DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
VỀ THÀNH TỰU VĂN HỌC VIỆT NAM HIỆN ĐẠI VÀ CHỦ NGHĨA HẬU HIỆN ĐẠI PHƯƠNG TÂY
Hơn một thế kỉ hình thành và phát triển, nền văn học Việt Nam hiện đại đã đạt nhiều thành tựu lớn qua hai thời kì cách tân văn học nổi bật: giai đoạn 1930-1945 và 1986 đến nay. Các thành công của văn học Việt Nam hiện đại chịu sự tác động của hoàn cảnh lịch sử xã hội và có liên quan đến các trào lưu hiện đại của phương Tây.
MỐI QUAN HỆ GIỮA VĂN HỌC DÂN GIAN VÀ VĂN HỌC VIẾT TRONG LỊCH SỬ VĂN HỌC DÂN TỘC

Đây là một trong những vấn đề cơ bản của lịch sử văn học dân tộc mà khoa nghiên cứu văn học có nhiệm vụ phải làm sáng tỏ.

VU LAN – NGÀY TẠ MẸ
Không rõ từ bao giờ đã sinh ra một ngày thảo hiếu tuyệt vời như thế. Đó là ngày lễ Vu Lan, trùng với ngày “Xá tội vong nhân” vào đúng rằm tháng Bảy âm lịch hàng năm.
NHÀ VĂN SƠN NAM - THEO CUỘC DẠO CHƠI TUỔI GIÀ
Nhân 5 năm ngày giỗ nhà văn Sơn Nam, xin gửi đến độc giả một bài viết cũ của nhà văn Hoài Hương như một nén nhang thắp cho người đã khuất...
TRẦN ANH THÁI - 'NÔ LỆ' CHO CHÍNH MÌNH
Nghĩ đến Trần Anh Thái tôi thường nhớ đến trái sầu riêng, kẻ mê không dứt, người ngần ngại bỏ đi. Mê cứ mê, đi cứ đi, hồn nhiên như Trần Anh Thái, chắc chẳng nhọc lòng nghĩ đến sự người ta thèm hay chán mình. Sống mòn đất thủ đô, nhà thơ họ Trần vẫn nguyên màu “quê hương năm tấn”.

• Các tin khác:

» QUÊ HƯƠNG QUẢNG NAM GIỚI THIỆU MAI BÁ ẤN
» Y PHƯƠNG VÀ 'HÀNH TRÌNH KIẾM TÌM'
» OCTAVIO PAZ, JOSEPH BRODSKY VÀ KO UN NÓI VỀ THƠ
» BỮA CƠM TỐI Ở NHÀ HÀNG LY HÔN
» HAI TRUYỆN CỰC NGẮN CỦA SLAWOMIR MROZEK
» HAI LẦN GẶP NHÀ THƠ HỮU LOAN
» 'NGÀY THỨ BẢY' CỦA DƯ HOA LÀM NÁO ĐỘNG VĂN HỌC TRUNG QUỐC
» 'THUYỀN TRĂNG' - CỘI NGUỒN CỦA NỘI CẢM
» HARUKI MURAKAMI - NGƯỜI TRẦM LẶNG NÓI ĐƯỢC NHIỀU ĐIỀU NHẤT
» PHẠM NGỌC THÁI VỚI CHÙM THƠ VỀ 'TÌNH YÊU VÀ ĐÀN BÀ'


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  270  |  271  |  272  |  273  |  274  |  275  |  276  |  277  |  278  |  

  
Gia đình Bích Khê