DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
NGHIỆN THƠ
Nhiều người nghiện ngập đọc thơ quá, hễ có thơ mới là xách xe chạy rong, quyết tìm người bày rượu đọc thơ cho kì được. Có anh vào cuộc rượu chẳng biết người ta đang nói chuyện gì, cứ ngửa cổ đọc thơ nói cười khơ khớ, vô duyên cực. Có anh chẳng cần chiếu rượu, gặp nhau hỏi thăm chiếu lệ, rồi bất kể đứng ngồi ở đâu, người ta có thích nghe hay không, khoa chân múa tay đọc liền mấy bài, chán ốm. Dần dà người ta đâm sợ chiếu rượu thơ, nhiều khi thấy vừa vô duyên vừa vô nghĩa. Ai gọi đi nhậu mà nghe nói có ông A ông B nghiện đọc thơ lắm thì thế nào cũng viện cớ từ chối. Thế cùng không chối được thì đến ngồi ké vào, đến giờ đọc thơ thì mắt trước mắt sau kiếm cớ chuồn liền thẳng.
GỬI MỘT NHÀ THƠ VIỆT ĐANG CÓ MẶT Ở NEW YORK
Thanh Thảo và Nguyễn Đỗ đã từng có một thời gắn bó với nhau, từng xuất bản chung một tập thơ "Bến cá chiều thu"... Sau đó, Nguyễn Đỗ sang học và sáng tác bên Mỹ, đã có công trong việc dịch thơ Việt quảng bá bên trời Tây. Hai nhà thơ ở hai đầu quả đất vẫn thường xuyên liên lạc, truyền cảm xúc cho nhau. Bài thơ mới này của Thanh Thảo cũng là một biểu hiện của kênh rung cảm ấy... (MBA)
TRUNG TRUNG ĐỈNH - KẺ "LẠC RỪNG" HỒN NHIÊN

Gã đúng là một kẻ "lạc rừng" rất mực hồn nhiên, quáng quàng thế nào lại "lạc" vào nghiệp viết. Chuyện ấy của gã cũng đơn giản. Trong một lần đi phục kích, anh em đơn vị bàn nhau, lần này thì không đánh địch từ dưới đất nữa, mà trèo lên cây. Trèo lên để rồi lại tụt xuống ngay vì... sợ lạnh lưng.

NGUYÊN NGỌC QUA MẮT NHÌN TRẦN ĐĂNG KHOA

Thật oan cho Nguyên Ngọc.

Khi Hội Nhà văn tổ chức đón nhận Huân chương Độc lập cho ông thì ông vẫn còn lặn lội ở cơ sở cách mạng vùng ngoại ô thành phố Đà Nẵng. Ông hoàn toàn không biết có sự kiện này. Báo tin cho ông ngay trong buổi chiều hôm ấy lại là những độc giả của ông ở Đà Nẵng.

ĐÊM CUỐI NGUYỄN XUÂN HOÀNG
Và như thế, tôi như một chứng nhân Quảng Ngãi duy nhất hẹn cùng Hoàng, ngồi nhâm nhi cùng Hoàng trước đêm Hoàng ra đi và bàng hoàng ở bên Hoàng ngay sau khi Hoàng mất...

• Các tin khác:

» NHÀ VĂN XUÂN THỤ: NGƯỜI THEO CHỦ NGHĨA TỒN TẠI
» BẢN DỊCH "TRYỆN KIỀU" NÀO HAY NHẤT?
» THÁNG CHẠP QUAY NGHIÊNG NHỚ BỬU CHỈ
» NGUYỄN DUY, THI SĨ THẢO DÂN
» NHÀ THƠ CHIM TRẮNG:
» NGUYỄN TRỌNG TẠO VÀ "THƠ VIẾT TRONG ĐÊM TỰ TỬ"
» TIỄN BIỆT NGUYỄN TRUNG BÌNH
» BI KỊCH HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG
» LÊ VĂN NGĂN VIẾT DƯỚI BÓNG QUÊ NHÀ
» TÍNH HẬU HIỆN ĐẠI TRONG "HẠC VÀNG" CỦA PHAN NHẬT CHIÊU


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  270  |  271  |  272  |  273  |  274  |  275  |  276  |  277  |  278  |  279  |  280  |  281  |  282  |  283  |  284  |  285  |  286  |  287  |  288  |  289  |  290  |  291  |  292  |  293  |  294  |  295  |  

  
Gia đình Bích Khê