DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
NHÀ THƠ NGUYỄN KHOA ĐIỀM: “TÔI CÓ MỘT HÌNH DUNG VUI VUI, MÌNH NHƯ CON DƠI, CHUỘT KHÔNG NHẬN LÀ CHUỘT, CHIM KHÔNG COI LÀ CHIM”
Đúng là tôi có làm chính trị một thời gian dài, và như người ta thường nói, “xay lúa khỏi bồng em”. Trong thời gian ấy, chỉ khi có hứng mới làm và chỉ làm thơ. Không bao giờ dùng thơ làm cái loa phát ngôn cho những nhiệm vụ và công tác chính trị. Một lý do nữa là thời gian đó tôi cũng ít đưa in thơ. Nên khó gọi là một mùa.
THỰC HAY MƠ
Ngày bé, nàng nghĩ ra những người bạn nhỏ, sống riêng trong thế giới của mình. Từ chú gấu Misa chuyên rơm rớm nước mắt nếu không được thường xuyên quan tâm ẵm bồng cho đến cô bạn thân – chẳng bao giờ lớn lên – Mị.
ĐỌC LẠI BẢN DỊCH NỔI TIẾNG 'CHINH PHỤ NGÂM'
Ngày nay nói đến Chinh phụ ngâm là bạn đọc nghĩ ngay đến bản dịch này, chứ ít người có điều kiện để tiếp cận với nguyên bản chữ Hán của tác giả. Và có lẽ sau Truyện Kiều, bản dịch Chinh phụ ngâm này được nhiều người thuộc nhất, trong tất cả các thi phẩm cổ điển nước nhà.
XUÂN DIỆU VÀ “THƠ KHÓ”
Thơ là phải khó. Đó là tính cách cốt yếu của thơ. Xuân Diệu coi quan niệm này là mới nhất và cũng là đúng nhất. Ông giải thích: “Vì thơ thực là thơ thì phải cho “thuần túy”; người thi sĩ gắng sức đi tìm thơ thuần túy (la poésie pure) nghĩa là đi thu góp những cái tinh hoa, những cái cốt yếu, cái lõi của sự vật; vì vậy, thơ phải súc tích, phải sắc lại như một thứ thuốc nấu nhiều lần.”
NGUYỄN NHO KHIÊM - MỘT VẠT 'NẮNG TRÊN ĐỒI'
Đến với tập thơ Nắng trên đồi (NXB Đà Nẵng, 2011) của tác giả Nguyễn Nho Khiêm, khi gấp lại trang cuối của tập thơ rồi nhìn lại nhan đề, bạn đọc không khỏi ngạc nhiên: 69 bài thơ không có bài nào mang cái tên được dùng để đặt tên cho cả tập thơ như lệ thường! Thơ anh cũng không nói nhiều về ánh nắng và về cả núi đồi.

• Các tin khác:

» NGUYỄN BÍNH VÀ BÀI THƠ 'ĐỂ LẠI NGÀN SAU'
» BÙI GIÁNG - GIẢI MINH NGƯỜI MINH GIẢI
» CẢM NHẬN BÀI THƠ 'HOA HUỆ' CỦA BẾ KIẾN QUỐC
» CHUYỆN VUI CÁC NHÀ VĂN THỜI CHỐNG MỸ
» BÙI GIÁNG TRONG CHIẾC KÍNH VẠN HOA
» TÍNH CẤU TRÚC XẾP ĐẶT, TÍNH THƠ HUYỀN ẢO, TÍNH THÔNG DDIEPJ TRONG TRUYỆN CỦA NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG
» ĐỖ NAM CAO 'CƯỜI LÊN TRĂNG ĐÃ HOA NHÀI'
» GIỚI THIỆU CHÙM THƠ CỦA TRẦN THỊ CỔ TÍCH
» THƠ: GIẢI MÃ CHO BẢN SẮC, TỰ DO VÀ TOÀN CẦU HÓA
» CHUYỆN ÍT BIẾT VỀ NHÀ VĂN ĐẦU TIÊN DỊCH 'TRUYỆN KIỀU' SANG TIẾNG NHẬT


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  270  |  271  |  272  |  273  |  274  |  

  
Gia đình Bích Khê