DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
NGUYỄN ĐÌNH THI - NGƯỜI THẦY, NGƯỜI THƠ

Nguyễn Đình Thi là một trong những đại biểu xuất sắc của nền văn học Việt Nam hiện đại. Cho đến nay (2012), giới nghiên cứu thường thống nhất ý kiến xem xét và ghi nhận Nguyễn Đình Thi trên các lĩnh vực hoạt động: Chính trị - xã hội, quản lý văn hóa nghệ thuật, sáng tạo văn học nghệ thuật. Song thực tiễn hoạt động phong phú đã chứng minh Nguyễn Đình Thi còn là một nhà giáo mẫu mực.

NGUYỄN DU TỪ THÁI NGUYÊN SANG VÂN NAM CUỐI NĂM 1787
Bài viết này tôi cập nhật thêm những khám phá mới, ngoài quyển Nguyễn Du, mười năm gió bụi tôi đã hoàn tất năm 2011, và chia làm nhiều bài nhỏ để dễ phổ biến trên internet.
TAI NẠN THƠ NHỚ ĐỜI
Vụ này là vết thương đau của tôi và sự day dứt khôn nguôi của một số đồng nghiệp.
TÂM THỨC VIỆT TRONG 'ĐỘI GẠO LÊN CHÙA'

Trong "Đội gạo lên chùa" tác giả đã gắn lòng thương yêu con người như một bản tính Việt vào tinh thần từ bi hỷ xả ở đạo Phật và coi đây như một tư tưởng chủ đạo xuyên suốt trong tác phẩm.

NGUYỄN DU TIẾNG LÒNG THIÊN THU
Nhưng thi sĩ là ai ? Thiền sư là kẻ nào vậy ? Phải chăng đó là những tâm hồn đốn ngộ lẽ đời sinh tử đọa đày, thống khổ điêu linh, đã vượt qua chính mình để cất lên tiếng hát bất sinh bất diệt, thiên thu vĩnh cửu như Chứng Đạo Ca của thiền sư Huyền Giác và truyện Thúy Kiều của thi sĩ Nguyễn Du ?

• Các tin khác:

» KHÍ PHÁCH BỬU CHỈ TRONG PHONG TRÀO SINH VIÊN
» ĐI TÌM “ÔNG TỔ NGHỀ VĂN CHƯƠNG” VIỆT NAM - SAO KHÔNG ?
» MẢNH/ MẢNH/ MẢNH/ - THẾ GIỚI ĐA CHIỀU CỦA LÊ ANH HOÀI
» 'BÀI CA NGẤT NGƯỞNG' CỦA NGUYỄN CÔNG TRỨ-TỪ VĂN BẢN ĐẾN HƯỚNG TIẾP CẬN
» BỬU CHỈ - TIẾNG VỌNG MỘT ĐỜI NGƯỜI
» NHẬN ĐỊNH VỀ TẬP THƠ “BẦU TRỜI KHÔNG MÁI CHE“ CỦA MAI VĂN PHẤN
» TÌNH BẠN GIỮA MIÊN THẨM VÀ CAO BÁ QUÁT QUA 2 BÀI XƯỚNG HỌA
» NHỮNG NGÀY VUI TRONG MỘT NGÀY BUỒN
» MỘT THỜI ĐỂ NHỚ
» TRANG THƠ GIÁNG SINH CỦA TRẦN THỊ CỔ TÍCH


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  270  |  271  |  272  |  273  |  274  |  275  |  276  |  277  |  278  |  279  |  280  |  281  |  282  |  283  |  284  |  285  |  286  |  

  
Gia đình Bích Khê