DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
CHÙM THƠ LÊ THANH HÙNG

Chồng hoa, xếp trái quanh hiên

Đắn đo đứng đợi, chờ điên đảo chờ

Đường xa, nắng nhảy dật dờ

Bến xưa, mộng tưởng, đâu ngờ em quên

XEM MƠ, NHỮNG MIỀN MÊ DỤ
Phần Dư luận, có nhiều bài viết khá ấn tượng của Nguyễn Trọng Tạo, Đỗ Lai Thúy, Thanh Thảo, Inrasara, Lê Từ Hiển, Lê Hoài Lương, Yến Thanh… Có nhiều bài viết công phu, đa dạng thể hiện nhiều cách tiếp cận. Điển hình như Mai Bá Ấn với “Hồ Thế Hà - Phía sông ngân vô thức”, Phan Tuấn Anh với “Thực hành thơ như là thực hành sống - thơ Hồ Thế Hà - một trải nghiệm chơi”, hay Nguyễn Trọng Hiếu với “Phức cảm trong Thuyền trăng của Hồ Thế Hà”…
ĐỪNG ĐI

Ta nào khóc. Chỉ là ta quá nhớ

Những chiều Thu ai tếch tóc bên thềm

TRÚC THANH VỚI BẢN TÌNH CA XÔ-NÁT
Trúc Thanh có không ít những tình thơ tâm huyết, có thể làm rung cảm trái tim đời. Trong số những bài tôi thích ở thơ em: “Mong manh” là một áng thi huyền ảo và thật xúc động.
XEM MƠ CÙNG HỒ THẾ HÀ
Những nhà phê bình lúc này về ông đa phần là những người trẻ, sớm thành danh trên văn đàn, thông minh và có nhiều công trình đáng chú ý, ta có thể kể đến TS Nguyễn Mạnh Tiến, TS Nguyễn Quang Huy, ThS Hoàng Thụy Anh, TS Phan Tuấn Anh, TS Mai Liên Giang... và cả những học giả có uy tín như: PGS, TS Lý Hoài Thu, nhà thơ Inrasara, TS Mai Bá Ấn, nhà phê bình Bùi Việt Thắng, Phạm Phú Phong, nhà thơ Nguyễn Khắc Thạch...

• Các tin khác:

» KHI NÀNG THƠ THAY ÁO
» TÂM HỒN ANH SỐNG LẠI THÀNH TRẺ THƠ
» ĐỌC “QUÊ TRONG PHỐ” CỦA NGUYỄN XUÂN MÔN
» CHÙM THƠ MẶC PHƯƠNG TỬ
» VÂN ĐÀI –TIẾNG THƠ NGỦ QUÊN GẦN BA PHẦN TƯ THẾ KỶ
» VÀI CẢM NHẬN VỀ THƠ VĂN THÙY "DỊ NHÂN"
» LÂM THỊ MỸ DẠ VÀ NHỮNG BÀI THƠ ĐI CÙNG NĂM THÁNG
» DỊCH LÝ TRONG "BẠCH VÂN QUỐC NGỮ THI TẬP" CỦA NGUYỄN BỈNH KHIÊM
» BIỂN CỦA NGUYỄN THANH LÂM TRONG RỪNG XANH MƯA
» ELENA PUCILLO TRUONG - TỪ SÔNG PO ĐẾN SÔNG CÔN


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  270  |  271  |  272  |  273  |  274  |  275  |  276  |  277  |  278  |  279  |  280  |  281  |  282  |  283  |  284  |  285  |  286  |  287  |  288  |  289  |  290  |  291  |  292  |  293  |  294  |  295  |  

  
Gia đình Bích Khê