DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
CHẾ LAN VIÊN VÀ HIỆN ĐẠI HÓA THƠ VIỆT

Không phải ngẫu nhiên Chế Lan Viên có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong đồng nghiệp, đặc biệt là những nhà thơ trẻ. Văn học Việt Nam thế kỷ XX sẽ nhạt đi biết bao nếu không có Chế Lan Viên. Tính hiện đaị trong thơ Chế Lan Viên làm nên sức sống lâu bền của thơ ông...

VĂN CAO - DÒNG SÔNG BA NHÁNH SƯƠNG MÙ
Trong khi dòng sông thiên thai đầy màu sắc của thi ca Ðông phương khuất lấp ở cuối chân trời, nhánh sông "hiện thực" của Văn Cao bắt đầu trườn mình đi tới. Văn Cao nhạc sĩ, và Văn Cao cũng là một nhà thơ có tài, điển hình qua bài thơ "Chiếc Xe Xác Qua Phường Dạ Lạc".
TRẦN ĐÌNH HƯỢU VÀ BA LOẠI NHÀ NHO TRONG VĂN HỌC VN TRUNG ĐẠI
có ba dạng kết hợp của những mẫu nhà nho là: hành đạo - ẩn dật như trường hợp Nguyễn Trãi, ẩn dật - tài tử như trường hợp Phạm Thái và hành đạo - tài tử như trường hợp Nguyễn Công Trứ, mà khó có thể có kiểu kết hợp cùng lúc cả ba phẩm chất, ba dạng thức tồn tại, ba cách hành xử trong một con người.
'THUYỀN TRĂNG' CỦA HỒ THẾ HÀ - TỪ MẪU NGƯỜI VĂN HÓA
Do đó, chúng tôi quyết định tìm một lối đi riêng nhằm giải mã thơ ca Hồ Thế Hà giữa vô vàn chi chít những dấu chân trên cát mà bạn bè tri âm của ông đã viết về Thuyền trăng. Từ những đặc trưng nói trên, “ga đi” được chúng tôi lựa chọn chính là từ tác giả, nhưng không theo lối xã hội học hay tiểu sử học, mà từ mẫu hình người văn hóa – gợi ý từ một công trình của Đỗ Lai Thúy, một trong những người bạn tri âm của chính Hồ Thế Hà.
NGƯỜI ĐẤT QUẢNG VIẾT VỀ TRƯỜNG CA NGŨ QUẢNG
 Khi đã thâm nhập được vào sự dài lâu của lịch sử và nắm bắt được một vài để mà tâm đắc, khi đã ăn ý với một vùng đất đến độ chính nước da và giọng nói, dáng đi và cách nghĩ của mình như là một sản phẩm tự nhiên của thổ ngơi khí hậu, phong tục lề thói, thể cách của vùng ấy, thì cũng rất tự nhiên – như tôi biết, đã có nhiều người cầm bút nghĩ đến chuyện mình sẽ dựng cả một trường ca, tạo tác cả một thiên tiểu thuyết.

• Các tin khác:

» LIỆU DOSTOEVSKY CÓ THỂ LÀM CHÚNG TA CHOÁNG VÁNG!
» TINH THẦN BI TRÁNG VÀ LÝ TƯỞNG NHÂN VĂN TRONG TRƯỜNG CA THU BỒN
» 10 NĂM NGÀY MẤT NHÀ THƠ THU BỒN: THU BỒN VÀ TÔI
» THỜI GIAN VÀ PHẬN NGƯỜI TRONG THƠ TRƯƠNG ĐĂNG DUNG
» ÔNG THÔNG SẦU
» XIN MỘT LẦN CHO NÀNG KIỀU THÔI KHÓC
» VĂN HỌC TRONG LÒNG TÔI
» “HOA LÚA” ĐÃ BAY ĐI THEO 'MÀU TÍM HOA SIM'
» 10 TÁC PHẨM KINH ĐIỂN CỦA VĂN HỌC THIẾU NHI VIỆT NAM
» LÚC GẶP KIM TRỌNG, THÚY KIỀU BAO NHIÊU TUỔI?


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  270  |  271  |  272  |  273  |  274  |  275  |  276  |  277  |  278  |  279  |  280  |  281  |  282  |  283  |  284  |  285  |  286  |  

  
Gia đình Bích Khê