DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
THƠ MẠNG VÀ CƠ HỘI CHO CÁ TÍNH TRẺ
Tuy nhiên, trong cái rủi có cái may, sự phát triển của khoa học công nghệ hiện đại đã mang đến một hình thái mới cho sự phổ biến văn chương mà không cần thông qua kiểu in ấn cổ điển- đó là những trang văn học mạng, mạng xã hội, trang blog cá nhân…
CHÙM TRUYỆN NGẮN CỦA LƯU QUANG MINH VÀ NHỮNG LỜI BÌNH
Sinh năm 1988, Lưu Quang Minh là một cây bút trẻ có chí hướng sáng tạo đặc trưng của thế hệ 8x. Nét mới trong sáng tác của thế hệ vẫn đầy đủ các tố chất trong cấu trúc truyện của cây bút trẻ này, nhưng cái đáng quý hơn chính là 'hồn cốt' của từng câu truyện mà người đọc nhận ra và đọng lại sau khi đọc hết dòng cuối. Bichkhe.org xin giới thiệu vài dòng về Lưu Quang Minh cùng chùm truyện ngắn của anh và những lời bình (TS Mai Bá Ấn)
VỀ MỘT BÀI TRONG QUYỂN THI NHÂN VIỆT NAM
 Như đã thông báo trên lyluanvanhoc.com và một số trạng mạng khác, Văn nghệ Trẻ phối hợp với website Lý luận văn học tổ chức chuyên đề Thi nhân Việt Nam – quyền lực và tri thức nhằm đánh giá lại những thành công đồng thời chỉ ra những giới hạn của Thi nhân Việt Nam. Các bài viết cho chuyên đề này sẽ tập trung lý giải vì sao trong khi hiện nay có rất nhiều công trình giá trị bàn về Thơ mới nhưng dường như chỉ Thi nhân Việt Nam được coi là công trình có giá trị nhất về Thơ mới, thậm chí có ý nghĩa chuẩn mực cho phê bình (thơ) hiện đại; chỉ ra những thiết chế chân lí, những quan hệ quyền năng mà nhờ vào đó những tri thức về thi nhân Việt Nam (hiện đại) được tạo dựng và có hiệu lực xã hội rộng lớn; nhìn lại những ảnh hưởng của công trình đó đối với thế hệ sau… Dưới đây, chúng tôi cho đăng lại 1 bài viết (1959) của nhà thơ Nguyễn Vỹ như một cách đặt vấn đề. Hy vọng, sau bài viết này, chúng tôi sẽ nhận được nhiều lời bàn về quyền lực và tri thức của Thi nhân Việt Nam.
VŨ TRỌNG PHỤNG - BIỂU TƯỢNG ĐÁNG KINH NGẠC VỀ SỰ THỨC TỈNH LƯƠNG TRI VÀ TẬN HIẾN CỦA TUỔI TRẺ
Có nhiều lúc tôi nghĩ rằng, ở Việt Nam câu nói “tài hoa nhưng bạc mệnh” là câu nói chỉ nên dành riêng cho nhà văn Vũ Trọng Phụng. Có thể nói, không nhà văn nào lại có cuộc đời linh ứng và “xứng đáng” hơn Vũ Trọng Phụng nếu vận vào câu nói kia.
KHOA HỌC VĂN HỌC TIỀN HIỆN ĐẠI
Tư duy tiền hiện đại đạt đến đỉnh cao vào nửa sau thế kỷ XIX, nhưng nhiều tư tưởng ở lĩnh vực khoa học nhân văn tiền hiện đại vẫn tiếp tục duy trì ảnh hưởng ở thế kỷ XX. Cho đến hôm nay, các công trình khoa học văn học ở nhiều nơi trên thế giới vẫn nghiên cứu theo phương thức tư duy tiền hiện đại.

• Các tin khác:

» MAI VĂN PHẤN – NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG SÁNG TẠO THƠ…
» LÊ ĐẠT – NGƯỜI THIỂU SỐ
» HAI TRUYỆN NGẮN VỀ HÀ NỘI
» CHÙM THƠ THỜI CON GÁI
» THẦY LAZARO PHIỀN-KIỂU KẾT CẤU NGHỆ THUẬT ĐẦU TIÊN TRONG VĂN XUÔI HIỆN THỰC VIỆT NAM
» THỬ BÀN VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHỮNG “NGƯỜI ĐI TRƯỚC” TRONG VIỆC TÌM KIẾM VÀ DÌU DẮT NHỮNG CÂY BÚT TRẺ HIỆN NAY QUA TRƯỜNG HỢP THƠ VÀ NHỮNG NHẬN ĐỊNH VỀ THƠ CỦA VI THÙY LINH
» MỘT CUỘC GIAO LƯU VÔ TẬN
» JEAN FRANCOIS LYOTARD VỚI THỰC TẠI LUẬN VÀ TRI THỨC LUẬN
» NHỮNG DÒNG KỶ NIỆM THÂN THƯƠNG
» HAI PHIÊN TÒA ĐẶC BIỆT TRONG TRUYỆN KIỀU


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  270  |  271  |  272  |  273  |  274  |  275  |  276  |  277  |  278  |  279  |  280  |  281  |  282  |  283  |  284  |  285  |  286  |  287  |  288  |  289  |  290  |  291  |  292  |  293  |  294  |  

  
Gia đình Bích Khê