DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
CHÙM THƠ LÊ THANH HÙNG

Anh tập kiểm chứng những gì tai nghe

Để bớt hoài nghi những điều mắt thấy

Dây mơ rễ má, sắc màu bóng bẩy

Trói buột, đôi co, tập thể rụt rè ...

NGƯỜI ANH HÙNG MANG TRÁI TIM THI SĨ

Lẫy lừng trong sự nghiệp chỉ huy quân sự lẫn văn chương, cuộc đời của Huỳnh Văn Nghệ như một huyền thoại, nổi bật với phẩm chất của một anh hùng và một nhà thơ lớn.

PHÁT BIỂU CỦA UBND TỈNH QUẢNG NGÃI TẠI HỘI THẢO NGUYỄN VỸ

Bài phát biểu do Ông Đặng Ngọc Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trình bày tại Hội thảo

HỘI THẢO KHOA HỌC: NGUYỄN VỸ - CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP
Nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh của nhà thơ, nhà báo Nguyễn Vỹ- ngày 30/10, tại TP Quảng Ngãi, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh và Viện Văn học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo lần đầu tiên quy mô toàn quốc về “Nguyễn Vỹ - Cuộc đời và sự nghiệp” nhằm góp phần đánh giá một cách khách quan, đúng đắn vị trí, vai trò của Nguyễn Vỹ trong lịch sử văn học và báo chí nước nhà; góp phần làm phong phú thêm truyền thống văn hóa, văn học của quê hương Núi Ấn- Sông Trà với biểu tượng đầy chất thi ca.
NGUYỄN VỸ: TẦM - TÂM - TÀI VÀ TÌNH CỦA NGƯỜI LÀM BÁO
Về vị trí, vai trò của sự nghiệp thơ và văn xuôi Nguyễn Vỹ, tại Hội thảo này ắt sẽ được nhiều tác giả bàn đến. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi xin được nói về Nguyễn Vỹ với tư cách một nhà báo. Đánh giá về giá trị thơ và văn xuôi Nguyễn Vỹ sẽ còn có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng xét về sự nghiệp báo chí, có thể khẳng định rằng Nguyễn Vỹ là một nhà báo có vị trí và vai trò rất quan trọng trong lịch sử báo chí nước nhà. Đó là một nhà báo có Tầm, có Tâm, có Tài và có Tình (4T) vừa với tư cách là một nhà báo vừa với tư cách là một người sáng lập và quản lý báo chí.

• Các tin khác:

» VỀ CÁI TÔI TRONG THƠ TỪ CÁCH NHÌN PHẬT GIÁO
» CHÙM THƠ NGUYỄN MINH PHÚC
» HÈN ĐẠI NHÂN
» TRONG HỒN NGƯỜI CÒN TIẾNG NÓI NÀO KHÔNG?
» NGUYỄN VỸ: MỘT KỶ NIỆM VỚI NHÀ BÁO HỒNG TIÊU
» HOÀNG HƯNG, NGƯỜI VỀ
» NGUYỄN VỸ
» SỰ IM LẶNG CỦA CHA TÔI, TIẾNG LÒNG THỐT LÊN TỪ BAO DUNG VÀ HÒA HỢP
» VỀ MỘT BÀI TRONG QUYỂN "THI NHÂN VIỆT NAM"
» LỊCH SỬ, VĂN CHƯƠNG VÀ CÕI NGƯỜI


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  270  |  271  |  272  |  273  |  274  |  275  |  276  |  277  |  278  |  279  |  280  |  281  |  282  |  283  |  284  |  285  |  286  |  287  |  288  |  289  |  290  |  

  
Gia đình Bích Khê