DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
HIỂU THÊM VỀ THƠ CA CHỐNG MỸ
Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng dân tộc (1954-1975), văn nghệ - nhất là thơ ca và âm nhạc - là một binh chủng đặc biệt đã có công lớn trong việc thức dậy lòng yêu nước, tình cảm Nam - Bắc một nhà, củng cố niềm tin tất thắng. Sức mạnh tinh thần đã biens thành và nhân lên sức mạnh vật chất, góp phần làm nên Đại thắng Mùa Xuân vĩ đại năm 1975.
CHÙM THƠ CỦA THANH THẢO

Anh là cái cây em đóng dấu

mỗi năm thêm một vòng kim cô

những vòng sóng tỏa trong thớ gỗ

bao giờ cây trở lại ngày xưa

BA BÀI THƠ KHÓC TIỄN HUỲNH VÂN HÀ

Nén nhang lòng với hai lạy tiễn em

Nén nhang thơ như một lời từ tạ

Cực Lạc đón em về, hạt em gieođón lá

Lá mãi reo xanh ba tiếng…  Huỳnh Vân Hà

LÊ THÁI SƠN – THƠ VÀ VĂN VÀ…

Nhà thơ Lê Thái Sơn bạn tôi bị ung thư đã hơn 2 năm, theo anh thì đến hôm nay đúng 2 năm 2 tháng 20 ngày. Tôi dục anh in tuyển tập Thơ Văn, anh nấn ná mãi, rồi cuối cùng cũng đồng ý in “Lê Thái Sơn – Thơ và Văn chọn lọc”, nhưng anh bảo tôi phải viết bài giới thiệu. Tôi khởi bút hơn chục ngày rồi mà nay mới hoàn thành bài viết cho cuốn sách của anh gom lại một đời sáng tạo. Trước khi sách ra, xin giới thiệu cùng bạn đọc bài viết này:

VĂN CHƯƠNG VỀ ĐỀ TÀI CHIẾN TRANH - NHỮNG BƯỚC TIẾN MỚI

 Những sáng tác văn chương lấy các sự kiện và con người Việt Nam thời chiến làm nội dung, có được phẩm chất trải nghiệm thực thụ, vẫn chưa đi hết vai trò thuộc hệ biểu trưng xã hội, thực thi chức năng nhận thức, minh giải và phục hồi tính thống nhất văn hóa-lịch sử của xã hội thời hậu chiến. Và những tác phẩm văn chương viết về chiến tranh trong khoảng mười năm qua lại một lần nữa thúc đẩy sự thức nhận lịch sử, kể từ sau thời kỳ nở rộ 1986-1991.

 


• Các tin khác:

» HUỲNH VÂN HÀ ĐÃ TỪ BIỆT CHÚNG TA
» CHÙM THƠ CỦA NGÔ QUANG THI
» TẾ HANH VIẾT VỀ ANH HÙNG PINĂNG TẮC
» CẢM XÚC VỀ QUÊ
» 'THƠ NHƯ LÀ MỸ HỌC CỦA CÁI KHÁC'
» VICTOR HUGO - DANH TÀI CỦA THỜI ĐẠI
» CON NGƯỜI TỰ PHẢN TỈNH TRONG 'CUNG OÁN NGÂM KHÚC' CỦA NGUYỄN GIA THIỀU
» VÂN LONG – 60 NĂM THƠ
» MỘT DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ NÓI SAI SỰ THẬT VỀ NGÔ TẤT TỐ
» GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH 'THỰC HAY MƠ' CỦA LƯU QUANG MINH


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  

  
Gia đình Bích Khê