DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
TẾT Ở RỪNG
Mười bốn năm ở rừng, cái Tết sâu đậm nhứt trong tôi, cũng như nhiều người thời ấy, là Tết Mậu Thân năm 1968. Tôi dự suốt trận đánh ấy, từ giữa năm 1967 đã được điều về khu Sài Gòn-Gia Định, dự các khóa tập huấn, tuy không được phổ biến cụ thể nhưng ai nấy đều cảm thấy sắp có trận đánh lớn có tính chất quyết định. Và lạ sao, như sau này được biết, bộ máy chiến tranh khổng lồ của quân Mỹ với dàn quân CIA thiện chiến không mảy may đánh hơi được chút nào về trận đánh, vậy mà người dân bình thường quanh thành phố đều cảm thấy được, từng cánh quân chúng tôi áp sát vào thành phố được người dân ở đây đón tiếp với thái độ chăm sóc đặc biệt khác thường.
PHAN TỨ… KỸ
Tôi nói đùa với các bạn: ông Phan Tứ này mà làm thuế vụ thì con buôn chỉ có…chết! Phan Tứ cũng là người đặc biệt sòng phẳng: xin thì cho, vay thì trả. Chúng tôi thỉnh thoảng vẫn mượn tiền Phan Tứ, ông rất sẵn lòng. Nhưng biết tính ông, mượn xong thì phải tìm “nguồn” để trả. Có lần, mấy anh em chúng tôi thử…xin tiền Phan Tứ, xem ông có cho không? Ông vui vẻ cho liền, tuy không nhiều.
CÂU ĐỐI CỤ NGUYỄN KHUYẾN TẶNG NHỮNG NGƯỜI MỚI GIÀU
Tôi có diễm phúc được một lần về thăm nhà thờ cụ Tam nguyên Yên Đổ Thăm thật lâu và hỏi thật cặn kẽ. Cũng đi dạo quanh hồ ao nơi đã từng in dấu trong thơ cụ. Là một nhà thơ nông thôn trữ tình, đồng thời lại cũng là một nhà thơ trào phúng nổi danh: cười để khóc! Đúng như Chế Lan Viên từng so sánh: "Yên Đổ- tiếng anh khóc, dẫu cười, không thể dấu/ Và Tú Xương cười gằn như mảnh vỡ thủy tinh". Nhân ngày Xuân, xin giới thiệu một bài viết về những câu đối của Cụ vậy (Mai Bá Ấn)
ĐỖ CHU… NÓI
Đỗ Chu đã nói nhiều đến nỗi nhà văn đàn anh…nổi cáu. Nhưng bình tĩnh mà xét, thì rất nhiều câu nói của Đỗ Chu là có lý. Chỉ có điều, anh nói như bắn tiểu liên cực nhanh, lại nói không rào đón, không che chắn, nên nhiều khi khiến người nghe khó chịu. Vậy mà tính Đỗ Chu lại cực…tào lao. Anh nói đâu bỏ đó, không để bụng.
NẰM MƠ PHỎNG VẤN BÙI XUÂN PHÁI
Ta đây vẽ cả ngàn tấm tranh, có người đem tranh đến hỏi ta: có phải tranh đó ta vẽ không? Thì ta cũng chịu thôi, không thể nhớ nỗi đâu. Nhưng có điều, thời ta hăng say sáng tác thì vật liệu rất khan hiếm, cũng vì quá nghèo, với lại không gian chật hẹp, bày biện ra chỉ khổ gia đình vợ con thôi. Nên ta chuyên trị các loại tranh nhỏ, hoàn tất nhanh chóng để thỏa mãn cái tật nghiện vẽ của ta thôi.

• Các tin khác:

» CHUYỆN TU TỪ CỦA XUÂN DIỆU
» LÂM THỊ MỸ DẠ…HÁT
» ĐOÀN GIỎI…CHỌC
» NGUYỄN ĐÌNH THI - NHÌN LẠI TỪ HÔM NAY
» CÁI CHẾT CỦA CHỦ NGHĨA HẬU HIÊN ĐẠI VÀ... XA HƠN
» NĂM 2010 VÀ… TÔI
» NHÀ VĂN TRANG THẾ HY… CÂU
» NGHỆ THUẬT SỬ DỤNG ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI TRONG "CHỮ NGƯỜI TỬ TÙ' VÀ 'HAI ĐỨA TRẺ'
» THI SĨ 'ĐIÊN' QUÁ CỐ ĐOẠT GIẢI THƠ 'BÁCH VIỆT'
» PHẠM HỔ… LÀNH


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  270  |  271  |  272  |  273  |  274  |  275  |  276  |  277  |  278  |  279  |  280  |  281  |  282  |  283  |  284  |  285  |  286  |  287  |  288  |  289  |  290  |  291  |  292  |  293  |  294  |  295  |  

  
Gia đình Bích Khê