DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
THI PHÁP HỌC VÀ LÝ LUẬN VĂN HỌC

Thi pháp học lí thuyết đương nhiên có một vị trí trọng tâm, hết sức quan trọng, bởi vì lí thuyết là công cụ, phương pháp luận để người ta thâm nhập, phân tích thi pháp của sáng tác. Ví dụ khái niệm cấu trúc mời gọi cho người ta thấy tác phẩm khác hẳn, hoặc khái niệm liên văn bản, khái niệm tác giả của Foucault cho ta thấy một số khía cạnh của chủ thể sáng tạo mà trước kia bị ngộ nhận. Tuy vậy thi pháp học không thể chỉ là thi pháp học lí thuyết.

TRẦM HƯƠNG - KIÊU HÃNH VÌ ĐƯỢC LÀM ĐÀN BÀ
Làm phụ nữ giữa làng văn quả là việc khó. Trầm Hương đã vượt mọi bi ai đời thường, vững vàng sống và sáng tạo, xuất bản đều đặn tác phẩm. Mới đây tiểu thuyết Đêm Sài Gòn không ngủ của nhà văn Trầm Hương đã nhận giải ba Giải thưởng Văn học nghệ thuật TP.HCM 5 năm lần thứ nhất (2006 - 2011), cùng lúc một tiểu thuyết khác của chị là Người cha hiện đại và tập truyện ngắn Nếu như có linh hồn được ra mắt bạn đọc.
ĐỌC 'VĂN CHƯƠNG LÂM NGUY' GÓP ĐÔI ĐIỀU VỀ VĂN CHƯƠNG ĐƯƠNG ĐẠI VIỆT NAM

Mặc dù cuốn sách lấy bối cảnh văn chương châu Âu, chủ yếu là Pháp nhưng cái tên và những điều Tzvetan Todorovviết trong đó lại rất thời sự với người Việt Nam, có thể coi là vấn đề “nóng”: Văn chương đang có nguy cơ cáo chung! Nó lâm nguy bởi các nguyên nhân xã hội chỉ là một phần nhỏ, còn phần lớn lại từ chính những người cầm bút sáng tác ra nó. Những nhà văn, vì chạy theo những mốt thời thượng, vì háo danh, muốn thu hút sự chú ý để nhanh nổi tiếng, tạo ra một lối văn khác lạ, coi trọng hình thức, xem nhẹ nội dung, quay lưng với hiện thực cuộc sống, đã và đang làm biến dạng, biến tướng văn chương, khiến văn chương ngày càng đi ra khỏi bản chất nhân đạo vốn có của nó.

        

QUAN NIỆM CỦA NHÓM DẠ ĐÀI VÀ CÁCH TÂN BƯỚC ĐẦU CỦA THƠ TRẦN DẦN
Tiếp sau Xuân Thu nhã tập (1942), nhóm Dạ Đài (gồm Trần Dần, Trần Mai Châu, Đinh Hùng, Vũ Hoàng Địch, Vũ Hoàng Chương…) là bước tìm tòi đổi mới cuối cùng của phong trào Thơ Mới. “Với tinh thần tiên phong và ước vọng cao đẹp về sự đổi mới của thi ca Việt, Dạ Đài đã đưa ra những quan niệm thơ mới lạ và giàu ý nghĩa. Nhưng do nhiều lý do, hoàn cảnh nên lâu nay hiện tượng văn chương này chưa được nghiên cứu một cách khách quan, khoa học. Nó không được xếp vị trí chính thức trong tiến trình văn học Việt Nam thế kỷ XX.” (Hồ Thế Hà)
BẢN SẮC THIỀN VIỆT NAM TRONG THƠ THIỀN LÝ-TRẦN
Đời là bể khổ, đúng là lời Phật dạy, nhưng lời dạy ấy mới là một nhận thức thực tại. Xử lý thực tại ấy ra sao để con người lặn trong bể khổ lại tìm ra nguồn vui, đấy mới là mục đích của người tu Phật...

• Các tin khác:

» MỘT CÁCH HIỂU 'VỘI VÀNG' CỦA XUÂN DIỆU
» LƯU QUANG VŨ VỚI 'SỐ PHẬN VĂN HÓA'
» TRANG TỬ - 'ÔNG TỔ NGÔNG' CỦA VĂN HỌC
» TƯ TƯỞNG TỰ DO TRUYỀN THỐNG TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM
» THU BỒN - KHÚC ĐỜI THƯƠNG CAY MẮT
» 'GÁC TRỊNH' - LUNG LINH NẮNG THỦY TINH VÀNG
» HAI BÀI THƠ VỀ MẸ CỦA ĐẶNG HUY VĂN
» VĂN CAO: TRƯƠNG CHI LÀ TÔI ĐẤY
» BÍ ẨN VŨ BẰNG
» NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH - GIỌNG QUẢNG VÀ MỘT HỒN THƠ RỘNG MỞ


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  270  |  271  |  272  |  273  |  274  |  275  |  276  |  

  
Gia đình Bích Khê