DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC NGHỊCH DỊ TRONG ĐÔN KIHÔTÊ
Được Bakhtin đề xuất trong công trình nghiên cứu về sáng tác của Frăngxoa Rabơle, thuật ngữ chủ nghĩa hiện thực nghịch dị (grotesque realism) là sự định danh ước lệ cho một kiểu hình tượng đặc thù (hay phương pháp xây dựng hình tượng đặc thù) của nền văn hóa trào tiếu dân gian, kiểu hình tượng nghịch dị.
THƠ NGUYỄN HOA - TỤ GOM THÀNH NHỊ VÀ LẶNG LẼ TỎA HƯƠNG
“Yếu huyệt” tinh túy của thơ anh chính là ở đó. Tìm vào những “yếu huyệt” thơ Nguyễn Hoa, ta dễ dàng nhận ra sự tụ gom những nhị thơ tinh túy và… từ đó, thơ lặng lẽ tỏa hương…
BỨC TRANH CON NGƯỜI HIỆN ĐẠI

Truyện ngắn là một trong những thể loại rất khó thay đổi. Những nỗ lực cách tân của nhà văn luôn bị hạn định trong những quy ước của thể loại. Tuy nhiên trong tuyển tập này, chúng ta thấy hầu như càng về sau, các nhà văn càng làm cho thể loại trở nên có những xô lệch không nằm trong sự chi phối rắn chắc của thể loại.

VÀI NÉT ĐẶC SẮC QUA SO SÁNH GIỮA HAI NHÂN VẬT THỊ NỞ VÀ THẢO
Nam Cao và Nguyễn Thị Thu Huệ là hai nhà văn ở hai thời kỳ khác nhau với những đặc điểm phong cách sáng tác riêng biệt. Xét về tầm vóc, có lẽ Nguyễn Thị Thu Huệ chưa thể ở cùng vị trí với cây bút gạo cội vùng chiêm trũng Hà Nam. Tuy nhiên, hai tác giả vẫn có nhiều điểm tương đồng về tư tưởng và nghệ thuật qua các nhân vật Thị Nở (Chí Phèo) của Nam Cao và Thảo (Cõi mê) của Nguyễn Thị Thu Huệ.
TRANG THƠ TÁC GIẢ NỮ TP HỒ CHÍ MINH

Có cần nói những lời thật dài

Về tình yêu đất nước.

Tôi phải làm thế nào

Trên những ngả đường vừa trống vắng?


• Các tin khác:

» VĂN CHƯƠNG VÀ ĐÀN BÀ
» NGUYỄN TUÂN - ÔNG VUA TÙY BÚT THÍCH XÊ DỊCH VÀ GHÉT PHÊ BÌNH
» NƠI ĐẠI TƯỚNG YÊN NẰM
» MA - MỘT HÌNH TƯỢNG VĂN HỌC
» CHUYỆN ĐỜI BÙI GIÁNG - KỲ 16 ĐẾN HẾT
» TƯ LIỆU MỚI VỀ HÀN MẶC TỬ
» TƯỚNG GIÁP ĐỀ THƠ TẶNG HỌC TRÒ NHẠC SĨ 'TIẾNG ĐÀN BẦU'
» HỒ BIỂU CHÁNH VÀ KHO TIÊU THUYẾT KHỔNG LỒ CỦA ĐẤT PHƯƠNG NAM
» HAI BÀI THƠ VIẾT VỀ TƯỚNG GIÁP
» NHÀ THƠ BẰNG VIỆT: QUÝ ÔNG GIỮ LỬA THI ĐÀN


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  270  |  271  |  272  |  273  |  274  |  275  |  276  |  277  |  278  |  279  |  280  |  281  |  282  |  283  |  284  |  285  |  286  |  287  |  288  |  289  |  290  |  291  |  292  |  293  |  294  |  

  
Gia đình Bích Khê