DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
LẠ LÙNG THAY, LỤC BÁT!

Đọc tập thơ Lục bát làng của Hồ Phong Tư - Nhà xuất bản Hội nhà văn 2011

TỪ BẾ KIẾN QUỐC ĐẾN ĐỖ BẠCH MAI TỪ “ĐẤT HỨA” ĐẾN “MỘT MÌNH ĐI TRONGMƯA”
“Quốc nó yêu Mai mãnh liệt thật. Cả trăm bài thơ viết trong vòng chỉ một năm, cho Mai. Làm thơ tặng phụ nữ, tặng người đẹp, nhà thơ nào chẳng có. Nhưng chỉ để tặng một người, viết trong một năm, cả trăm bài, thì ở Việt Nam này, chắc chỉ có mình Quốc.”
NGHĨ VỀ THƠ HAY
Con người có năm giác quan (ngũ quan) - năm cửa để ngoại giới qua đó tác động vào nội giới, tạo xúc cảm, trước hết là những xúc cảm tự nhiên, bản năng. Khi năm cửa ấy mở thì cảnh vật, âm thanh, mùi vị, màu sắc, ấm lạnh… mới "vào người", làm cho người ta khác với khi năm cửa ấy đóng kín...
CHỨNG TỪ THANH TÂM TUYỀN (2)

Sau gần chục năm không làm thơ, Thanh Tâm Tuyền xuất hiện trở lại trên thi đàn bằng những ghi nhận, suy tưởng hằng ngày của ông về việc làm thơ, viết văn. Bichkhe.org đã có dịp giới thiệu một trong những chứng từ ấy.  Lần này, chúng tôi xin gửi tới bạn đọc một phần khác của âm bản Thanh Tâm Tuyền, một tư duy thơ chịu ảnh hưởng nhiều  phương Tây. Hy vọng tư liệu này sẽ có đôi phần giúp ích cho những ai quan tâm đến một vùng văn học bị khuất lấp hay ít nhiều còn ở bên lề đời sống học thuật hiện nay….

“TRÊN ĐẦU TÔI LẠI NHỮNG ĐÁM MÂY ĐEN…”
Bài viết ngắn này là phần nhập môn của giáo trình Phân tích văn bản thơ, dung lượng của nó không lớn, chủ yếu giảng về kĩ thuật phân tích các bài thơ riêng lẻ theo kiểu chuyên khảo.

• Các tin khác:

» BẾ KIẾN QUỐC QUA MỘT ÍT CÂU THƠ ANH
» NHỮNG ĐIỀU ÍT BIẾT VỀ NGUYỄN TUÂN
» KHÔNG AI MỘT MÌNH LÀM NÊN HẠNH PHÚC
» PHƯƠNG DIỆN LÍ THUYẾT CỦA CUỐN “MẤY VẤN ĐỀ VĂN HỌC SỬ VIỆT NAM” CỦA TRƯƠNG TỬU
» THƠ TÌNH VIẾT DƯỚI HÀNG CÂY
» NHỮNG BẤT NGỜ TỪ THẠCH LAM
» VỀ Ý NGHĨA CÁI CHẾT CỦA NHẤT LINH
» CHỢT NHỚ BỬU CHỈ TỪ CON MẮT QUA KẼ TAY
» VĂN CHƯƠNG LÂM NGUY, CÓ CHẲNG LỜI ĐÁP?
» VĂN HÀO ANH SOMERSET MAUGHAM: CHẬM MÀ CHẮC


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  270  |  271  |  272  |  273  |  274  |  275  |  276  |  277  |  278  |  279  |  280  |  281  |  282  |  283  |  284  |  285  |  286  |  287  |  288  |  289  |  290  |  291  |  292  |  293  |  294  |  295  |  

  
Gia đình Bích Khê