DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
NHỮNG HÌNH ẢNH ĐỘC ĐÁO

 Zoe, the White Zebra, has blue eyes and golden stripes.

'The cat without fear''

Hotel Four Seasons BoraBora.

Conservatory of Musicin China.

So embrace the zebras 

Kiss in Paris.

Premature elephant born only one minute ago.

Each year in February, the sun's angle is such that 
Horsetail Falls waterfall lights like fire. Yosemite, USA
 

Houseboat, Iceland. 

Panda scared after the earthquake in Japan embraced the leg of a policeman. 

Kalapana, Hawaii where the sea meets the lava

''I think I'll try to take a picture of myself''

Beijing Airport by night

Two year-old Chimpanzee feeding milk to "Aorn" a small tiger 60 days old.

Ducks tend to continue throughout his life to be seen first at birth, whether or not his mother.

Highway in Japan with snow around more than 10 meters high. 
Unbelievable.

Spectacular rice fields in China.

Austria's Green Lake is a beautiful park in winter. The snow melts in summer and creates a very clear lake.

Undersea tunnel linking Sweden and Denmark.

The world's highest swimming pool is located in the skyscraper Marina Bay Sands, Singapore.

Amazing lightning storm over the Grand Canyon.

Baby Chameleons.

Beautiful image of a panda bear helping another. 


"The road to Heaven" a place in Ireland where every two years the stars 
align with the road.

World's Largest Swimming Pool in SanAlfonso, Chile. More than 1,000 yards long.

Crystal Palace. Madrid.
'' 
Heaven's Gate'', ZhangjiajieTianmen Mountain, China.

The Northern Lights', Alaska.

Llamas after fleecing

The white owl, unbelievable.


.
The famous'' Rosa Moss Bridges", Ireland.

Eiffel Tower. Romantic and beautiful Paris, France.

Road to Hana, Maui, Hawaii.

Restaurant hanging, Belgium.


Sea otters hold hands while they sleep in case the current leads to awaken together.

There are animals with more sensitivity than many people.

Fireman giving drink to a baby Koala in Australia fires. 

Amazing view of Manhattan, New York, from above.

Frozen bubbles in the Canadian Rockies, Canada.

Spiral cloud in the sky. An Iridescent Cloud in Himalaya. Phenomenon observed on October 18, 2009. 

View of the semi-submerged cataract. Hawaii. 

Northern lights over the Rocky Mountains in Canada


A pink lake due to the harmless bacteriaof Retba Lake, north of the Cap Vert peninsula of Senegal.

This dog saved her puppies from a fire at home, and put them safely in one of the fire trucks 


Infinite Cave, Vietnam
 
 

Các bài khác:
· 'THỀ NON NƯỚC' CỦA TẢN ĐÀ
· ĐOÀN VĂN CỪ - THI SĨ THẢO LƯ SÔNG NGỌC
· THỬ TÌM DẤU VẾT NGÒI BÚT VŨ BẰNG Ở HAI TỜ BÁO “TRUNG VIỆT TÂN VĂN” (HÀ NỘI, 1946) VÀ “LỬA SỐNG” (HẢI PHÒNG, 1954-55)
· TIẾNG THƠ AI ĐỘNG ĐẤT TRỜI
· THƠ KHÁNH PHƯƠNG VÀ NHỮNG TRÁI TƯỞNG TƯỢNG
· NỮ THI SĨ “ẢO GIÁC” TUYẾT NGA VÀ THƠ NGUYÊN NGHĨA
· THƠ TRONG TẬP THƠ 'THÀNH PHỐ ĐẠI DƯƠNG' CỦA KHÁNH PHƯƠNG
· HÀNH TRÌNH 'ĐI TÌM NHÂN VẬT' CỦA NHÀ VĂN
· VĂN XUÔI NỮ - LÀM MỚI HAY TỰ ĐÁNH MẤT “ĐẶC SẢN TÂM HỒN”?
· VŨ ĐÌNH LIÊN - 'ÔNG ĐỒ VẪN NGỒI ĐẤY...'
· TRUYỆN KIỀU ĐÃ ĐƯỢC VIẾT Ở PHÚ XUÂN - HUẾ
· TỐ HỮU Ở KON TUM
· NHỮNG KỈ NIỆM CỦA TÔI VỀ VĂN HỌC MIỀN NAM
· NGƯỜI ĐÀN BÀ TRỜI CHO LÀM THƠ
· NGƯỜI ĐÀN BÀ TRỜI CHO LÀM THƠ
·
· VĂN CAO VÀ CHUYỆN THI ĐỔI QUỐC CA MỚI
· ĐOÀN CẦM THI - 'VIỄN VỌNG' LÀ HIỆN THÂN CỦA LỐI VIẾT MỚI
· KHÚC CA THIÊNG CỦA LỬA
· ANH ĐỨC - SỰ TRÙNG HỢP HAI NGUYÊN MẪU

 

  
Gia đình Bích Khê