DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
BÙI XUÂN PHÁI - ĐÃ 25 NĂM
Nếu chỉ miệt mài đi tìm cái Đẹp và tránh cho thật xa  cái vòng quan trường thì chỉ có những tờ báo ‘’ nhỏ’’ nhắc  khi anh nằm xuống. Lúc chưa xuôi tay, nghĩa là khi còn cầm được cọ, pha được màu, và còn dùng cả những hộp diêm bé tí tẹo làm khung vẽ,  chỉ có bạn bè nhắc đến anh. Như Nguyển Tuân chẳng hạn.
NHÀ THƠ TÀI HOA TRONG AN NAM NGŨ TUYỆT
NGUYỄN  HÀNH (1771-1824) được người đời đánh giá là một trong An Nam Ngũ Tuyệt, năm nhà thơ lớn tuyệt diệu Việt Nam trong thời đại cùng với chú ông là Đại thi hào Nguyễn Du (1766-1820) tác giả Đoạn Trường Tân Thanh.
CHÙM THƠ MỚI CỦA NGÔ QUANG THI

Cứ cục cằn cau có cụ cựa cù cưa cú cứa chán chê/ Còn cỏn con cái cũn cụt cũng cố chắt chiu/ Chịu chi cho cực / Cái con chó chẽm chệ/ Chờ chủ/ Cười...

PUSKIN VÀ GOGOL - HAI KIỂU SÁNG TÁC TRONG VĂN HỌC NGA
Những người đọc và các nhà phê bình cực đoan hay đánh giá sáng tác của các nhà văn, nhà thơ theo sở thích cá nhân của mình. Họ đối lập Puskin và Gogol. Nhưng chúng ta sẽ không thể hình dung được văn học Nga có Puskin mà lại thiếu Gogol...
VŨ HOÀNG CHƯƠNG - THẤU THỊ LẼ VÔ THƯỜNG
Ta đã làm chi đời ta ? Là một tập hồi ký, nhà thơ kể lại chuỗi ngày tháng lang thang lêu lổng với giới văn nghệ sĩ, những cuộc ngao du phiêu bồng đây đó thời thanh xuân tuổi trẻ trước 1954 ở miền Bắc.

• Các tin khác:

» 65 NĂM “TÂY TIẾN’ CỦA QUANG DŨNG
» ĐÌNH KHÔI - KẺ TỰ GÁNH BÓNG MÌNH TRONG CUỘC LÃNG DU
» LÝ BIÊN CƯƠNG: MỐI TÌNH ĐỊNH MỆNH
» NGUYỄN ANH NÔNG – NHỮNG THỎA THUẬN TỪ SỰ ĐỌC
» BÀN VỀ CÁI GHEN TRONG THƠ TRƯƠNG NAM CHI
» HOÀNG TRẦN CƯƠNG - NGƯỜI THƠ TRẦM TÍCH
» KỶ NIỆM NHỎ VỚI MỘT NHÀ THƠ LỚN
» MỘT LÊ LỰU TRONG TÔI
» THƯ NGỎ CỦA CHỦ NHIỆM CLB NGƯỜI YÊU SÁCH NGUYỄN HUY TƯỞNG
» THƠ LỤC BÁT CỦA HUY TRỤ


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  270  |  271  |  272  |  273  |  274  |  275  |  276  |  277  |  278  |  279  |  280  |  281  |  282  |  283  |  284  |  285  |  286  |  

  
Gia đình Bích Khê