DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
ĐÔNG NHƯ QUÂN NGUYÊN

Thanh Thảo
 
trên phố người đông như quân Nguyên
kẹt xe như quân Nguyên
đánh giày bán vé số đông như quân Nguyên
ca-ve đông như quân Nguyên
gái vẫy gái gọi gái múc gái chọi nhiều như quân Nguyên
lạm phát nhanh như ngựa quân Nguyên
Việt kiều yêu nước nhiều như quân Nguyên
quan chức đông như quân Nguyên
công việc bài bây quân Nguyên kêu bằng bố
tham nhũng hối lộ quân Nguyên kêu bằng cụ
tiền đông như quân Nguyên
quán nhậu nhiều như quân Nguyên
đô-la đông như quân Nguyên
tiền giấy in nhiều như quân Nguyên
nát hơn đất dưới vó ngựa quân Nguyên
nhà thơ nhiều như quân Nguyên
cao đàm khoát luận như quân Nguyên
cá mật cớm chìm đông như quân Nguyên
đại tá đông như quân Nguyên
 
nhân dân đông hơn quân Nguyên
nhân dân đông hơn quân Nguyên

nhân dân đông hơn quân Nguyên

 

Các bài khác:
· Thanh Thảo - thơ - 123
· “Gió gọi” Nguyễn Khoa Điềm
· THẦY THUỐC VÀ QUẢN LÝ THẦY THUỐC
· “Ngày thơ” tại Quảng Ngãi: “Tổ quốc và Thơ”-một Ngày Thơ lạ mà thân yêu
· DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ XIN MỜI BẠN!
· CÁI CỚ CHO TÔI VỀ QUẢNG NGÃI (Hỏi chuyện nhà văn Nguyễn Đình Chính)
· THƠ CŨNG CẦN HỘ KHẨU
· TỔ QUỐC VÀ THƠ
· TỔ QUỐC VÀ THƠ – MỘT “NGÀY THƠ” LẠ
· NÚI ẤN NÓI RIÊNG VÀ CỦA NON SÔNG VIỆT
· THƠ TỰ BẢN THÂN NÓ LÀ NGUY HIỂM

 

  
Gia đình Bích Khê