không gian như bể sáng kim cương;

Cho ta xin trong một tối du dương

Muôn thớ đàn run trên da thịt tuyết,

– Đàn và thơ kết thành dây tinh huyết

Có nguồn thương trào vọt miếng phong cầm:

Cho ta xin ý điệu của tình câm

Là giãi hết bí huyền nương bóng tối…

Hay trộ cười trên làn môi hấp hối;

Còn đây! Còn đây! Tiếng rượu hú ma –

Tứ thuốc phiện thu nhập khí mồ; hoa;

Ừ, tội chi ta khong vào địa ngục

Đặng xin nốt ngọc oan ương thề thốt,

Giam chung thân mà sáng quá thiên đường;

Đặng ngủ nhờ một đêm với Xuân Hương…

Baudelaire! Người là Vua Thi Sĩ!

Cho xin trụm bao nhiêu mùi thi vị,

Phà hơi lên, truyền nhiễm thấu trần ai…

NGỌC

Lúc trăng lên vừa có ngọc ra đời:

Ngọc thơm tho như là hương trinh nữ;

Ngọc cao quý ánh muôn màu cẩm tú.

Yến hào quang nẩy bật miếng phong cầm;

Ngọc đây là thâu góp vị muôn xuân

Và anh hoa của một bầu nhược thủy;

Ngọc mầu nhiệm nên pháp danh Như Ý,

Kết tinh bằng tứ tượng với âm dương;

Ngọc chơn nhơn cho phật tử cúng dường

Và chiêm ngưỡng giữa kỳ hoa dị thảo;

Ngọc là chúa của kim cương thất bảo

Chan chói ra trùm suốt cả không gian,

Lĩnh hội từ hơi thở của đêm vàng

Đêm huyền diệu của một trời châu báu;

Ngọc có thân xẻ ra muôn mạch máu

Mớm cho người lạnh ớn cả hàm răng;

Ngọc chia hồn đễ ngập mỗi đường trăng

Cho trăng sửng, trăng rờn, trăng chuyển động.

Ngọc phép tắc trổ ra muôn sắc tướng

Chạm vào người rún rẩy cả châu thân;

Ngọc đồng trinh nên thanh bạch trăm phần;

Ngọc ra đời – Tình tôi run đến óc…

 

Nàng! a nàng! Sao nàng tên là Ngọc?

Nàng muốn ta quỳ gối dưới chân nàng?

Nàng muốn ta cung phụng rất cao sang?

Đặt bàn thờ ở trong lòng cẩm thạch?

Nàng muốn ta dâng cả hồn và phách?

Trời ôi trời! nàng là Ngọc hay sao?

Tôi ôm nàng trong một giấc chiêm bao…

Nàng là Ngọc? – Hào quang sao nóng hổi?

Chất da thịt sáng rần qua tim phổi…

Ôi thôi rồi! Ngọc vỡ cả màu trinh!

Nguồn phúc hậu trắng rợn một giòng tinh

Ta muốn uống cho nư cơn khoái lạc

Cho đê mê mà lên cung trụy lạc

Ở trong hồn chảy máu mãi không thôi

 

– Sao đêm nay bỗng có Ngọc ra đời

Trăng sáng quá – Ngọc tan ra Như Ý?

THƠ BAY

Thơ bay lên đỉnh núi Nga Mi

Gạ chơi mây nước phương phi –

Lột màu sắc tướng trong ni;

Mộng qua,bắt mộng đồ mi lờ đờ!

Thơ bay lên tới động Dương Quý Phi

Gạn xin nước mắt lưu ly –

Của không nàng tiếc làm chi;

Mắt tôi ráo lệ lấy gì xốn xang!

Thơ bay lên cho đến gã Vương Duy

Ghẹ xem bức tranh Quý Phi –

Tinh thần lộ cả uy nghi;

Càn khôn chụp ở hàng mi trập trùng!

Thơ bay lên cho đến chàng Phụng Kỳ

Gặn nghe thần nhạc lâm ly –

Ánh ra màu sắc tinh vi;

Rưng rưng yến sáng những gì chiêm bao!

Thơ bay về tắm mát suối âm ty

Xác tôi chết lạnh trôi đi –

Lấy ai siêu độ từ bi;

Hồn xiêu hồn đến quy y bên nàng!

CÔ GÁI NGÂY THƠ

Sóng thu ba vừa dâng lên khóe mắt,

Ôi thôi rồi! chết  sững cả con ngươi…

Màu hoa trăng trang điểm cặp môi cười

Thêm ý nhị như ân tình háo hức;

Mùa nhạc gẫm nao nao trong lồng ngực;

Đôi tuyết lê ấp úng bởi e dè;

Xuân dậy thì đương độ khởi đê mê,

Ô cặp má đồng tiền ngây thơ lạ!

Hương da thịt còn thơm hơn chất xạ.

Đây đàn thơ, ai sáng kiến cho ra?

Đây đàn thơ, từ điệu sắp ngân nga

Cho vàng ngọc của hồn va sảng sốt…

Hồn tôi rúng đến muôn giây thần cốt,

Phép làm sao! Như chân lý ra đời;

Như nơi đây linh diệu của muôn trời

Vừa hớn hở quy hàng bên Sắc Đẹp,

Chao ôi trời! làm sao nàng cảm biết

Nàng ở đây hay nàng bước qua đây

Cả anh hoa là sắc tướng thơ ngây

Chưa run chạm những tơ đồng ảo não?

Men vật chất sặc lên mùi cám dỗ

Hồn nàng sao khỏi lạc giữa yên ba?

Chao ôi trời! thế giới ánh bao la

Màu trụy lạc vờn trong không khí mộ!

 

Người nghệ sĩ lòng buồn hơn cổ độ

Khóc Ngây Thơ, mà tóc bạc không hay…

Lòng chết đi nhưng máu vẫn cuồng say

Nhịp cung cầm cho vang lên tiếng nhạc

Cho ngất lịm giữa nguồn thơm khoái lạc

Đương tượng hình một trinh nữ trong mơ.

… Đây du dương vừa ngợp cả trăng sao

Hồn bay qua muôn luồng không khí nhẹ

No ứ quá, nhưng không thôi quạnh quẽ

Không thôi trào máu lệ giữa con ngươi.

MỘT CÕI TRỜI

Ồ, đừng có ngớp! mời anh hãy bước.

Qua nơi này là cách biệt trần gian.

Điềm anh hoa!

                   Nức nở tiếng tơ vàng

Lùa hết trọi vào trong khung cửa ngọc:

  Trời tôi rộng, mịn màng hơn suối tóc,

Ngả ngớn trong hương xạ hiệp hương thần

Anh bước đi là lảo đảo hai chân

Mắt rất mát và miệng nghe ngòn ngọt.

Đây bay ra! Bay ra… êm rót rót

Anh ghé tai! – tiếng nhạc dẫn hồn hoa

– Cả trăm hoa, phong vị sắc quần thoa,

Đi vào cõi mê ly không bờ bến…

Bước đi anh! Sa gấm trải lòng đường.

Trời tôi rộng. Nầy đây tầng cửa khác.

Đây dồn ứ muôn sắc màu khoái lạc.

Anh đừng run! Đừng dại! Cũng đừng điên!

Lẹ làm sao! Địa ngục hiện ra liền,

Anh đừng khiếp! – Lòng tôi mang địa ngục.

Mình nóng hổi và hơi ran giữa ngực

Tôi mê man ghì lấy một giai nhân.

Hồn say sưa đương cố lột cho trần

Cả sắc đẹp ngời ra như lưỡi kiếm.

Lưỡi lăng líu mất rồi! – tôi đã liếm:

Gì tinh ba trắng rợn sóng làn môi.

Trí thơm tho nên rung động bồi hồi

Trong phút lạ! – mơ hồ xương sọ vỡ…

 

Trời tôi rộng. Mời anh: bước nữa đi!

Ôi thiên tượng!

                   – Ngai vàng vừa xuất hiện:

Trăng dệt gấm mà sao thêu kim tuyến;

Cả không gian ngời kết ngọc kim cương

Đây người thơ lùa báu giữa lòng thương;

Miệng như đàn nói ra thành điệu nhạc;

Mắt có phép trào ra hương khoái lạc;

Tay hoa tay liền nở chữ phương phi…

TRÁI TIM

Ngươi, bàn thờ đặt trên đài xuân mộng,

Nhà thi nhân mơ hớp khói trầm hương!

Ngươi, nguồn đào khơi giữa bến Tầm Dương,

Thuyền ngư phủ lờ đờ say sóng nguyệt!

Xây mộng đẹp bằng da ngà áo tuyết,

Gái ôm đàn he hé cặp thu ba:

Tiếng vàng tiếng ngọc xào xạc chen ra…

Đêm rớt lệ, trăng ôm niềm tóc bạc!

Ngươi, đào tiên ngậm trong răng Bạch Hạc.

Ta giơ tay toan hứng phẩm tràng sinh!

Chim bay hút vì là chim vô tình,

Tìm đến chỗ nường trăng ngồi vọc nước!

Ngươi! Hỡi ngươi! Gương thủy tinh trong mướt

Soi muôn màu, muôn ảnh ở trần gian!

– Đây tân hôn ngào ngọt vị như đàn…

Đây lý tưởng im lìm như sắc chết…

Đây xác thịt ớn lên vì đã mệt…

Tôi ăn mày chỉ một trái tim thôi!

Lạy tứ hướng cô mới chịu cho tôi!

Cô vùng vằng là tôi không có thả…

Sao tôi thấy vẻ gì như sắt đá

Trên tay tôi, êm ái tợ đàn tơ?

Sao tôi cảm vẻ gì như bài thơ

Hợp tinh khí chảy ra thành chất ngọc?

Sao tôi ngấm vẻ gì như thuốc độc –

Máu ngừng ru, mà hồn thoát lên cao?

Mình say chưa? Mình đã thật say nao?

Có lảo đảo? có điên cuồng đấy chứ?

(Ôi! Say khướt mới dào muôn ý tứ;

Ôi! Điên rồ mới ngớp ánh chiêm bao;

Ôi! Dâm cuồng mới biết giá trăng sao.)

– Yêu bằng mộng là mơ tim sáng láng;

– Đây sự thực trần truồng nằm giữa háng!

CHÂU

I

Tôi nói làm sao! – Cái đẹp câm.

Đẹp trong pho tượng xuất ra thần

Một con người mộng – con người mộng

Trễ nải thanh tân biếng nhác thầm

 

Muôn sợi đàn tơ buông lõa xõa…

Vẻ gì sùm sụp ướt trên mi

Vẻ gì dã dượi không lay động

– Cặp mắt mùa thu đương đắm si

 

Ôi đẹp đau thương sáng thiết tha

Hồn ơi! Cặp mắt vỡ men hoa

Hồn ơi! Cặp mắt say thơ mộng

Dần biến ra châu trắng mịn mà.

II

Tôi thấy vàng mơ động khí giời

Mà nàng làm tượng lắng im hơi

Để ra một vẻ đau thần bí

Linh động vang lên chín phẩm ngời

 

Tôi mượn tình câm mớm lưỡi răng

Để nghe rũ rượi đã bay lan

Để đưa sanh mạch khơi hơi thở;

Hấp hối hờn run hộ vệ nàng

 

Có cặp lông mày phớt ráng đêm

Dậy như men rượu gợi mơ thèm

Có gì uyển chuyển trên da thịt

Nức một đường thơm một điệu êm

Đây máy thu thanh im dưới tóc

Dẫn cho âm hưởng thấm vô lòng

Và hai lỗ hở hờ hương vị

Úp mở như hình một dáng cong

 

Đôi má bây chừ tôi xát yêu

Nóng run như gió lá say chiều

Từ lưng uốn éo xuống chân trúc

Đờ đẫn thanh bai tỏa ý kiều

 

Những dấu tiên tri kín đáy hồn

Đây tôi truyền sóng ở trong hôn

Cho Nàng sống với hồn tôi sống

Với cả hoa trăng sáng chập chờn

 

Còn tiếng đàn tranh bay ra môi

Những thơm những mộng rúng bồi hồi

Và bàn tay ngọc dính trên ngực

Ôm nhịp đau thương muốn rụng rời

 

Trực giác đi ra trên trán kia

Có màu sắc tướng rất phương phi…

Vẻ chi mãnh liệt nhưng êm ái

Trong cặp tuyết lê ướm dậy thì

 

Tôi nhìn đâu thấy cặp đùi non

Một vẻ tơ mơ một vẻ ngon…

Tôi hốt ghen tuông hình ảnh mộng

Rêm rêm khoái lạc – khói sương vờn

III

Tôi đắm hồn tôi cho chết say

Như hoa mảnh khảnh xác thu gầy

Ở trong cặp mắt như châu ấy

Và biến ra châu lã chã đầy

 

Em đã là châu lệ cũng châu

Mắt tôi đỡ khát biết bao sầu

Biết bao ánh ngọc rung rinh nổi

Giữa bể vàng mơ giữa cảnh mơ

 

***

Với cả tình hấp dẫn vị băng trinh

Với cả tình thôi miên trí óc mình

Ôi! ngây ngất trong nguồn sương khói mộng

Thần kinh hệ muôn giây chiều rúng động

Để van lơn niềm lệ khóc khôn ngừng

Nơi cõi lòng đầy đặc ứ muôn xuân

Nơi khí rã tinh sầu và tủy lạnh

Nơi khí rã tinh sầu và máu lạnh

Tôi dường nghe trong một phút mê man

Hồn thanh thiên cho đến phách dương gian

Đều vỡ lở cho rung rinh thần thức

– Một thế giới mờ đi trong sáng đục

Và im hơi cho xuất khí âm hư…

Sao? Màu nàng vấn vít lấy màu thơ

Với tình tiết và tên hoa vô thượng

Với đôi mắt đẹp câm trong sắc tượng

Biến ra châu nguyên vẹn cốt thiên đàng

Nên Thiên tài đang tắm ở suối vàng

Theo trực giác bay lên nguồn ngọc lệ

Cho đã khát trong đê mê huyền bí

Ánh tiên tri nức nở sóng anh linh

Đường kinh tuyến hút nhiễm chất vô hình

Dẫn địa ngục đi vào đôi giếng loạn?

***

Đây bản đàn thơ rất xốn xang

Là đôi mắt biếc của mơ màng

Mầu thu lướt mướt trong làn sóng

Run rẩy căm hờn nức nở than

 

Thơ tôi lưu luyến giữa dòng châu

Trễ nải cho nên ứ mộng sầu

Châu vỡ Thiên tài lai láng cả

Chết rồi! khí phách của tôi đâu?

 

Tôi đã hôn lên đôi mắt thơ

Rồi mang đôi mắt ở trong mơ

Giờ đôi mắt hiện xanh như ngọc

Ám ảnh hồn tôi đến ngất ngư

 

Tôi chết ngay đây chẳng nói rằng

Tả mình lạnh khớp đến hàm răng

Thần gì đã xuất ra đôi mắt

Vội đẩy hồn tôi tới bóng giăng

 

Một bóng giăng rồi một bóng giăng

Hồn vẫn phiêu lưu rất nhẹ nhàng

Đến mút không gian là bát ngát

Một trời thơ mộng đẹp mê man

 

Châu báu cớ chi không động đây?

Bầu xanh đầy đặc vẻ huyền mơ

Cơ hồ không khí thanh bai quá

Ý sắc thiêng liêng sáng dật dờ

 

 

Bỗng khúc dương cầm nấc tiếng thu

Bỗng đôi mắt ngọc hiện xanh mờ…

Và châu và báu và thanh khí

Nức nở tan thành vạn giọt thơ

***

Tê tái hồn tôi khóc nức nở

Là khi ảnh ấy ở trên tay

Cơ hồ thân thể run cầm cập

– Thanh sắc muôn xuân đến đã đầy!

Cơ hồ trực giác lên cung bậc

Điệu nhạc mê người đến chết say

Ảnh ơi! Tôi áp lên trên ngực 

Khoan hãm tim tôi đứng lại ngay

Tôi còn hơi hám trên môi miếng

Giữ kín ngầm yêu tinh chửa dây

Tôi còn sú ảnh trong môi miếng

Hôn đứt hơi tôi những phút nầy

Chao ôi! Thân thể run cầm cập

– Thanh sắc muôn xuân đến đã đầy!

Ảnh ơi! đôi mắt mơ màng quá

Ăn đứt màu thơ – xanh ngất ngây

Tóc xõa đàn tơ rơi lướt mướt

Hồn thu đã hiện khóc thu gầy

Chao ôi! Toàn ảnh tuôn ra lệ

Tê tái hồn tôi khóc rấm rây

Châu vỡ nguồn châu – não vỡ não

– Thanh sắc muôn xuân đến đã đầy!

***

Say mức say mơ say mất mây

Thần châu tôi xuất phút nầy đây

Mau lên! Tinh túy ngàn-muôn-triệu

Thế giới – hư linh – hiệp lại nầy

***

Tối hôm nay mùa thu đang ảo não

Trong gió rên và trong lá vàng bay

Mỗi gân trăng rúng rẩy một luồng say

Mỗi hơi thở hoa hồng vang nức nở

Và mạch máu không gian dường vỡ lở

Hú ma điên – kinh động vạn hồn đau

 

Muôn u phiền đầy đặc ứ trong đầu

Muôn sầu hận xây mồ ngay giữa phổi

Tôi ngây ngất trong bể lòng sôi nổi

Để hồn mê trôi dạt cõi xa mơ

Mình lặng ngồi trên tảng đá trơ vơ

Tình khóc mướt trong đêm thu ấp ủ

 

Nhạc khiêu vũ đâu đây lan sóng múa

Tôi tưởng chừng… da thịt biến ra thơm

Những đầu lâu rã hết khí xanh dờn

Những xiêm áo bay rờn trong cảnh mộng

Cả địa ngục đi vào trăm lỗ hổng

Bắn tinh ra trộn trạo giữa nguồn hương

Nhưng, nhiệm mầu! trước mắt, ánh trăng hường

Bay lả tả – muôn hoa đều nín thở

Một sắc động? Một mùi hương mới vỡ?

Một màu son phảng phất ý mơ màng?

Không! Từ trong thanh khí dội hương vang

Bỗng đôi mắt hiện hình – Đôi mắt ngọc

Ôi đôi mắt! – Toàn thân tôi rởn ốc!

Cả linh hồn óc não phổi tim gan

Đều say rêm trong sóng điện rang rang

Với âm cốt tinh thần và khí phách

– Hỡi đôi mắt! Nơi người là ngọc thạch

Nơi giếng người phản chiếu ảnh thiên thần

Nơi suối người giữ kín tiếng châu ngân

Nơi triển lãm cả một bầu tiên động

Nơi rung rinh cả một trời thơ mộng

Người là ai! Người hỡi! Người là ai?

– Nhưng đôi mắt lặng lẽ và mê say

Nhìn đắm đuối không một lời náo nức

Nhạc khiêu vũ đâu đây lan sóng múa

Tôi tưởng chừng… da thịt biến ra thơm

Những đầu lâu rã hết khí xanh dờn

Những xiêm áo bay rờn trong cảnh mộng

Cả địa ngục đi vào trăm lỗ hổng

Bắn tinh ra trộn trạo giữa nguồn hương

 

– Hỡi đôi mắt! hồ thủy tinh trong suốt

Soi trần gian địa ngục vạn đời ma

Hãy nói tên thần bí của muôn hoa

Hãy kể hết nhiệm mầu muôn thế giới

Những bí quyết khí nhạc lên vời vợi

Những mầu thiêng khi đau khổ lên cao

Những thơm ngào phối hiệp giữa trăng sao

Những khoái trá truyền qua hai xác thịt

Bằng hơi điện – bằng hơi điên tha thiết

Người là ai! Người hỡi! Người là ai?

– Nhưng đôi mắt lặng lẽ và mê say

Nhìn đắm đuối không một lời náo nức

 

 Nhạc khiêu vũ đâu đây lan sóng múa

Tôi tưởng chừng… da thịt biến ra thơm

Những đầu lâu rã hết khí xanh dờn

Những xiêm áo bay rờn trong cảnh mộng

Cả địa ngục đi vào trăm lỗ hổng

Bắn tinh ra trộn trạo giữa nguồn hương

 

Mỗi màu thu ôm ấp một niềm thương

Trong thanh khí trong đêm hường mơ ảo

Muôn hoa hồng thở ra hơi kín đáo

Lá vàng bay – vờ vật – lá vàng bay

Vỡ toan rồi ý vị của trăng say

Mùi truyền nhiễm tận cùng bờ bến lạ

– Hỡi đôi mắt! hồi hộp? hay yêu thương?

Hay sầu hận? hay điên cuồng? chán nản?

Người hiện ra để hình dung ánh sáng?

Chụp hồn hoa háo hức giữa đêm thu?

Chụp hồn ma than vãn giữa đêm thu?

Người có biết lòng ta đương chết điếng

Mửa giòng thơ tràn lan như sóng biển

Là trong đây tất cả phẩm tràng sinh

Đều đau rên trong vạn trạng thiên hình? –

Người hãy để cho tiếng lòng thổn thức

– Nhưng lờ lặng, không một lời náo nức

Đôi mắt nhìn, đắm đuối và mê say

Nhạc khiêu vũ đâu đây lan sóng múa

Tôi tưởng chừng… da thịt biến ra thơm

Những đầu lâu rã hết khí xanh dờn

Những xiêm áo bay rờn trong cảnh mộng

Cả địa ngục đi vào trăm lỗ hổng

Bắn tinh ra trộn trạo giữa nguồn hương

 

– Hỡi đôi mắt! Người hãy hiện trên tay

Cho lòng ta ấp yêu nguồn suối lệ

Hồn ta say trong nhạc vàng kể lể

Tình ta dâng trong gợn sóng thu ba

Cả máu đào tủy trắng với xương ma

Cùng tinh loãng và bao nhiêu bảo vật

Để xây đắp bàn thờ cao chất ngất

Lút mây xanh và lút cả thiên thai

Người là ai! Người hỡi! Người là ai?

– Bỗng đôi mắt rưng rưng dường rớm khóc

Nhưng cười nụ trong màu hoa ánh ngọc:

– Ta là CHÂU! Thi sĩ! Ta là CHÂU!

 

Nhạc khiêu vũ đâu đây lan sóng múa

Tôi tưởng chừng… da thịt biến ra thơm

Những đầu lâu rã hết khí xanh dờn

Những xiêm áo bay rờn trong cảnh mộng

Cả địa ngục đi vào trăm lỗ hổng

Bắn tinh ra trộn trạo giữa nguồn hương

***

Tối hôm qua làm văn tế

Tôi khóc sống người giai nhân

Tối hôm nay tôi xuất thần

Tôi muốn nàng đừng có chết

Thần tôi đời mô mới hết

Thơ tôi đời mô hết đau

Là nàng trở nên sang giàu

Tôi sú cho nguồn Khoái Lạc

Tôi cho ăn toàn Hương Nhạc

Tôi bắt vận toàn Âm Dương

Tôi để vạn miếng Nghê Thường

A vào đôi con mắt ngọc –

Nàng dội Thiêng Liêng lên tóc

Nàng lùa Thanh Sắc vô tay

Nóng nảy vì là đương say

Cái gì như da thịt mới

Nhập rồi! nhập rồi! đừng đợi

Tràn trề tuế mộng niên ba

Tình câm vỡ trọn anh hoa

Thiên tài rúc vô tinh tủy

Của nàng. A! điềm cao quý

Phập phồng đáy động đào nguyên:

Thơ trắng đã thụ thai liền

Tượng hình bằng châu bằng lệ

***

Tôi chết rồi! Tiếng nói như châu

Vỗ sóng vàng mơ động mái lầu

Người đứng người đi người hổn hển.

– Tình tôi khóc mức ở chiêm bao!

 

Tôi chết rồi! Tiếng nói như châu

Tản mát ra muôn vạn khí sầu

Người khóc: “Tình ta thơ mộng cả”

Để tìm khoái lạc ở chiêm bao!

 

Tôi chết rồi! Tiếng nói như châu

Ánh sắc phương phi rất nhiệm mầu

Tôi sú tình trong đôi mắt ướt

Mơ màng phối hiệp ở chiêm bao!

 

Người khóc: “Thiên tài của anh mô

Cho em ôm ấp chốn phòng thu

Cho em thờ phụng như châu báu

Rồi… chết theo em tận đáy mồ!”

 

 


TINH HOA

LỜI DẪN: Tập thơ Tinh hoa là một trong số những di cảo của Bích Khê, do thân nhân nhà thơ sưu tầm biên soạn và công bố (bản in “Tinh hoa”, Nxb. Hội Nhà Văn, Hà Nội, 1997). Theo nhà giáo, nhà nghiên cứu Lê Hoài Nam, người trong gia đình nhà thơ Bích Khê, thì “Năm 1944, nhà thơ đã chuẩn bị cho in tập thơ thứ hai, lấy tên là “Tinh hoa”, bao gồm những bài thơ sáng tác trong thời kỳ này, và mấy bài thơ đã có mặt trong “Tinh huyết” mà tác giả đắc ý nhất, nhưng đã được sửa chữa” (sách trên, tr. 13). Bản thảo này, hồi đầu những năm 1960 ở Sài Gòn, bà Lê Thị Ngọc Sương chuẩn bị đưa in nhưng đành bỏ dở vì bà bị chính quyền Việt Nam cộng hòa truy tố. Một phần thơ “Tinh hoa” được thông tin khá kỹ trong cuốn “Đời Bích Khê” (Lửa Thiêng, Sài Gòn, 1971) của Quách Tấn. Chỉ đến 1997, nhân 50 năm mất Bích Khê, cũng là dịp di sản thơ mới được giới thiệu rộng rãi nhân kỷ niệm 60 năm bùng nổ phong trào thơ mới (1932-45), bà Ngọc Sương mới chính thức công bố tập Tinh hoa của nhà thơ Bích Khê. Tập thơ gồm 50 bài, trong đó có gần 10 bài vốn có trong tập Tinh huyết, nhưng được chính tác giả Bích Khê sửa lại theo cảm hứng thời viết các bài trong Tinh hoa, như lời giải thích của thân nhân nhà thơ. Dưới đây in lại toàn bộ 50 bài trong tập, đúng như bản in 1997 kể trên.

BAN BIÊN SOẠN    

TỲ BÀ

Nàng ơi! Tay đêm đương giăng mềm

Trăng đan qua cành muôn tơ êm

Mây nhung pha màu thu trên trời

Sương lam phơi màu thu muôn nơi

 

Vàng sao nằm im trên hoa gầy

Tương tư người xưa thôi qua đây

Ôi nàng năm xưa quên lời thề

Hoa vừa đưa hương gây đê mê

 

Cây đàn yêu đương làm bằng thơ

Dây đàn yêu đương run trong mơ

Hồn về trên môi kêu: em ơi

Thuyền hồn không đi lên chơi vơi

 

Tôi qua tim nàng vay du dương

Tôi mang lên lầu lên cung thương

Tôi không bao giờ thôi yêu nàng

Tình tang tôi nghe như tình lang

 

Yêu nàng bao nhiêu trong lòng tôi

Yêu nàng bao nhiêu trên đôi môi

Đâu tìm Đào nguyên cho xa xôi

Đào nguyên trong lòng nàng đây thôi

 

Tôi ôm muôn hồn chơi phiêu diêu

Sao tôi không màng kêu: em yêu

Trăng nay không nàng như trăng thiu

Đêm nay không nàng như đêm hiu

 

Buồn lưu cây đào xin hơi xuân

Buồn sang cây tùng thăm đông quân

Ô hay buồn vương cây ngô đồng

Vàng rơi! vàng rơi! Thu mênh mông...

NGHÊ THƯỜNG

Ô trời hôm nay sao mà xanh!

Ngọc trăng xây vàng trên muôn cành,

Nhưng mây tê ngời sao kim cương,

Dạ lan tê ngời say men hương;

 

Lầu ai ánh gì như lưu ly?

Nụ cười ai trắng như hoa lê?

Thủy tinh ai để lòng gương hồ?

Không gian xà cừ hay san hô?

 

Ta ôm hồn ta chơi phiêu diêu

Bắt gặp nàng thơ diện yêu kiều;

Man mác cho nên nhớ chị Hằng

Hai tôi nhịp nhàng lên cung trăng…

 

Ồ là ngọc thạch hay trân châu?

Mã não hay là hổ phách đây?

Cung thiềm vắt vẻo cài lên mây.

Tiên nữ ra chào, tình ngây ngây…

 

Nầy! muôn ngọc nữ ngớp y thường

Tóc quyện bay mùi tô hợp hương

Uốn mình say lượn sóng xiêm nghê;

Khúc Phụng Cầu Hoàng say đê mê…

 

Diễm lệ, Hằng Nga bước xuống đền;

Điệu ca thần diệu vẳng đưa lên

– Chúng ta lạc giữa mộng như ngà

Ngỡ vướng vào muôn tơ lụa sa…

 

Hai ta vừa ghé bến sông Ngân:

Ô! nàng Xuân Hương ngực để trần

Ngâm bài “Vấn nguyệt” tiếng trong ngần

Nhìn xuống nhân gian cười như điên.

MỘNG CẦM CA

Đây bát ngát và thơm như sữa lúa;

Nhựa đương lên: sức mạnh của lòng thương;

Mùi tô hợp quyện trong tơ trăng lụa;

Đây dạ lan hương đây đỉnh trầm hương;

 

Không gian tơ, không gian tơ gợn sóng;

Âm thanh gì sắp sửa Ngọc Kiều ơi!

Hay hơi thở của hoa hồng mơ mộng?

Nhịp chèo đâu đưa hồn rõi xa khơi.

 

Níu cho ta, cho ta muôn yến nguyệt,

Ngọc Kiều ơi! – Này khúc Lạc Mai Hoa.

Suối tóc mát, xuống một vườn sương tuyết,

Xuống một vườn sương tuyết của trăng hoa.

 

Trăng gây vàng, vàng gây lên sắc trắng

Của gương hồ im lặng tựa bài thơ.

Đêm âm nhạc – một trời thu phiêu lãng

Dẫn hòn thu đi lạc ở trong mơ…

 

Đâu đôi mắt mùa thu xanh thơ ngọc?

Vú non non, da dịu dịu, êm êm?

Đâu hang báu cho người ta phải khóc!

Trên môi son ta liếc lưỡi gươm mềm!

 

Người cho ta một thanh gươm rất sắc

Ồ vung lên... cắt mạch nguyệt vàng xanh!

Xẻ mạch trời, – mây xô sao răng rắc !

Phăng cành đêm, – hương vỡ ứa ngầm tinh!

Người cho ta một thanh gươm rất sắc

Ta điên rồ... múa giữa áng bình minh.

NHẠC

Ô nắng vàng tươi rung rinh điệu ngọc

Những cánh hồng đơm, những cánh hồng đơm

Nhẹ nhàng nhịp nhàng thở đều trong sương;

Màu trắng không gian như gờn gợn sóng.

Từ ở phương mô nhạn mang thơ về:

Đàn thơ cơ hồ lên cung âm điệu

Đây giây trinh bạch khóc mướt trong mơ

Đây hồn ngọc thạch xanh xao như tơ

Ô cõi lầu mây ánh gì kim cương?

Áo nàng thơ ngây nao nao nghê thường.

Mộng bay! Mộng bay! Rõi trời cô thôn:

Ô người tình nương, đứng vin rèm liễu,

Ô người tình nương giương to mắt buồn…

Nắng đớp cành hương, nắng đập hàng mi.

 

 ĐÔI MẮT  

Tối hôm nay mùa thu đang ảo não

Trong gió rên và trong lá vàng bay

Mỗi tơ trăng rún rẩy một luồng say

Mỗi hơi thở hoa hồng run nức nở

Và trời đất quạnh mang sầu vạn cổ

Lắng cô liêu xuống tận vạn hồn đau

 

Muôn u phiền đầy đặc ứ trong đầu

Muôn sầu hận xây mồ ngay giữa phổi

Tôi ngây ngất trong bể lòng sôi nổi

Để hồn mê trôi dạt cõi xa mơ

Mình lặng ngồi trên tảng đá trơ vơ

Tình khóc mướt trong đêm thu ấp ủ

 

Nhạc khiêu vũ đâu đây lan sóng múa

Tôi tưởng chừng… da thịt biến ra thơm

Những đầu lâu rã hết khí xanh dờn

Những xiêm áo bay rờn trong cảnh mộng

Cả địa ngục đi vào trăm lỗ hổng

Bắn tinh ra trộn trạo giữa nguồn hương

Nhưng, nhiệm mầu! trước mắt, ánh trăng hường

Bay lả tả muôn hoa đều nín thở

Một sắc động? Một mùi hương mới vỡ?

Một màu son phảng phất ý mơ màng?

Không! Từ trong không khí dội hương vang

Bỗng đôi mắt hiện hình – đôi mắt ngọc

Ôi đôi mắt! – Toàn thân tôi rởn ốc!

Toàn thân tôi tràn ngấm vị say sưa

Và cảm giác và khoái lạc, xô bồ

Làm rung động cả tinh thần khí phách!

– Hỡi đôi mắt! Nơi người là ngọc thạch

Nơi giếng người phản chiếu ảnh thiên thần

Nơi suối người giữ kín tiếng châu ngân

Nơi triển lãm cả một bầu tiên động

Nơi rung rinh cả một trời thơ mộng

Người là ai! Người hỡi! Người là ai?

– Nhưng đôi mắt lờ lặng và mê say

Nhìn đắm đuối không một lời náo nức.

Nhạc khiêu vũ đâu đây lan sóng múa

Tôi tưởng chừng… da thịt biến ra thơm

Những đầu lâu rã hết khí xanh dờn

Những xiêm áo bay rờn trong cảnh mộng

Cả địa ngục đi vào trăm lỗ hổng

Bắn tinh ra trộn trạo giữa nguồn hương.

 

– Hỡi đôi mắt! hồ thủy tinh trong suốt

Soi trần gian địa ngục vạn đời ma

Hãy nói tên thần bí của muôn hoa

Hãy kể hết nhiệm mầu muôn thế giới

Những bí quyết khi nhạc lên vời vợi

Những màu thiêng khi đau khổ lên cao

Những thơm ngào phối hợp giữa trăng sao

Những khoái trá truyền qua hai xác thịt

Bằng hơi điện – bằng hơi điên tha thiết

Người là ai ? Người hỡi, người là ai?

– Nhưng đôi mắt lờ lặng và mê say

Nhìn đắm đuối không một lời náo nức.

 

 Nhạc khiêu vũ đâu đây lan sóng múa

Tôi tưởng chừng… da thịt biến ra thơm

Những đầu lâu rã hết khí xanh dờn

Những xiêm áo bay rờn trong cảnh mộng

Cả địa ngục đi vào trăm lỗ hổng

Bắn tinh ra trộn trạo giữa nguồn hương.

 

Mỗi màu thu ôm ấp một niềm thương

Trong thanh khí trong đêm hường mờ ảo

Muôn hoa hồng thở ra hơi kín đáo

Lá vàng bay vờ vật lá vàng bay

Vỡ toang rồi ý vị của trăng say

Mùi truyền nhiễm tận cùng bờ bến lạ

Hỡi đôi mắt! hồi hộp? hay yêu thương?

Hay sầu hận? hay điên cuồng? chán nản?

Người hiện ra để hình dung ánh sáng

Chụp hồn hoa háo hức giữa đêm thu?

Chụp hồn ma than vãn giữa đêm thu?

Người có biết lòng ta đương chết điếng

Mưa giòng thơ tràn lan như sóng biển

Là trong đây tất cả phẩm tràng sinh

Đều đau rên trong vạn trạng thiên hình?  

Người hãy để cho tiếng lòng thổn thức

Nhưng lờ lặng, không một lời náo nức

Đôi mắt nhìn, đắm đuối và mê say.

Nhạc khiêu vũ đâu đây lan sóng múa

Tôi tưởng chừng… da thịt biến ra thơm

Những đầu lâu rã hết khí xanh dờn

Những xiêm áo bay rờn trong cảnh mộng

Cả địa ngục đi vào trăm lỗ hổng

Bắn tinh ra trộn trạo giữa nguồn hương.

 

Hỡi đôi mắt! châu báu của muôn đời

Cho lòng ta ấp yêu nguồn suối lệ

Hồn ta say trong nhạc vàng kể lể

Tình ta dâng trong gợn sóng thu ba

Cả máu đào tủy trắng với xương ma

Cùng tinh loãng và bao nhiêu bảo vật

Để xây đắp bàn thờ cao chất ngất

Lút mây xanh và lút cả thiên thai

Người là ai! Người hỡi người là ai?

Bỗng đôi mắt rưng rưng dường rớm khóc

Nhưng cười nụ trong mai hoa ánh ngọc

– Ta là CHÂU! Thi sĩ! Ta là CHÂU!

Nhạc khiêu vũ đâu đây lan sóng múa

Tôi tưởng chừng… da thịt biến ra thơm

Những đầu lâu rã hết khí xanh dờn

Những xiêm áo bay rờn trong cảnh mộng

Cả địa ngục đi vào trăm lỗ hổng

Bắn tinh ra trộn trạo giữa nguồn hương.

TRANH LÕA THỂ

Dáng tầm xuân uốn trong tranh tố nữ,

Ô tiên nương! nàng lại ngự nơi này?

Nàng ở mô xiêm áo bỏ đâu đây?

Đến triển lãm cả tấm thân kiều diễm,

Nàng là tuyết: làn da nàng tuyết điểm?

Nàng là hương: nhan sắc mộng lên hương?

Mắt ngời châu rung ánh sóng nghê thường;

Lệ tích lại sắp tuôn hàng đũa ngọc.

Đêm u huyền ngủ mơ trên mái tóc.

Vài chút trăng say đọng ở làn môi.

Ồ run run mấy nét vú phong đồi;

Chừng đây đó gót sen vàng xây động.

Khéo lồ lộ một tòa Hoa Nghiêm động

Khiến mơ hồ mây khói Động Đình thu.

Nhẽ Minh Hoàng sống dậy cũng tương tư,

Mà Lý Bạch hồn thơ e lưỡng lự!

Nàng là cả một công trình bất hủ

Để thiên đàng trần thế lấy làm riêng

Dù đêm xuân trên chăn gối ngửa nghiêng

Mộng nàng vẫn tinh hoa như xác thịt.

DUY TÂN

Đường kiến trúc nhịp nhàng theo điệu mới

Của lời thơ lóng đẹp. Hạt châu trong.

Hạt châu trong ngời nhỏ giọt vô lòng

Tràn âm hưởng như chiều thu sóng nắng

Trong vòm xanh. Màu cưới màu bình lặng,

Gây phương phi: chiếu sáng ngả sang mờ

Vì hình dung những sắc mát, non, tơ,

Như mặt trời lọc qua khóm liễu, một

Hoàng hôn – Ôi đàn môi, chim báu tớt:

Chữ biến hình ảnh mới, lúc trong ngâm,

Chữ trong vắt sánh nghệ thuật sầu câm

Đầy thẩm mỹ như một pho thần tượng.

Lúc trong ngâm, giữa kho vàng mộng tưởng,

Múa song song: khiêu vũ dưới đêm hồng

(Những con cừu tim trẻ mướt như lông

Men da thịt lên làn sa lụa mỏng.

Mỗi con cừu bốc lên men hy vọng…)

Thơ nhịp nhàng ý nhị nhịp nhàng thơ.

Tôi cắn vào trái bổ vỏ xanh mơ

Tìm chất quý thơm tinh mùi khoái lạc.

Bằng hơi mộng, trong hàm răng, tản mát

Mộng?

Thiên tài?

– Trên hỗn độn khoả thân

Đẹp tỉ mỉ, hỡi rung động truyền thần,

Ròng âm nhạc của lòng trai ấp mái,

Người họa điệu với thiên nhiên, ân ái

Buồn, và xanh trời. (Tôi trôi với bờ

Êm biếc – khóc với thu: lời úa ngô

Vàng... khi cách biệt – giữa hồn xây mộ –

Tình hôm qua – dài hôm nay thương nhớ

Im lặng nhìn bông ý, lặng lờ lên

Những dáng hình thanh khí...) Giữa mông mênh

Đường nhiếp ảnh, sắc khua màu – Tiếng thở

Hỡi hội họa, đến muôn đời nức nở!

Ta nhịp nhàng ý nhị nhịp nhàng ta

Lời nối lời bố thí lộc tinh hoa

Của âm điệu, mơ màng run lẩy bẩy:

Một hỗn độn đẹp xô bồ say dậy

Bằng cảm tình, bằng hình ảnh, yêu thương,

Và mới mẻ – trên viện cổ đông phương!

(Ai có nghe sức tiềm tàng bí mật?)

 

Thơ loã thể! Giai nhân tuần trăng mật,

Nữ thần ơi! ta nô lệ bên người!

 

 

XUÂN TƯỢNG TRƯNG

Hỡi lời ca man dại,

Điệu nhạc thở hơi rừng

– Đêm nay xuân đã lại

Thuần tuý và tượng trưng

Nâng lên núm vú đồi

Sữa trăng nhi nhỉ giọt;

Bay qua cụm liễu phơi

Những cườm tay điểm hột

Sương. Phất phơ lau lách

Khe uốn mình giai nhân;

Đường non khéo điêu khắc

Những dáng hình khoả thân;

Lụa mây nẩy vàng chạm,

Tía ngọc bén màu ngân.

Chủ xuân đương triển lãm!

Lời ca như hạc theo

Gió lên. (Tình múa reo

Những điệu vàng châu báu,

Dường có con chim báu

Rỉa cánh trên ngai lòng)

Xoè xoè màu lông công

Vườn thơm khua sắc mát.

Rồng uốn vóc tùng cong,

Áo bạch mai khoát khoát

Môi đào chờ khoái lạc...

Hồn tôi như đỉnh hương

Bốc lên mình thánh giá!

Ý xuân mát đến xương

Ngậm tuyết phun lã chã!

 

 

 

LÊN KIM TINH

Thơ thủy tinh nơi lòng trăng mật

Nhạc thiên nhiên đầy nhạc pha lê

Đêm nay gấm trên nền xuân lụa

Bút thi nhân mềm chữ tơ đề:

 

“Lên kim tinh xác bằng thanh khí

Đất lưu ly không khí xạ hương

Cây du dương lâu đài sóng sóng

Trên biển châu – trời lộn kim cương

 

Trăng có đôi: rưng rưng ánh ngọc

Mùa rất cao: đẹp xuống anh hoa

Chàng gặp chàng: lời bay ý sắc:

Khí trang nghiêm và chuyển thần qua.

 

Nàng vệ nữ theo nàng vệ nữ

Aoa âm dương gió tóc thơm rừng

Người như nhạc trong xuân bằng nhạc

Thơ tinh ròng dội báu linh lung!”

HÀN MẶC TỬ

Bóng nào nhợt như ma

Khắp châu thân hổn hển

Huyền hồ nhìn không ra

Lưu luyến dường thiết tha

Chờm chờm trên giường bệnh?

Bóng nào nhợt như ma

Khắp châu thân thấp thểnh

Huyền hồ nhìn không ra?

 

Hay là tôi hoá hai

Đã chết đi một nửa?

Hay là trời ban mai

Bị mù sương vây bủa

Làm buồng ngập hoàng hôn

Ảnh hưởng tới linh hồn

Tiều tụy!

– Hiện ra hình uỷ mị?

 

Bóng nào trắng dần ra

Trên đầu đơm vòng hoa

Khắp thân in màu tuyết

Trong trẻo và diễm tuyệt

Tơ tơ gần như nguyệt

Biếc biếc gần như thu

Đều quy trên nét mặt?

 

Hoàng hôn mai mờ sắc

Buồng ban mai trắng ra

Ôi, ôi không là ma

Đừng nhìn trong ý tứ

Quạnh quẽ nhận không ra

Gần rồi không còn xa:

Hàn Mặc Tử!

 

Châu lệ thắm tình say

Gặp gỡ có hôm nay

Chiêm bao ngày liền ngày

Ngoài mình, ai mà hay?

“Anh ơi từ đâu đến?

Em buồn em đang bệnh!

Anh ơi sao ra hai

Huyền hồn trong phôi thai

Hóa thân trong phương phi?

Người em rày mệt quá

Mà rày gặp cố tri

Hai tay đây ra rã?

Dìu lấy cùng nhau đi!”

 

Lời nức ra hơi hương

Dìu dịu toả trong buồng:

“Anh ơi tôi mới đến

Là hiện thân của bệnh

Quằn quại đau xót xa

Máu mủ nhìn không ra!

Giờ phương phi! phương phi!

Là hình thơ tinh vi

Là hình thơ quy y

Mướt trong màu tuyết vẽ!

Hai ta đều quạnh quẽ

Đứt ruột nhớ thương nhau

Nấn ná sẽ lìa nhau

Chiêm bao còn thấy nhau!”

 

Rùng mình ta nhìn ra

Huyền hồ đà như ma

Ôi không phải là ma

Gần sao mà còn xa?

Lại đâu là quê nhà?

Hàn Mặc Tử! Hàn Mặc Tử!

Quy Hoà! Quy Hoà!

GỬI LIÊN TÂM

(Nhờ Quách Tấn trao lại)

Canh sương tiếng hát vẳng kia sông,

Thơ đẹp em đang ướp cạnh lòng.

Thưa chị đêm nay dường nhớ quá!

Đưa thư hồng nhạn biết mang không?

Một nhành mai trắng rung rinh ngọc,

Đôi cụm sao vàng lớt đớt bông.

Muốn thấy người xa trong giấc mộng,

Khuya lơ còn tựa ở bên song.

 


TẤM BIA TRƯỚC MỘ THƠ

Người hỡi nghìn năm người chửa chết

Trong bài thơ đẹp khóc giai nhân

Hãy khép trong đau để ước mơ,

Để yêu lờ lặng những trang thơ,

Để chôn tất cả hờn vô hạn,

Sâu hóm trong đây huyệt chữ mờ.

 

Huyệt chữ bằng tinh vạn thước sâu:

Mồ người thi sĩ rất đa sầu!

Mồ người mỹ nữ xuân mười bốn!

Hai đứa bên nhau quấn lấy nhau.

NGÓN GIAI NHÂN

Đây em gượng khúc tranh này,

Mới lên trục gấm nét mày đã cau.

Em ơi nhấn mạnh thì đau,

Em ơi nhấn nhẹ khôn lau nét buồn.

Tiếng mau e ruột như cồn,

Lại trong tiếng đục luống hờn bấy thân.

Tình anh lụy ngón giai nhân,

Sống lìa nay được ấy ngần đoàn viên.

TÓC XÕA ĐÀN TƠ

Tóc xõa đàn tơ rơi lướt mướt

Hồn thu đã hiện khóc thu gầy!

Tôi nhìn đôi mắt rưng rưng lệ,

Cả mảnh hồn thơ rợn ý say.

QUÁN KHÁCH XUÂN VỀ

Thân bệnh triền miên sầu quán khách

Đầu đường dương liễu nảy tươi xanh

Gởi tình cái én xuân muôn dặm

Hắt giọt lòng đông cảnh một mình.

DƯỚI TRĂNG NGỒI GẢY ĐÀN

Mây nước mê ly cầm dưới nguyệt,

Cỏ hoa vờ vật mộng trong hương

Tỉnh hồn như có ai kêu gọi

Ngàn liễu trăng soi ngất dặm đường.

NHẶT HOA

Muôn dặm sông Ngân con mộng lớn,

Ôi là đài điện ánh trân châu.

Đêm nay ta nhặt hoa trăng rụng

Những cánh đau thương sắp mặt lầu.

MỘNG TRONG HƯƠNG

Nửa cánh giang hồ bạc nhớ thương

Đêm nay buồn lắm! gục bên giường…

Ngoài ly Lý Bạch trời như mộng,

Sau khói phù dung mộng cố hương

Thì mộng: Xuân Hương nường đã đến

Thưa cô, dáng nguyệt tuyết còn vương

Tỉnh ra thì thấy mình trong mộng,

Nửa mảnh trăng treo một mặt buồn!

 

HỒ XUÂN HƯƠNG

Canh sương quán lạnh nguyệt tà song,

Bên gối hương lan đến ấp lòng.

Người vợ trong thơ gần cách mộng

Đêm nay chẳng biết có về không?

 

Văn chương quán thế không ai biết,

Trong mộng mình về thưởng với tôi.

Xanh liễu ngoài song thay đổi lá,

Đã ghen tài sắc mấy đêm rồi?

 

Đêm nay nửa gối nghiêng nghiêng mộng,

Muôn dặm người xa đã thấy về.

Xanh liễu ngoài song vừa đổi biếc

Màu thi sắc lá đọ dung nghi.

GÕ BỒN

Liêu trai trở lại, lánh vòng trần,

Ma Phật mơ hồ mộng với thân!

Mặt ngọc bên trời tàn bóng nguyệt,

Mình ta trước cửa thưởng hoa xuân,

Gõ bồn chẳng thấy ai tao khách,

Cách núi khôn tìm bóng cố nhân

Một tiếng trên không trong ác lặn

Hạc kêu bay lẫn đám phù vân.

 

GIỌT LỆ TRÍCH TIÊN

Sông dài chảy tận về đâu?

Non xanh xanh mãi bên sầu thế nhân!

Lòng này gởi Hán Vân có được

Xin gởi về non Ngọc đài Dao

Bụi hồng cách với hoa đào,

Bụi hồng cách mấy hoa đào nẻo xưa!

Nước lạnh lùng sông đưa lá thắm,

Cuốn nỗi lòng thăm thẳm nào chăng?

Non còn mải ngó vừng trăng,

Bàn câu nhân sự sao bằng mộng mơ

Vắng tiếng hạc bơ vơ dưới thế,

Gảy tiên cầm điệu lẻ trong sương;

Sông Ngân cách mấy sông Tương

Sông Ngân cách với sông Tương mấy trời!

Chưa xong một tiếng cười Bao Tự

Hẹn ngày về mấy độ chiêm bao

Gió hương đưa lại đồng sao

Trâu bầy ăn tại đồng cao xanh rì

Lại đưa đến Diêu Trì thuở trước

Hội bàn đào chén ngọc rời tay…

Ao xuân lồng bóng mây bay

Rèm châu tuyết phủ mây bay nửa lầu.

 

Sông dài những tương tư trời rộng

Non xanh còn đứng mộng vừng trăng. (1)

 

HAI TIÊN NỮ NHỚ LƯU NGUYỄN

Khúc nghê vắng lựa lâu rồi,

Mộng tiên dài dặc, mộng người biết đâu.

Trời trong động, quạnh xuân sâu,

Nẻo trần không lối rầu rầu trăng soi.

Hương đầy suối, cánh đào trôi,

Men khe cát trắng, cỏ thôi bơ sờ!

Sương mai, đèn gió mơ hồ,

Sông đành không chốn hỏi đò Lưu lang.

MỸ TỬU CA

Trăm năm vui được mấy hồi,

Rượu ngon còn đó còn mời vương tôn.

Ngựa hồng nghỉ dặm quan sơn,

Thuyền bơi: sen động, khe đờn, trăng lên.

Chén này khách hãy cạn liền,

Ngó đôi mắt ngọc thì quên bụi hồng!

Tóc mây chảy suối hương nồng,

Em là Ngọc nữ. Kim đồng là ai?

Chén rồi lại chén nữa đây,

Núi không, đêm tịnh, nhỡ say chớ sầu !

Xuân thơm tuy hết mặc dầu,

Rượu ngon còn mãi khách lưu lại cùng.

CÙNG NGƯỜI TRONG SÁCH TƯƠNG HỘI

Trong sách có người ngọc

Khép cửa mặc hoa xuân

Đốt lò vàng. Mở quyển

Tương hội với tân nhân.

 Ngu Cơ theo Bao Tự!

Phi Yến lẫn Ngọc Chân!

Người đẹp ở trong quyển

Niên hoa mãi có phần

Ngoài trời là mộng cả;

Hương lại thêm vài phân.

Người như trang Đạo Uẩn

Ta như khách Tô Tần!

Tương kỳ cùng tương ứng,

Tương cảm lại tương thân.

Cùng nhau ta hoan lạc,

Hư thực chẳng phân vân.

CẢM HỨNG

Mây bạc gác đầu non lúp xúp,

Ác vàng soi mặt nước lanh chanh.

Gửi tình cái én xuân muôn dặm,

Lắc giọt long đong cảnh một mình !

HOÀNG HẠC LÂU

Thang mây uốn khúc chồng non mộng

Nhạc gió dài hơi thổi lụy sầu.

Hạc vàng vút cánh về đâu tá ?

Có phải bay về Hoàng Hạc Lâu ?

TÌNH XUÂN

Ngày xuân ai chẳng lại

Chơi xuân một nhành mai

Gió xuân rơi hoa hết

Tình xuân dễ lợt phai.

GIỮA CÂY ĐÀO

Tầm xuân khách xôn xao

Không thấy giữa cây đào

Chim non thun cổ ấm

Giữa hai cành hoa giao

KHÔNG PHẢI LÚC

Oanh mai ríu rít khúc trong hoa,

Thỉnh thoảng chim vườn lại nhặt ca.

Cô gái lầu son không phải lúc

Tình xuân ti trúc nhấn gần xa.

XUÂN HỒNG

Nghìn hồng muôn tía đón xuân qua,

Thiếu nữ trong gương tỏ mặt hoa.

Nâng chén rượu nồng ta sẽ chúc:

Xe hoa, người mới dặm oanh ca.

TIẾNG CA

Ta đến: sau màn vắng tiếng ca,

Ta đi: ca lý vọng theo ta.

Khúc người khuê phụ hầu ông lớn

Sầu đối đông quân điểm nụ hoa. 

TÌNH OÁN

Vườn xuân ta tới ngó trời xa,

Thiếu phụ lầu cao bỗng thấy ta

Âu yếm nâng tay… ta chạy đến

Vai chồng tay ngọc miệng cười hoa.

NAM HÀNH

Mâm vàng đây, đũa ngọc đây

Tiệc hoa sáng, rượu chung đầy

Trông ra mây nước muôn trùng biếc,

Nước ái non tình bóng nguyệt rây.

Tiếp ly cạn, cạn ly đầy!

Năm con một vợ ngồi vòng xây

Nhạc chim thanh tước rót về đây

Đổ vàng cành lá lục.

Nâng chén tinh ròng ca một khúc:

Tiệc hoa hề, chén ngọc hề,

Giang hồ vút cánh sau chung rượu,

Năm vẻ rồng bay ánh sắc mây;

 

Vàng ròng bạc tốt trong tay trắng,

Danh nghĩa cao sang tợ mặt trời.

Tiếng xe rổn rảng sau bờ trúc,

Bóng vợ bóng con lẩn bóng cây;

Đông liễu tây đào ngồi khép nép,

Nẻo xuân ủ gấm phủ hoa đầy…

Mình ơi! Rót chén này

Nụ cười Bao Tự điểm xuân ngây,

Rạng màu yến tiệc ngọc lung lay.

Xa xa dường thoảng tiếng châu reo:

Dặm cỏ ven đồi huê lác đác,

Ngựa ai rung lạc tiếng trong veo

DẶM MÒN

Ôi chiều màu thu sao mà buồn!

Tầng khói biếc đầy tràn về thôn,

Giòng sông như đờ không muốn chảy

Có phải hôm nay chở nặng hồn?

 

Gió về mang cả mùi lăng tẩm,

Buồn cắt lên đền những miếng đen.

Người viễn khách, lòng sầu vạn cổ,

Dặm mòn muốn gặp một người quen!

ĐÊM XUÂN ĐẾN THÔN VỸ DẠ NGHE ĐÀN SÁO

Ti trúc mê ly xuân dưới nguyệt;

Cỏ hoa vờ vật mộng trong hương.

Tràng An thú ấy ai không biết,

Vỹ Dạ đêm nay khách chật đường.

HUẾ ĐA TÌNH

Thu về lạnh sắc tà dương,

Hoàng cung chừng đã hơi hương bay dồn.

Thuận An khuất bóng hoàng hôn,

Gió bao giờ thổi lại hồn tràng giang.

Nơi đây rụng đổ lá vàng,

Lăng vua xa lắm dặm đàng nhạt xanh.

Dòng Hương in gái nguyên lành,

Lá thuyền du khách thanh thanh tiếng đờn.

Vỹ Dạ thôn Vỹ Dạ thôn!

Biếc che cần trúc không buồn mà say.

Non xa trăng đã tròn đầy,

Em ơi để mặc lòng ngây lên mùa.

TRÊN NÚI ẤN NHÌN SÔNG TRÀ

Trà giang, Thiên Ấn chuông gầm sóng

Vang tiếng ngàn năm đất Cẩm Thành

Ngàn năm quả Ấn nằm trơ mốc;

Một giải sông Trà chảy sậm xanh

Xót hồn cổ độ sương vài giọt,

Xịch bóng tà huy nguyệt mấy canh

Nghìn dặm cố nhân đâu đó tá?

Cánh chim kêu lạnh đập trong cành.

ĐĂNG LÂM

Hoa cỏ bốn mùa thay đổi tiết.

Ngàn năm còn mãi cụm cây xanh.

Cheo leo lắt lẻo đèo treo quán,

Róc rách đìu hiu nước xuống ghềnh

Gió thổi rừng mai bông dã dượi,

Mưa thêu làn nắng chỉ mong manh.

Mục tử năm ba tiều thổi điệu,

Nắng vàng cao thấp, núi rung rinh.

TRĂNG SÁNG BẾN ĐÒ XƯA

Trăng sáng giữa trời trong,

Soi về miền cổ độ.

Lòng ta bến đò xưa,

Bóng trăng sao chẳng tỏ?

CHÙA ÔNG THU XÀ

Mây trắng bay về núi Thạch chưa?

Chùa Ông  chim hót ở ngoài mưa

Ngồi trên gò mả nghe chuông vọng,

Sắc cỏ thơm mùi kinh sách xưa.

NGŨ HÀNH SƠN

Quái thay núi thấp nức danh đồn!

Tuyệt nhất năm hòn, ngọn Thủy sơn.

Chẳng suối Phong Nha nghe róc rách,

Chẳng mây Hồng Lĩnh thấp chờn vờn.

Giữa trời bóng nguyệt lồng vô động,

Trên biển mù sương thổi lại non.

Tiền, hậu hai bài ngâm chửa dứt,

Hồi chuông thiên cổ dộng boong boong.

NGŨ HÀNH SƠN

(Tiền)

Lên chơi hòn Non Nước

Gót trổ ngọc song song

Chàng ơi, đêm đã ướt

Mắt sao trên sườn cong

Long lanh ngời, sáng mướt:

Là gấm hay là nhung

Dệt lên đá linh lung

Những hình điêu khắc nổi

Sặc sỡ – Voi uốn ngà,

Cánh dơi nghe phất phới,

Tiên đồng bước giữa hoa,

Mục đồng lưng trâu cỡi

Thổi sáo bên rừng mai…

Bí mật trời Thiên Thai

Động Huyền Không bốc khói!

 

Lờ mờ đường lên mây,

Chén trăng vừa tầm với

Chàng ơi, vàng ròng đây

Kề môi say ân ái…

Nhàu nhàu đệm rêu xanh,

Dầu dầu màn sương quynh,

Là là buông ren lụa,

Gót trổ gần mà xa…

Hiện lên đôi thạch nhũ,

Sữa trắng như tuyết pha

Nhi nhỉ nơi một vú…

Chàng ơi, lòng vữa sao

Khi hứng giọt thơm ngào!

Thôi lên đài Vọng hải

Nhìn kim cương rưng rưng!

Nhạc vàng đâu bay lại,

Thời nước lộn trong sương

Hình trập trùng múa nhảy

Trên nền sóng rung rinh

Những tiên nữ trắng tinh

Ngang thân làn biếc khỏa.

Ti trúc nhấn gần xa,

Lay bay hơi báu tỏa…

Miệng nào giục điệu ca?

Tóc nào buông lõa xõa?

Mắt nào điện long lay?

Tay nào như sắp bay

Gió lồng hang Âm Phủ,

Hoa mộng thẫm màu thâm!

Bóng đa phờ tóc rũ;

Ô con tinh đứng, nằm

Đưa võng hát ru con,

Điệu buồn trơn giọng cú

Làm ứa mảnh trăng lòn!

Hai ta là mảnh vỡ

Của ngai báu Thiên đường;

Hai ta là chất bổ

Cắn ở trái Đau Thương…

Chàng ơi, đêm nín thở

Để hồn biến ra hương…

Chập chờn trong nữ yêu,

Vào ra theo răng lựu;

Chập chờn trong ba tiêu

Đường mưa thu nhỏ giọt;

Chập chờn trong tiếng chuông

Điểm kinh ngân thánh thót;

Chập chờn trong bể sương

Lượn thep nếp y thường…

Hai ta là mảnh vỡ

Của ngai báu thiên đường;

Hai ta là chất bổ

Cắn ở trái Đau Thương…

– Ái ân là ô thước!

Cây ngọc trổ văn chương –

Lên chơi hòn Non Nước

Ôm nhau chết bên đường,

Mơ màng trăng hạc rước…

NGŨ HÀNH SƠN

(Hậu)

Lại chơi hòn Non Nước,

Chẳng mọc cánh mà bay,

Bạn bè thôi bỏ hết,

Ngất ngưởng Vọng Hải đài.

Ngó lên trời xanh ngắt:

Cheo leo quán sông Ngân,

Phải chăng chàng Lý Bạch

Ngồi chuốc chén đêm ngày?

Thuyền neo bên lau lách;

Sông lạnh bóng sao rơi!

Mặt nước vỗ bình bạch,

Da trăng trắng tợ hàu…

Đứng trên đài Vọng Hải

Ngỡ tới Hoàng Hạc lâu!

Tuyệt thay hòn Non Nước

Hồn Thôi Hiệu ở đâu?

Kim, Mộc, Hỏa, Thổ lạy;

Trên dưới đất trời chầu.

Vàng sao ngời mắt rạng;

Sương châu nhỏ giọt sa.

Gọi sắc cỏ thơm dậy

Lẩn quất khí rừng hoa!

Gọi hồn đại hải lại

Nhập khói động Huyền Không!

Điểu thú về hết thảy:

Phụng hoàng múa theo công;

Rồng xuống khoe năm vẻ

Bạch viên ngoạm trái đào;

Thần tiên rủ yêu quái

Cử lên nhạc tiêu thiều.

Sực nức lò hương xông,

Trập trùng màu xiêm áo;

Lác đác trổ mưa bông:

Phật Như Lai thoạt hiện

Trên bảy sắc cầu vồng.

Quái thay hòn Non Nước

Nghe giảng đủ mười tông!

Muôn năm lòng đá rắn

Nhuần thấm giọt từ bi

Biển xanh thay chất mặn;

Rừng thẳm lọc hơi sầu,

Có ai biết trên cao

Da trời màu thịt sứa,

Da trời se chất sữa,

Truyền cảm hứng mênh mông

Gió thơm vùng nổi dậy;

Cảnh sắc biến thành không

Ta trên đài Vọng Hải

Ngất ngưởng mặt thần đồng

Khôi ngô và lẫm liệt,

Cất tiếng hát trong veo:

Trước chơi hòn Non Nước

Vần điệu ngọc vàng reo!

Nay chơi hòn Non Nước

Thi hứng suối tuôn đèo!

Không hiểu người đến trước

Mấy kẻ biết “đăng đài”?

Không hiểu người đến sau

Ngất ngưởng sẽ là ai?

Ta nay lên ngọc điện

Chỉ nhường Phật Như Lai!

Lượn theo thế biển rừng

Xếp lại hình đá cỏ:

Động hóa mây năm vừng

Đại bàng bay chẳng tới.

Ngòi Nhược Thủy bao quanh,

Suối Thiên Thai chảy dựng,

Rắn bảy đầu đến khoanh

Bảy lần đài Vọng Hải

Ta sẽ ngồi nhập định

Bốn mươi chín ngày đêm!

Mặt nguyệt rót êm đềm;

Mặt trời tuôn sáng tạo;

Thần trí mở kho tàng

Tượng trưng vầy cạo đạo

Trổ chín phẩm văn chương

Ta bước xuống long sàng

Viết trên hai tảng đá

Bài hậu Ngũ Hành Sơn

Ngó trời cười sang sảng

Trở lại giữa bạn bè

Vỗ hai bàn tay trắng!

ĐỀ ẢNH

Mái tóc hề bóng rừng

Lông mi hề nhung láy

Tình hoài hề gió xuân

Thi tài hề mạch chảy.

TINH CHẤT NGÀN XUÂN

Tinh chất ngàn xuân hiệp hai ta,

Mình như chim tước nhẹ bay qua.

Ới ai mê luyến màu nhan sắc,

Níu thiếp mơ loàn vẻ nguyệt ba.

Son trẻ Thiên tài lông hạc múa,

Xanh tươi Nghệ thuật bút đào pha.

Đâu đây lãng đãng bầu hương nhạc,

Phất phất gần như phất phất xa.

TIẾNG ĐÀN MƯA

Mưa hoa rụng, mưa hoa xuân rụng,

Mưa xuống lầu, mưa xuống thềm lan;

Mưa rơi ngoài nẻo dặm ngàn,

Nước non rả rích giọng đàn mưa xuân.

 

Lầu mưa xuống, thềm lan mưa xuống,

Cùng nước non mưa rụng hoa xuân.

Mưa rơi ngoài nội trên ngàn,

Nghe trong ý khách giọt đàn mưa rơi.

 

Đầm mưa xuống, nẻo đồi mưa xuống,

Bóng dương tà… rụng bóng tà dương;

Hoa xuân rơi với bóng dương,

Mưa trong ý khách mưa cùng nước non.

 

Rơi hoa hết mưa còn rả rích,

Càng mưa rơi càng tịch bóng dương

Bóng dương với khách khá thương

Mưa trong ý khách muôn hàng lệ rơi.

BĂNG TUYẾT

Thân em là núi Thiên Thai

Vắng chân Lưu Nguyễn chẳng ai bạn cùng.

Mặt hoa trông tựa non Bồng,

Tóc mây một mái êm dòng Tiêu Tương.

 

Ai cho em nguyệt Chiêu Dương

Chớ mây Hoàng Hạc xin nhường thi nhân

Từ em đã biết sầu xuân

Soi gương em những ngại phần dung nhan.

 

Thân em là một dây đàn,

Không ai tích tịch tình tang với mình.

Đàn khen em đẹp em tình,

Mắt xanh như thể Động Đình hồ thu

 

Em ngồi nghĩ sợ trào lưu

Chẳng thương thì chớ lại thù với hoa.

Hoa thơm phong nhụy kia mà,

Anh sao ca tụng Tú Bà đại nhơn?

 

Em ngồi em nghĩ thiệt hơn,

Phong tình như gã Vương tôn mới là,

Hễ oanh ríu rít chân hoa

Ngựa hồng từ chốn ngàn xa lại về.

 

Dầu cho là phận đồ mi,

Chiêu Quân xưa cũng nặng vì non sông.

Hoa cười muôn dặm gió đông,

Riêng ai răng trắng vùi trong cát Hồ.

 

Trông hoa em thấy hư vô,

Lệ hoa sẽ hóa ngọc hồ chẳng không…

Để em soi cả tấm lòng.

Kẻo mai lòng mất mà trông buồn cười.

 

Thân em là núi Thiên Thai

Vắng chân Lưu Nguyễn chẳng ai bạn cùng.

 Cổ xinh trông tựa A Phòng,

Gót em như thể nửa lừng nhạn sa.

 

Quê nhà còn mấy khóm hoa,

Em về chăm chút kẻo mà hoa ôi!

Hoa trăng em đẹp hoa cười,

Em trông hoa đẹp em thời ngẩn ngơ.

 

Sợ khi liễu yếu đào tơ,

Sợ khi ong bướm chực hờ hại ta.

Rừng phong lác đác sương sa,

Tiêu vàng ai thổi gần xa bên rừng.

 

Ngu Cơ xưa oán Tử Phòng

Còn tiêu ai oán má hồng chưa tan.

Thân em là một dây đàn,

Không ai tích tịch tình tang với mình.

Rằng: em rất mực phong tình,

Miệng cười mấy dặm trường đình cũng tươi.

 

Ngoài mưa lá rụng cành côi,

Nhớ ai em chỉ nhớ người trong mơ.

Áo kia chẳng chút bụi hờ,

Khá thương Lã Hậu làm nhơ má đào.

 

Hôm qua em thấy chiêm bao

Hoa nghìn cánh trắng bay vào lòng em

Không như những giấc mơ tiên,

Em thường chỉ thấy hoa sen hiện vào.

 

Mọi người đều ước thiên đàng,

Chỉ e đời vắng những hàng nguy nga

Mặt hoa ngồi bán toàn hoa

Thiên đàng trên thế vậy đà đẹp chưa.

 

Em gìn chút phận thơm tho,

Xin anh đừng đến phỉnh phờ nữa anh!

Em không lấy trọc làm thanh,

Cửu châu đệ nhất một cành hoa mai.

         

Thân em là núi Thiên Thai,

Vắng chân Lưu Nguyễn chẳng ai bạn cùng,

Tay kia xuân mới trổ măng

Mắt kia Xích Bích cũng hằng kém xanh.

LỜI TUYỆT MỆNH

Thân bệnh: ngô vàng mưa lá rụng;

Bút thần: sông lạnh ánh sao rơi,

Sau nghìn thu nữa trên trần thế

Hồn vẫn về trong bóng nguyệt soi.

LÀNG EM

Nơi đây: làng cũ buồn thu quạnh

Anh có khi nào trở lại chưa?

Ngày đi chậm lắm. Giòng sông biếc

Hừng sáng trong trời sợi sợi mưa.

 

Nơi đây: thành phố đời ngưng mạch,

Mấy nàng lai khách vẫn buồn mơ.

Đường lên Hội quán sương khuya xuống

Đâu những chàng trai rõi nhớ hờ?

 

Anh có khi nào còn trở lại,

Chờ lúc hoàng hôn trăng đã lên,

Tìm ngõ nhà em anh sẽ thấy

Khóm lan thơm nặng khí ưu phiền.

 

Là lúc đêm về trên mái ngói,

Những nhành nhãn muộn cánh dơi lay

Em đang nổi bệnh trong phòng vắng

Tình đậm theo trăng sáng sáng đầy...

NẤM MỘ

Mây, tuyết, thời gian bay tợ nhạc

Hồn tôi đã thoát để tiêu dao!

Những tờ thơ nát đầy hơi hám

Tay khách đa tình sẽ chuyển trao.

 

Rồi những mùa thu vô hạn thương

Trở về dưới biếc chập chờn hương

Mùa thu ám ảnh nhà thi sĩ

Muốn thổi tiêu vàng giữa khói sương.

 

Gió tiêu sẽ quạt buồn thanh tịnh

Về chốn thôn già viếng mả tôi

Đầy cỏ xanh xao mây lớp phủ

Trên mồ con quạ đứng im hơi.

 (1) Theo bản thảo do gia đình gửi tới, bài thơ đến đây là ngừng lại. Chúng tôi đoán nhà thơ làm dở rồi để lại. (Chú thích của Biên tập Nxb. Hội Nhà Văn, 1997)

 

Các bài khác:
· HAI BÀI THƠ TƯỞNG NIỆM BÍCH KHÊ CỦA NGÃ DU TỬ
· BÍCH KHÊ, MỘT TRĂM NĂM VÀ HƠN NỮA
· DƯ LUẬN VỀ THƠ BÍCH KHÊ TRÊN SÁCH BÁO VIỆT TRƯỚC 1945
· 100 NĂM NHÀ THƠ BÍCH KHÊ (1916-2016)
· BÍCH KHÊ: NGƯỜI CÔNG DÂN TRUNG THÀNH CỦA VƯƠNG QUỐC TRƯỜNG THƠ LOẠN
· CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM VÀ DIỄN NGÂM THƠ BÍCH KHÊ NHÂN KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH
· BÍCH KHÊ – MỘT TÀI THƠ ĐỘC ĐÁO
· ĐÊM THƠ - NHẠC KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY MẤT BÍCH KHÊ
· CHƯƠNG TRÌNH ĐÊM THƠ KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY MẤT BÍCH KHÊ
· BÍCH KHÊ QUA CẢM NHẬN CỦA PHẠM DUY
· BÍCH KHÊ - NHÀ THƠ TRẺ MÃI THEO THỜI GIAN
· ẢNH HƯỞNG CỦA THƠ PHÁP TRONG THƠ MỚI VÀ THƠ BÍCH KHÊ, HÀN MẶC TỬ
· THƠ TƯỢNG TRƯNG - MẢNG THƠ BỊ BỎ QUÊN
· CÁI BUỒN CỦA MỘT THIÊN TÀI
· CÁC BIỂU TRƯNG, BIỂU TƯỢNG TRONG NGỌN “BÚT THẦN” CỦA BÍCH KHÊ
· MẤY CẢM XÚC VỀ BÍCH KHÊ VÀ THƠ BÍCH KHÊ
· NHẬN DIỆN BÍCH KHÊ
· CHÙM THƠ TRĂM NĂM BÍCH KHÊ
· "THUẦN TÚY" VÀ "TƯỢNG TRƯNG" CỦA BÍCH KHÊ
· TÌNH TANG TÔI NGHE NHƯ TÌNH LANG...

 

  
Gia đình Bích Khê