DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
NƠI ĐẠI TƯỚNG YÊN NẰM

Nguyễn Lập Em

(Kính viếng hương hồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp)

15-10-2013 11:06:40 AM

Qua thời trận mạc

Qua mùa gian truân

Đại tướng đã về miền phiêu lãng

 

Gánh nặng Đại tướng đa mang

Sự tồn vong của cả dân tộc

Đã hoàn tất

Sứ mạng lịch sử giao cho một đời người

 

Còn gì nữa, kể cả trò đời

Nhẹ tựa lông hồng?!

Còn gì nữa cho đời Đại tướng

Những gì dành riêng ít ỏi, nhỏ nhoi

Cả những lời có cánh?!

Đại tướng chỉ cười hiền:

“Sao mọi người khen tôi nhiều quá?

Tất cả thắng lợi đều từ quân dân ta!”

 

Ngày về hòa với đất nước bao la

Đại tướng chọn về phía biển

Có phải để vời trông đảo xa

Hoàng Sa, Trường sa - Tổ quốc

Biển đảo quê hương -Khúc ruột máu xương dân tộc…

Ngày về hòa với đất nước

Đại tướng chọn về với gió và sóng

Đêm ngày canh giữ biển Đông?

 

Ở miền phiêu lãng, Người còn mãi vời trông

Đảo xa và gió sóng

Nước và dân vẫn mãi theo cùng?

 

Ở miền phiêu lãng

Xin Đại tướng nghỉ yên

Hay Người còn nỗi niềm vương vấn quê hương?

 

Ngày 13 tháng 10 năm 2013

NGUỒN: VANVN.NET

 

Các bài khác:
· MA - MỘT HÌNH TƯỢNG VĂN HỌC
· CHUYỆN ĐỜI BÙI GIÁNG - KỲ 16 ĐẾN HẾT
· TƯ LIỆU MỚI VỀ HÀN MẶC TỬ
· TƯỚNG GIÁP ĐỀ THƠ TẶNG HỌC TRÒ NHẠC SĨ 'TIẾNG ĐÀN BẦU'
· HỒ BIỂU CHÁNH VÀ KHO TIÊU THUYẾT KHỔNG LỒ CỦA ĐẤT PHƯƠNG NAM
· HAI BÀI THƠ VIẾT VỀ TƯỚNG GIÁP
· NHÀ THƠ BẰNG VIỆT: QUÝ ÔNG GIỮ LỬA THI ĐÀN
· NGUYỄN ĐÌNH THI - NGƯỜI BÊN KIA NÚI TRỞ VỀ
· VỀ BÀI THƠ “VỊ TƯỚNG GIÀ” CỦA NHÀ THƠ ANH NGỌC
· CÁC NHÀ THƠ TIỄN BIỆT ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
· TÁC PHẨM 'THEO DÒNG' CỦA THẠCH LAM TRONG TIẾN TRÌNH VĂN HỌC VIỆT NAM
· CHUYỆN ĐỜI BÙI GIÁNG - KỲ 11 ĐẾN 15
· NHỮNG BÀI THƠ CUỐI CÙNG CỦA ĐỒNG ĐỨC BỐN
· PHẠM TIẾN DUẬT - ĐỈNH CAO CUAT HƠ CA KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ
· TIẾP CẬN 'DẤU VỀ GIÓ XÓA' BẰNG CẢM QUAN HẬU HIỆN ĐẠI
· ĐÀ LINH - NGƯỜI ĐI GỬI LẠI NHỮNG ĐAM MÊ
· CHUYỆN ĐỜI BÙI GIÁNG: KỲ 5 ĐẾN KỲ 10
· NHÀ VĂN ĐÀ LINH - MỘT SỐ PHẬN BỊ ĐỨT GÃY
· CHUYỆN ĐỜI BÙI GIÁNG: KỲ 4- ĐẠT ĐẠO BÙI GIÁNG
· MỘT CHUYỆN HAY VỀ PICASSO

 

  
Gia đình Bích Khê