DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
DỰ CẢM VĂN HỌC VIỆT NAM 2017
Một năm mới đã đến, không chỉ văn học mà nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác đều đứng trước cơ hội và thách thức. Câu chuyện “Dự cảm về văn chương 2017” là chủ đề Báo điện tử Tổ Quốc lựa chọn trong ngày đầu xuân với nhà văn Bùi Việt Thắng.
CHÙM THƠ NGUYỄN MINH PHÚC

 Tết đến ngâm tràn câu tống biệt

Nhói lòng câu hát buổi xa quê

Đời không ly biệt làm sao biết

Tiếng gọi đò ơi lạnh bến về

TRƯỜNG CA "NGƯỜI KHIÊNG VÕNG" CỦA THANH THẢO
không vội vã không hề than khóc
việc nhỏ làm tròn chuyện lớn mới xong
học nhẫn nhịn để thành người chính trực
đi tới cùng tất sẽ gặp thành công
CHÙM THƠ NHIỀU TÁC GIẢ

Cây rừng trăm thứ trăm tên
mỗi cây cháy ngọn lửa riêng của mình.

THI HOÀNG - BUỔI TRƯA TRONG THƠ
Phải đi đến gần đoạn cuối, bài thơ mới thay đổi tâm trạng của nó, chuyển qua một nhân vật, cất lên tiếng nói khác. Trong nhiều bài thơ khác, Thi Hoàng cũng lập lại cách lập tứ này, anh không có nhiều thay đổi trong một bài thơ, và những thay đổi diễn ra khá muộn nếu chúng xảy ra. Tuy thế, sự muộn màng ấy một mặt là khuyết điểm kỹ thuật, mặt khác lại tạo ra giọng thong thả, khí hậu huyền ảo riêng biệt.

• Các tin khác:

» CẢM TÁC XUÂN ĐINH DẬU
» MINH TÂN - XA TRONG KÝ ỨC… MỘT NÀNG THƠ
» TRANG THƠ TÂN HÌNH THỨC
» HIỆN TƯỢNG NHÀ VĂN VIỆT NAM SAU 1975 - VÀI KIẾN GIẢI
» TRANG THƠ TƯỞNG NHỚ ĐINH CƯỜNG
» TẬP THƠ ĐẠT GIẢ THƯỞNG CỦA Y PHƯƠNG
» CHỮ HÁN, CHỮ NÔM, CHỮ QUỐC NGỮ VÀ VĂN HỌC VIẾT TIẾNG VIỆT
» TA CỞI ÁO LỘI DÒNG SÔNG TA HÁT
» 20 BÀI THƠ TRONG TẬP THƠ ĐẠT GIẢI CỦA NGUYỄN VIỆT CHIẾN
» CHÙM THƠ NGUYỄN MINH KHIÊM


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  270  |  271  |  272  |  273  |  274  |  

  
Gia đình Bích Khê