DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
NGUYỄN ĐÌNH THI - NGƯỜI THẦY, NGƯỜI THƠ

                           NGUYỄN VĂN SƠN
Nguyễn Đình Thi là một trong những đại biểu xuất sắc của nền văn học Việt Nam hiện đại. Cho đến nay (2012), giới nghiên cứu thường thống nhất ý kiến xem xét và ghi nhận Nguyễn Đình Thi trên các lĩnh vực hoạt động: Chính trị - xã hội, quản lý văn hóa nghệ thuật, sáng tạo văn học nghệ thuật. Song thực tiễn hoạt động phong phú đã chứng minh Nguyễn Đình Thi còn là một nhà giáo mẫu mực.

Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ xem xét nhân cách nhà giáo Nguyễn Đình Thi đối với công tác giáo dục đào tạo.
NGUYỄN ĐÌNH THI-người thầy, người thơ

NGUYỄN ĐÌNH THI-người thầy, người thơ

TCNV Online- Nguyễn Đình Thi là một trong những đại biểu xuất sắc của nền văn học Việt Nam hiện đại. Cho đến nay (2012), giới nghiên cứu thường thống nhất ý kiến xem xét và ghi nhận Nguyễn Đình Thi trên các lĩnh vực hoạt động: Chính trị - xã hội, quản lý văn hóa nghệ thuật, sáng tạo văn học nghệ thuật. Song thực tiễn hoạt động phong phú đã chứng minh Nguyễn Đình Thi còn là một nhà giáo mẫu mực.
Nguyễn Đình Thi (1924-2003) sinh tại Luông Pha Băng (Lào). Năm 1931, ông về nước học tập tại Hà Nội, Hải Phòng. Tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1941. Năm 1943 tham gia Hội Văn hóa cứu quốc (Phụ trách Báo Độc lập và làm biên tập Tạp chí Tiên phong), là đại biểu tham dự Quốc dân Đại hội Tân Trào và được cử vào Ủy ban giải phóng dân tộc Việt Nam. Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, ông là Tổng Thư ký Hội Văn hóa cứu quốc, Ủy viên Tiểu ban dự thảo Hiến pháp và Ủy viên Thường trực Quốc hội (khóa I). Năm 1955, công tác tại Hội Văn nghệ Việt Nam. Tổng Thư ký Hội Văn nghệ Việt Nam (1956-1958). Từ năm 1958 làm Tổng Thư ký Hội Nhà văn Việt Nam các khóa I, II, III. Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật.
Nhà thơ Nguyễn Đình Thi

Nguyễn Đình Thi gắn bó với sự nghiệp giáo dục từ năm 1948 tại Việt Bắc, với những bài giảng bồi dưỡng nghiệp vụ lý luận cho cán bộ chiến sĩ trong quân đội và đội ngũ văn nghệ sĩ về công tác viết báo, làm báo, sáng tác văn học nghệ thuật. Trong điều kiện gian khổ của cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954), Nguyễn Đình Thi hoạt động văn hóa phục vụ kháng chiến, tham gia nhiều chiến dịch và sáng tác văn học, vừa tự học tập nghiên cứu để trang bị nền tảng tri thức văn hóa nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ cách mạng giải phóng dân tộc.
Nhờ được gần gũi và tiếp xúc với phần lớn các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, đồng thời cũng là những nhà lý luận xuất sắc của giai cấp công nhân Việt Nam, hơn nữa, do tích cực học tập nghiên cứu, Nguyễn Đình Thi có được bản lĩnh học thuật sâu sắc. Mặt khác, Nguyễn Đình Thi thường xuyên trao đổi, thảo luận với giáo sư Trần Đức Thảo về triết học. Nguyễn Đình Thi đã tiếp thu được nhiều lý luận giáo dục đào tạo, do đó khả năng nghiên cứu và giảng dạy theo mô hình hiện đại được ứng dụng và phát huy cao độ. Vừa tự nghiên cứu tài liệu bằng tiếng nước ngoài (chủ yếu bằng tiếng Pháp), Nguyễn Đình Thi vừa soạn bài giảng phù hợp với trình độ của học viên trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể. Nguyễn Đình Thi đã trở thành một nhà giáo hiện đại theo đúng nghĩa: Vừa giảng dạy, vừa nghiên cứu, theo tinh thần đó, phẩm chất nhà giáo của Nguyễn Đình Thi được bộc lộ khá sớm. Ngay từ những năm chưa đầy hai mươi tuổi ông đã viết nhiều chuyên luận về triết học phương Tây hiện đại. Nhân cách nhà giáo Nguyễn Đình Thi được đánh giá và ghi nhận bằng tiểu luận Một nền văn hóa mới thảo luận trong Hội nghị văn hóa cứu quốc. Sau đã được báo cáo tóm tắt tại Quốc dân Đại hội Tân Trào (1945). Tập hợp những đề cương, bài giảng bồi dưỡng cho văn nghệ sĩ ở Việt Bắc (1948-1954) là cơ sở để Nguyễn Đình Thi xây dựng phát triển thành hai tập tiểu luận (công trình) Mấy vấn đề văn học (1956-1958), Một số vấn đề đấu tranh tư tưởng trong văn nghệ hiện nay (1957). Hệ thống quan điểm tiếp cận, lý giải văn học nghệ thuật của Nguyễn Đình Thi thể hiện rõ lập trường tư tưởng của giai cấp công nhân, thông qua lăng kính tâm hồn Việt Nam yêu nước.
Tuy nhiên, ngày nay nhiều quan điểm mà Nguyễn Đình Thi đề cập đã bị tài liệu mới vượt qua. Sau năm 1954 khi phát biểu trong các Hội nghị hay nói chuyện ngoại khóa ở các trường đại học, phần lớn Nguyễn Đình Thi triển khai những luận điểm từ hai tập tiểu luận này. Năm 1957 - Trường Bồi dưỡng Viết văn Quảng Bá (Hà Nội) được thành lập, trực thuộc Hội Nhà văn Việt Nam. Mục đích của nhà trường là bồi dưỡng văn hóa, huấn luyện nghiệp vụ và lý luận cho đội ngũ văn nghệ sĩ (mỗi khóa học tập 10 tháng) có đủ trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị vững vàng để cống hiến và phục vụ cho sự nghiệp cách mạng. Nguyễn Đình Thi trở thành giảng viên chính giảng một số chuyên đề: Đường lối văn nghệ của Đảng; Lịch sử triết học phương Tây; Lý luận sáng tác văn, thơ, kịch; Lý thuyết phê bình văn học. Thông thường Nguyễn Đình Thi giảng bài theo nguyên tắc liên ngành (liên khoa học).
Từ năm 1961 lực lượng đội ngũ giảng viên được bổ sung, Nguyễn Đình Thi chủ yếu giảng hai chuyên đề: Đường lối văn nghệ của Đảng; Lý thuyết sáng tác văn xuôi, tiểu thuyết hiện đại. Quá trình nghiên cứu và giảng dạy đã giúp cho Nguyễn Đình Thi có đầy đủ cơ sở và dữ liệu khoa học cần thiết để xây dựng tập bài giảng - giáo trình hoàn chỉnh. Vốn am hiểu tiếng Pháp sâu sắc nên Nguyễn Đình Thi đọc được khá nhiều tài liệu mới từ nguyên tác, đặc biệt là các lý thuyết bàn về tiểu thuyết hiện đại. Tập bài giảng của Nguyễn Đình Thi có giá trị khoa học cao, được in thành sách, mang tính chất phổ biến kiến thức chuyên ngành. Kết quả tác phẩm (công trình) Công việc của người viết tiểu thuyết (1964) ra đời trong một nỗ lực làm việc hết sức khoa học về mặt phân loại, thống kê tài liệu, phương pháp tiếp cận tiểu thuyết hiện đại.
Nguyễn Đình Thi là một trong những mẫu nhân cách rất hiện đại đồng thời cũng hết sức dân tộc, độc đáo. Hàm lượng tri thức trong những tập tiểu luận nghiên cứu phê bình của Nguyễn Đình Thi vừa nhuần nhuyễn quan điểm phép biện chứng duy vật, vừa thấm đượm tinh hoa văn hóa dân tộc. Khi viết loạt bài nghiên cứu Sức sống của nhân dân Việt Nam trong ca dao và cổ tích, Nguyễn Du và Truyện Kiều, Thời gian của Thánh Gióng, Nguyễn Đình Thi đã kết hợp được nguyên tắc logic khoa học với cách nhìn của văn hóa dân gian trong cách lý giải các hiện tượng văn học, hiện tượng xã hội và thường gắn với thực tiễn vận mệnh của dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Trong đạo đức lối sống, phẩm chất nhà giáo của Nguyễn Đình Thi luôn phát sáng, đó là thái độ ứng xử tinh tế và cẩn trọng mang đậm chất mô phạm. Nguyên tắc vàng của ông là không làm mất thể diện của người khác, nhưng không bao giờ thỏa hiệp trong đấu tranh bảo vệ công lí. Với phương châm ứng xử như vậy, Nguyễn Đình thi có khả năng làm chủ trong các mối quan hệ. Trong nhiều trường hợp có những cây bút trẻ muốn phủ định sạch trơn những giá trị thơ ca truyền thống, Nguyễn Đình Thi không tranh luận mà tâm huyết cho việc sáng tạo nghệ thuật. Qua đó Nguyễn Đình Thi vừa thể hiện lập trường cứng rắn, quyết đoán, vừa tỏ rõ thái độ mềm dẻo linh hoạt của vốn tri thức phong phú, thế ứng xử nhu hòa, vừa tỏ rõ bản lĩnh của nhà sư phạm giàu kinh nghiệm. Trên tinh thần đó Nguyễn Đình Thi đã cho ra đời tác phẩm giàu chất thơ, có sức khái quát cao về văn hóa nhằm thuyết phục những bộ óc cực đoan và những cuộc tranh luận không cần thiết. Trường ca Bài thơ Hắc Hải (thơ 1959-1960) đã được thai nghén và ra đời trong tâm thế của nhân cách nhà giáo Nguyễn Đình Thi sắc bén về tư duy lí tính và tư cách nghệ sĩ Nguyễn Đình Thi mạnh về trực giác thẩm mĩ. Khi tác phẩm nghệ thuật Bài thơ Hắc Hải được công bố, không khí tranh luận trên văn đàn về tính hiện đại, tính dân tộc được lắng xuống để nhường chỗ cho một trạng thái tư duy tổng quát sâu sắc hơn về quan điểm lịch sử cụ thể. Tác phẩm Bài thơ Hắc Hải như một tiếng nói vô ngôn, xuyên thấm vào tâm hồn trí tuệ nhiều thế hệ bạn đọc, bằng giá trị nghệ thuật thẩm mĩ tự thân sâu sắc nhân văn trong sáng.
Ngày 29-11-1979, Trường Viết văn Nguyễn Du được thành lập, thuộc Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, theo mô hình trường trong trường, đó là sự kế thừa tinh thần của Trường Viết văn Quảng Bá - Hà Nội. Nguyễn Đình Thi tiếp tục đảm nhiệm vai trò giảng viên chính của Trường. Tính chất và nội dung của Trường Viết văn Nguyễn Du là đào tạo theo mô hình đại học. Với tư cách là giảng viên chính ở bậc đại học, Nguyễn Đình Thi đã khẳng định được phẩm chất trí tuệ, đạo đức của một nhà giáo ưu tú. Khi lên lớp ông đã cảm hóa thuyết phục sinh viên một cách đầy ấn tượng, bằng phong cách nghệ sĩ kết hợp với phong cách khoa học. Bề dày kinh nghiệm thực tiễn hơn ba mươi năm vừa giảng dạy, vừa nghiên cứu, đồng thời sáng tạo nghệ thuật và làm công tác quản lí, Nguyễn Đình Thi am hiểu sâu sắc động cơ, tình cảm, tâm lí sáng tạo nghệ thuật của sinh viên Trường Viết văn Nguyễn Du. Khoảng thời gian này, ông dành nhiều tâm huyết cho việc nghiên cứu lí luận giáo dục, ông quan tâm đến nhiều vấn đề tâm lí học sáng tạo nghệ thuật và hình thái học nghệ thuật. Mặt khác ông còn nghiên cứu tâm lí học chiều sâu của Sigmun Freud (1856-1939). Nguyễn Đình Thi còn tiếp cận với nhiều tài liệu hiện đại của phương Tây và Liên xô cũ để triển khai nghiên cứu có hệ thống theo tinh thần mới vận dụng sáng tạo lí luận "Về phép biện chứng về vai trò của chủ nghĩa duy vật chiến đấu" (Lênin). Do đó trong những bài viết, bài phát biểu về giáo dục đào tạo đại học, thường bắt gặp sự hội tụ tinh thần lí luận Xã hội học của J. Claudepasseron với tư tưởng giáo dục của X.A. Xukhômlinxki, tác giả nổi tiếng của công trình "Giáo dục con người chân chính".
Tài liệu trong nước, Nguyễn Đình thi nghiên cứu sâu sắc các công trình của giáo sư Nguyễn Khánh Toàn với những tác phẩm đề cập đến giáo dục con người. Đặc biệt là những công trình của giáo sư Tạ Quang Bửu bàn về mô hình toán học ứng dụng vào giáo dục đào tạo đại học có tính chỉ đạo toàn bộ ngành giáo dục.
Nguyễn Đình Thi giảng bài lần đầu tiên ở Trường Viết văn Nguyễn Du là chuyên đề Đường lối văn nghệ của Đảng. Đến với sinh viên viết văn, ông phát biểu công thức của giáo sư Trần Văn Giàu Đại học là tự học và quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh huấn thị khi khai mạc Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc năm 1948 ở Việt Bắc "Học - hỏi - hiểu - hành". Đồng thời phân tích sâu và nhấn mạnh ý nghĩa của các khái niệm này - đó cũng là tinh thần bất tử của tất cả các đại giảng đường đại học danh tiếng trên thế giới.
Nhiều vấn đề sinh viên đặt yêu cầu giảng viên phải lí giải hết sức khoa học và tinh tế. Sinh viên Viết văn thường lật lại nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực tư tưởng văn hóa hơn là văn học, như ý kiến của Raxun Gamratop "Dân tộc nhỏ cần phải có dao găm lớn", hoặc là ý kiến của Mácxim Goocki "Văn học là tiếng kèn xung trận của giai cấp". Và còn nhiều đề xuất tương tự như vậy. Trong những trường hợp này Nguyễn Đình Thi luôn giữ được nét mặt biểu cảm, tư thế lịch lãm, giọng nói hùng biện. Trước hết ông phân tích về công tác tư liệu và nguyên tắc trích dẫn khái niệm trong nghiên cứu khoa học để phê phán tính chất cơ học trong tư duy lí luận. Bằng quan điểm lịch sử cụ thể Nguyễn Đình Thi chứng minh sự ra đời của văn bản mà sinh viên đưa ra thảo luận. Và làm rõ tư tưởng xuyên suốt, được đặt trong hoàn cảnh phát ngôn cũng như tính cách dân tộc đặt trong bối cảnh tinh thần thời đại. Mặt khác ông phân tích những hạn chế của lịch sử, hạn chế của phương pháp xã hội học trong nghiên cứu văn học và đề xuất cách hiểu đúng tinh thần khái niệm, thuật ngữ mà các nhà văn bậc thầy đã sử dụng. Đồng thời nhấn mạnh vào giá trị nghệ thuật, giá trị thẩm mỹ của những kiệt tác văn học.
Khi chạm đến những vấn đề học thuật, Nguyễn Đình Thi yêu cầu sinh viên phải hiểu cho đúng khái niệm và phương pháp tiếp cận. Phải tuân thủ trật tự logic, hiểu sâu sắc toàn diện về từ nguyên học đến khái niệm, phải nắm chắc cấu trúc và chức năng của khái niệm. Bước tiếp theo là lựa chọn phương pháp để tiếp cận và lí giải các hiện tượng văn học. Nguyễn Đình Thi đi đến kết luận: Ý kiến của các nhà văn bậc thầy đó không phải là những luận điểm triết học, mỹ học, cũng không phải là phương pháp nghiên cứu văn học. Sự tiếp thu không có phê phán chọn lọc, sáng tạo, chỉ dẫn đến quá trình sao chép máy móc làm xơ cứng di sản văn học của nhân loại.
Trên đây chỉ là một trong hàng trăm ví dụ mà sinh viên các khóa học của Trường Viết văn Nguyễn Du thường đưa ra thảo luận với giảng viên và đồng nghiệp. Trong những trường hợp như vậy, Nguyễn Đình Thi luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một giảng viên ở bậc đại học.
Những ý kiến, nhận định đánh giá của sinh viên ở các dạng thức đặc thù, giảng viên có thể dùng khả năng tư biện, uy tín học thuật cá nhân để giải thích các hiện tượng văn học. Với các trường hợp vấn đề mang tính phổ quát như mối quan hệ giữa Truyền thống - hiện đại; Dân tộc - nhân loại; Tự do - sáng tạo; Tôn giáo - khoa học... sinh viên thường không thỏa mãn với chất lượng thông tin tri thức đang được nhà trường trang bị. Kênh tự học gặp hạn chế, tài liệu cũ lạc hậu, thiếu cập nhật thông tin, ngay cả với giảng viên đại học đây cũng là vấn đề hết sức lúng túng. Yêu cầu đặt ra với Ban lãnh đạo nhà trường là giải được bài toán đa tiêu chuẩn này. Nhiều phương án đề xuất được thực hiện, song phần lớn chỉ là kết cấu lại chương trình môn học.
Ý kiến chỉ đạo của những chuyên gia về giáo dục đào tạo đại học cho rằng phải xây dựng chương trình đưa vào giảng dạy các bộ môn khoa học công cụ và chú ý vào một số bộ môn mũi nhọn: phương pháp luận nghiên cứu khoa học; lí thuyết phân loại khoa học; khoa học tư duy sáng tạo. Nguyễn Đình Thi tán thành vì đó là ý chí của tập thể, về mặt lí thuyết của sự phát triển, điều đó hoàn toàn đúng.Tuy nhiên Nguyễn Đình Thi có tư duy độc lập.
Với kinh nghiệm sống phong phú và hoạt động thực tiễn nhiều năm gắn bó với công tác giảng dạy lí luận văn học nghệ thuật, Nguyễn Đình Thi phát hiện sự hạn chế của mô hình lí thuyết giáo dục đào tạo đại học.Vấn đề đặt ra là cần phải có đối tượng tri thức cụ thể để khoa học công cụ sắc bén tác động. Phương pháp không thể thay thế cho tri thức khoa học cụ thể. Do đó, khâu đột phá phải đi thẳng vào nội dung tài liệu, giáo trình nghiên cứu khoa học cho sinh viên. Xuất phát từ các nhận định trên, Nguyễn Đình Thi đề xuất với Ban lãnh đạo Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tiến hành xây dựng đồng bộ cả về tổ chức bộ máy và nội dung chương trình (tri thức khoa học), bao gồm những nét chính:
- Thành lập khoa Văn hóa học với các bộ môn chuyên ngành (Nhân học - lí thuyết nhân cách học, kí hiệu học văn hóa, tâm lí học tộc người, tôn giáo - thần học).
- Thành lập khoa Phương Đông học (chú ý xây dựng ngành Việt Nam học).
- Thành lập khoa lịch sử triết học thế giới (nhằm tiếp cận với nhiều hệ thống triết học khác nhau).
Tuy nhiên đề xuất khoa học có tính lí luận, nhưng Nguyễn Đình Thi vẫn quyết tâm thực hiện mục tiêu tự học để làm chủ những lĩnh vực tri thức mà ông đã đề xuất. Bản thân Nguyễn Đình Thi vốn am hiểu triết học phương Tây sâu sắc, nhưng từ năm 1987, ông chuyên sâu nghiên cứu triết học phương Đông. Triết học phương Đông đã thu hút, hấp dẫn toàn bộ trí lực những năm cuối đời của Nguyễn Đình Thi.
Sự nghiệp hoạt động văn hóa - giáo dục của Nguyễn Đình Thi đối với nền văn hóa Việt Nam đều gắn liền với mục tiêu cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam vì hạnh phúc con người. Bài phát biểu trong cuộc Hội thảo trí thức Quốc tế ở Pari ngày 27-28/10/1990, trước hàng trăm nhà văn, nhà triết học, sử học, kinh tế học, tâm lí học, luật sư, họa sĩ, nhạc sĩ, đạo diễn điện ảnh - sân khấu, giáo sư đại học, nhà nghiên cứu khoa học, nhà hoạt động xã hội, tu sĩ, linh mục của nước Pháp và 23 quốc gia trên thế giới, Nguyễn Đình Thi đã khẳng định có tính tổng kết: "Công cuộc giải phóng con người phải thực hiện trong sự thay đổi đến tận gốc những quan hệ giữa người với người, những quan hệ giữa người tự nhiên, giữa con người với chính mình và quan hệ giữa nhân dân các dân tộc với nhau".
Quan điểm này phát biểu bằng ngôn ngữ chính luận, thực chất là được triển khai từ chủ đề tư tưởng của tác phẩm Bài thơ cách mạng được viết trước đó khá lâu. Và sau đó được in trong tập Suối reo (NXB Văn học - 2001).
Do những cống hiến của ông đối với nền văn hóa, văn học nghệ thuật nước nhà, ông đã được trao giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật đợt I năm 1996. Song đối với khoa Sáng tác lí luận và phê bình văn học - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, các thế hệ sinh viên chúng tôi đã, đang và sẽ mãi mãi kính trọng ghi nhận Nguyễn Đình Thi là một Nhà giáo ưu tú.
 
N.V.S

Nguồn tin: TCNV 12-2012

 

Các bài khác:
· NGUYỄN DU TỪ THÁI NGUYÊN SANG VÂN NAM CUỐI NĂM 1787
· TAI NẠN THƠ NHỚ ĐỜI
· TÂM THỨC VIỆT TRONG 'ĐỘI GẠO LÊN CHÙA'
· NGUYỄN DU TIẾNG LÒNG THIÊN THU
· KHÍ PHÁCH BỬU CHỈ TRONG PHONG TRÀO SINH VIÊN
· ĐI TÌM “ÔNG TỔ NGHỀ VĂN CHƯƠNG” VIỆT NAM - SAO KHÔNG ?
· MẢNH/ MẢNH/ MẢNH/ - THẾ GIỚI ĐA CHIỀU CỦA LÊ ANH HOÀI
· 'BÀI CA NGẤT NGƯỞNG' CỦA NGUYỄN CÔNG TRỨ-TỪ VĂN BẢN ĐẾN HƯỚNG TIẾP CẬN
· BỬU CHỈ - TIẾNG VỌNG MỘT ĐỜI NGƯỜI
· NHẬN ĐỊNH VỀ TẬP THƠ “BẦU TRỜI KHÔNG MÁI CHE“ CỦA MAI VĂN PHẤN
· TÌNH BẠN GIỮA MIÊN THẨM VÀ CAO BÁ QUÁT QUA 2 BÀI XƯỚNG HỌA
· NHỮNG NGÀY VUI TRONG MỘT NGÀY BUỒN
· MỘT THỜI ĐỂ NHỚ
· TRANG THƠ GIÁNG SINH CỦA TRẦN THỊ CỔ TÍCH
· GIỚI THIỆU TRANG THƠ TRẦN VÀNG SAO NHÂN SINH NHẬT 70 TUỔI CỦA NHÀ THƠ
· THƠ LÝ-TRẦN, MỘT KỲ QUAN RỰC RỠ
· BÀI THƠ “LÍNH MÀ EM” CỦA PHẠM TIẾN DUẬT HAY CỦA LÝ THỤY Ý?
· 12 TRUYỆN MINI CỦA ĐỖ NGỌC THẠCH
· THỦ PHÁP PHI ĐIỂN HÌNH HÓA TRONG MỘT SỐ TIỂU THUYẾT VIỆT NAM SAU 1975
· THẾ GIỚI THI CA TƯ TƯỞNG BÙI GIÁNG

 

  
Gia đình Bích Khê