DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
NGUYỄN TRỌNG TẠO - CHỚP MẮT VỚI NGÀN NĂM

                                                                                                                                    Nguyễn Đăng Điệp

Một ngày kia, cát bụi vùng Hoan Diễn đã sinh tạo một “kẻ ham chơi”. Y cứ lãng đãng trong đời như một khách giang hồ mang trái tim nhạy cảm, một trái tim đầy nhạc với những đốm lửa buồn.

Ảnh từ trái sang: Chu Văn Sơn, Vũ Quần Phương, Nguyễn Trọng Tạo, Văn Giá, Bằng Việt

VIẾT VÀO BÙI GIÁNG MONG MANH

                                                                                                                                ĐỖ QUYÊN

Đọc thơ Bùi Giáng là thuốc thử về quan niệm thơ, về mỹ học thi ca. Đã và sẽ không ai sai nhiều lắm, cũng không ai đúng là bao, khi bình bàn về thơ họ Bùi. Nhắc về cái tuyệt đỉnh trong thơ Bùi Giáng, độ cao sâu tư tưởng ở trước tác Bùi Giáng nhiều bao nhiêu cũng thấy thiếu; mà chỉ ra những câu thơ dở, những bài thơ tệ, những đoạn văn chán trong chữ nghĩa Bùi Giáng bao nhiêu cũng bằng thừa...

LƯU QUANG VŨ - MỘT LỜI LÀ MỘT VẬN VÀO?

                                                                                                                           Phạm Nhật Linh

Nhà thơ, kịch tác gia Lưu Quang Vũ: Một lời là một vận vào?
             Lưu Quang Vũ

Lạ lùng thay, điều mà Lưu Quang Vũ khẩn cầu "Thần chết ơi, ta chẳng cần nhiều đâu. Độ 20 năm nữa... ta sẽ chẳng ân hận gì khi nhắm mắt" đã ứng vào đời anh với độ chính xác đến... phát sợ! Phải chăng với một kịch tác gia kỳ tài như Lưu Quang Vũ, "một lời là một vận vào"?...

ĐỌC MỘT BÀI THƠ CỦA NGƯỜI VIẾT VĂN XUÔI

Vũ Thị Thanh là một cây bút văn xuôi thầm lặng - điều hơi hiếm giữa những cây bút văn xuôi nữ ở xứ ta bây giờ - Nhưng thường là như vậy, khi ta im lặng, thì những con chữ của ta lại lên tiếng, dù tiếng của chúng cũng nhỏ bé thôi. Với văn xuôi, Vũ Thị Thanh đã có tập truyện ngắn “Mịt mù tuyết bay” mà một người ngoại đạo văn xuôi như tôi nhận là một tập truyện hay. Còn với thơ ? Tinh cờ, tôi được đọc một bài thơ “cũ” của Thanh, viết từ những ngày còn ở nước Nga sau “chính biến”, những tháng ngày đúng là “đau khổ” với rất nhiều lưu học sinh Việt Nam đang theo học tại Nga. Bài thơ khiến tôi xúc động, và tôi muốn chia sẻ sự xúc động ấy với mọi người. Đây cũng đúng là bài thơ của người viết văn xuôi, nhưng nó vẫn là thơ, là thơ thứ thiệt. Xin phép tác giả được đưa bài thơ này lên mạng bichkhe.org để nhiều người cùng thưởng thức.

                                                                                                 thanh thảo

METRO ĐÃ KHỞI HÀNH
Trong Luận án Tiến sĩ được Hội đồng Nhà nước xếp loại Xuất sắc năm 2008, sau khi đưa những bài thơ dài mà Thu Bồn gọi là trường ca về đúng với thể loại của chúng, tôi đã có kết luận: "Thu Bồn và Thanh Thảo là hai nhà thơ viết nhiều trường ca nhất trong thơ hiện đại VN, mỗi người 8 trường ca"... Thì đùng một cái, "Me tro" - trường ca thứ 9 của Thanh Thảo ra đời, và nghiễm nhiên anh trở thành nhà thơ viết nhiều trường ca nhất. Nhưng, vấn đề ở đây không phải là số lượng mà là chất lượng, đặc biệt là cấu trúc (kết cấu) tác phẩm để thể hiện rõ hơn cái "hành trình đổi mới thể loại trường ca của Thanh Thảo". Bài viết này của Bùi Việt Phương nhân "Metro" sắp ấn hành sẽ như là một minh chứng (MBA)...

• Các tin khác:

» CHÙM THƠ MỚI CỦA NGUYỄN NGỌC HƯNG
» NHẠC TÍNH TRONG THƠ MỚI
»  ANH HÙNG VÀ...TÙ NHÂN
» TIẾP CẬN VĂN BẢN "ĐÀN GHI TA CỦA LORCA" (THANH THẢO)
» NGUYỄN TRƯỜNG TỘ VÀ KHÁT VỌNG CANH TÂN ĐẤT NƯỚC
»  ĐƯỜNG THƠ, ĐƯỜNG NÀO ?
» THƠ CẦN THIẾT CHO AI?
» TẾ HANH TRONG LÒNG QUÊ HƯƠNG QUẢNG NGÃI
» CÓ NHỮNG CÁI ĐẦU TIÊN
» NHÌN NHẬN YẾU TỐ TƯỢNG TRƯNG, SIÊU THỰC TRONG THƠ MỚI


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  

  
Gia đình Bích Khê