DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
MỘT BÀI VIẾT CŨ VỀ NGUYỄN HUY THIỆP
 

Lời tác giả: Đây là bài phê bình văn học của tôi viết đầu năm 1990 cho báo Văn nghệ, nhưng không được đăng. Sau đó đưa vào tập tiểu luận Lí luận và phê bình văn học năm 1996, ở NXB Hội nhà văn, cũng không được Ban biên tập duyệt, bản thảo coi như bị mất. Nhà phê bình văn học Lại Nguyên Ân, người biên tập cuốn sách của tôi đã lưu giữ lại, 21 năm sau gửi biếu lại tôi. Xin cảm ơn anh Lại Nguyên Ân và giới thiệu để bạn đọc mạng nhớ lại một thời đã qua. TĐS.

“LẠ HÓA” VÀ NHỮNG THỂ NGHIỆM CỦA TIỂU THUYẾT ĐẦU THẾ KỈ XXI
“Lạ hóa” luôn là một nhu cầu tất yếu của văn học nghệ thuật, hòng “gây nên ở chủ thể tiếp nhận sự ngạc nhiên và hiếu kì trước một góc nhìn mới, làm nảy sinh một thái độ tiếp nhận tích cực đối với cái thực tại đã bị lạ hóa kia” (B. Brecht).
'NGƯỜI ĐÃ KHIẾN CUỘC ĐỜI TÔI TRỞ NÊN Ý NGHĨA HƠN'
Tôi được cử đến Việt Nam năm 1967, theo chương trình đẩy mạnh cuộc chiến để giành chiến thắng của Johnson và McNamara, cũng trong năm đó, số lính Mỹ ở Việt Nam đã lên mức cao nhất và đương nhiên là bất cứ ai hoàn thành bất cứ một khóa huấn luyện quân sự nào đều được cử tới tham gia cuộc chiến. Ấn tượng đầu tiên của tôi là nơi này đã bị nói quá lời như thế nào.
'CHẲNG CUỐN TIỂU THUYẾT NÀO VĨ ĐẠI HƠN CUỘC ĐỜI'
Là nhà văn đi ra từ chiến tranh, dường như các tác phẩm của Khuất Quang Thụy đều phản ánh đề tài này. “Đối chiến”, cuốn tiểu thuyết mới nhất của ông, cũng không vượt ra khỏi dòng chảy mãnh liệt đó.
NHỮNG 'TÂM SỰ NGHỀ' ĐỘC ĐÁO CỦA MỘT SỐ NHÀ VĂN
Nhân dịp Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ VIII, NXB Hội Nhà văn đã cho ra mắt bạn đọc cuốn "Nhà văn Việt Nam hiện đại". Sách dày 1.296 trang, khổ 16x24cm, giới thiệu ảnh, tiểu sử, danh mục tác phẩm cùng tâm sự về nghề của trên 900 nhà văn là hội viên (và một số tuy chưa phải hội viên nhưng đều là những tác giả tiêu biểu của nền văn học Việt Nam hiện đại từ 1945 tới nay).

• Các tin khác:

» ĐỐI CHIẾN - BƯỚC CHUYỂN MỚI CỦA ĐỀ TÀI VĂN HỌC CHIẾN TRANH
» ĐẠI TÁ TÌNH BÁO NGUYỄN MINH VÂN - NHỮNG HỒI ỨC KHỐC LIỆT
» RỤNG RƠI NHỮNG MỘNG...
» TRƯỜNG CA VIỆT, MỘT CÁCH NHÌN...
» DẤU VẾT CHIẾN TRANH TRONG KÝ ỨC NHÀ VĂN
» ĐÔI ĐIỀU THƯA LẠI
» THƠ SÁCH GIÁO KHOA VÀ GIẢNG VĂN TRONG NHÀ TRƯỜNG
» 'VỀ VỚI TA' CỦA HOÀNG CẦM
» LÝ THUYẾT MỸ HỌC CỦA ADORNO VÀ VẤN ĐỀ NHẬN THỨC LUẬN VĂN HỌC
» THƠ ĐỔI MỚI - HÀNH TRÌNH 'CHUYỂN MỘT HƯỚNG SAY'


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  270  |  271  |  272  |  273  |  274  |  275  |  276  |  277  |  278  |  279  |  280  |  281  |  282  |  283  |  284  |  285  |  286  |  287  |  288  |  289  |  290  |  291  |  292  |  293  |  294  |  295  |  

  
Gia đình Bích Khê