DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
TIẾP NHẬN VĂN HỌC MẠNG TRONG BỐI CẢNH VĂN HOÁ, VĂN HỌC HIỆN NAY
Điểm khác biệt của nhiều tác phẩm văn học mạng và văn học truyền thống là hầu như các sáng tác về thể loại thơ, ngoài phần văn bản đơn thuần bằng chữ thì còn có những bài thơ bằng hình ảnh, vừa tác động vào thị giác vừa kích thích trí tưởng tượng công chúng. Đây là kết quả của kỹ thuật công nghệ thông tin dem lại và là một đặc trưng của tác phẩm văn học mạng.
RA NGOÀI TẦM ĐÓN ĐỢI - MỘT MỤC ĐÍCH CỦA TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG
Tác phẩm văn học thời đương đại – tồn tại trong một thế giới thông tin đa chiều, trong một văn cảnh cần phải hướng đến thỏa mãn người tiếp nhận, đòi hỏi cần phải dung hòa được cả hai yếu tố gần như là trái ngược: tác phẩm vừa vào trong tầm đón đợi, vừa ra ngoài tầm đón đợi của độc giả - cũng là tiếp tục xác lập một tầm đón đợi mới. Đây phải chăng là một thử thách với văn chương thời nay.
NGƯỜI DỊCH 'NHẬT KÝ TRONG TÙ' RA THƠ LỤC BÁT VIỆT VÀ TÀY
Là tác giả của 4 tập thơ, 2 CD âm nhạc, dịch giả của trên 10 tập thơ, tiểu thuyết, truyện ngắn của nhiều tác giả nổi tiếng trên thế giới, từng giành nhiều giải thưởng của Trung ương và địa phương về sáng tác và dịch thuật, nhưng nhà thơ Triệu Lam Châu (cán bộ giảng dạy Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên) nói rằng, hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời cầm bút của ông là hoàn thành dịch "Nhật ký trong tù" của Bác ra tiếng Việt và Tày bằng thể thơ lục bát.
 
BIỂU TƯỢNG TRONG TIỂU THUYẾT CỦA KAWABATA YASUNARY
Theo lí luận nhận thức, biểu tượng là hình thức cao nhất của trực quan sinh động. Biểu tượng xuất hiện trên cơ sở những hiểu biết về sự vật, do tri giác đem lại, là hình ảnh của sự vật được lưu giữ trong chủ thể nhận thức khi chúng không còn hiện diện nữa.
TƯ DUY HIỆN ĐẠI TRONG GIỌNG ĐIỆU “NGỢI CA TỈNH TÁO” CỦA THƠ THANH THẢO
Khi nghiên cứu về thơ và trường ca sau năm 1975, hầu hết các nhà nghiên cứu không thể thoát ra khỏi sự ám ảnh của thơ (Bao gồm cả trường ca) của Thanh Thảo. Những bài viết về thơ và Trường ca sau 1975 đều nhắc đến ông với tư cách là một trong những nhà thơ tiêu biểu và là người mở đầu cho sự xuất hiện rầm rộ của Trường ca sau 1975. Phát hiện kiểu tư duy hiện đại, đầy tính triết luận, ngay cả trong giọng điệu ngợi ca của thơ ông cũng là một khám phá thú vị và có giá trị, mở thêm một lối tiến vào thế giới thơ Thanh Thảo.

• Các tin khác:

» CHẤT DÂN GIAN TRONG “QUỐC ÂM THI TẬP” CỦA NGUYỄN TRÃI *
»  CHÙM THƠ CỦA CHIẾN THẮNG VÀ CỦA KÝ ỨC DÂN TỘC
»  KHÔNG XA TÌNH ĐẦY VÀ CŨNG KHÔNG XA LẠC LOÀI
» LẠI THÊM MỘT VỤ ĐẠO THƠ ?
» CON ĐƯỜNG MANG TÊN TRỊNH CÔNG SƠN
» YÊU MỘT NGƯỜI TÊN HOA HƯỚNG DƯƠNG
» ĐỜI VÀ THƠ LÊ ĐẠT - BÓNG CHỮ NGẢ DÀI TRÊN ĐƯỜNG CHỮ
» 'TÂY TIẾN' - MỘT 'LỆCH CHUẨN' TÀI HOA, ĐỘC ĐÁO
» ĐỪNG PHÁ RỪNG NỮA, HỠI CÁC NHÀ THƠ!
» LƯU QUANG VŨ - TÂM HỒN ANH GIẾT CHẾT CUỘC ĐỜI ANH


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  270  |  271  |  272  |  273  |  274  |  275  |  276  |  277  |  278  |  279  |  280  |  281  |  282  |  283  |  284  |  285  |  286  |  287  |  288  |  289  |  290  |  291  |  292  |  293  |  294  |  295  |  

  
Gia đình Bích Khê