DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
VĂN CHƯƠNG VƯỢT THOÁT
     Là thứ văn chương ra khỏi những ước lệ, ra khỏi những gì gọi là từ chương tích cú, ra khỏi những rập khuôn, những ‘thói đời’ của thứ văn chương tàn tích cổ lỗ sĩ nghĩa là xưa sao nay vậy, đặc đâu ngồi đó; biến dạng dưới hình thức nô lệ chữ nghĩa.
THƠ NGUYỄN HỒNG
Thơ Nguyễn Hồng nhẹ nhàng, đằm thắm rất... truyền thống, đôi khi hơi lỏng về cấu tứ, đôi khi chữ và nghĩa đuổi bắt nhau mông lung... Nhưng đó chính là thế mạnh của thơ Nguyễn Hồng, bởi ấy là khi những xao xuyến nội tâm, những góc khuất tâm hồn của người thơ 8x này được bộc lộ chân thành nhất.
NHỮNG HÌNH THẢI CHIÊM BAO TRONG THƠ BÙI GIÁNG
Bởi ở Huy Cận, như Uyên Thao từng ghi nhận thì, Huy Cận “… là thiên nhiên từ trước khi thành thi sĩ…” (4) còn Bùi Giáng chỉ mượn thiên nhiên làm bối cảnh trải bày như Xuân Diệu hay lẩn vào thế giới nội cỏ mây ngàn, của trăng của gió… làm cõi ẩn trú cho những chán chường, mất mát niềm tin.
ĐẠI THI HÀO NGUYỄN DU - HÀNH TRÌNH CÁ NHÂN VỀ MỘT HÀNH TRÌNH SÁNG TẠO
Muốn bền bỉ được trong nghệ thuật, cần phải có một cái gì khác hẳn và hơn hẳn một thiên tài phú bẩm: những mê say, những đau khổ tràn đầy cuộc sống, làm cho cuộc sống có một ý nghĩa. Nếu không, người ta không sáng tác, người ta chỉ soạn sách.
CHÙM THƠ LÊ THANH HÙNG

Em đắn đo, cơ hội để kiếm tìm

Sao buông thả đánh rơi trong kẽ nắng

Một dấu tình, bao năm mang trĩu nặng

Cuốn dòng đời, treo se thắt con tim


• Các tin khác:

» ĐỌC "RÉT BÂN NHỚ MẸ" - NGÀY 8 THÁNG 3
» DU TỬ LÊ - VƯỜN THƠ CỦA MỘT NHÀ THƠ
» NHÀ THƠ LÊ ĐÌNH CÁNH - CỦA RIÊNG CÒN MỘT CHÚT NÀY…
» MẸ
» NGUYÊN SA VÀ TÌNH CA NGÔ THỤY MIÊN
» CHÙM THƠ NGUYỄN MINH PHÚC
» TRỊNH CÔNG SƠN - CON NGƯỜI THI CA
» CHÙM THƠ TÌNH NĂM ẤY
» GIỚI THIỆU TẬP THƠ “TƯƠNG LAI ĐƯỢC VIẾT TRÊN ĐÁ CỔ”
» LỄ PHÁT ĐỘNG HAI CUỘC THI VỀ ĐẠI THI HÀO NGUYỄN DU VÀ TRUYỆN KIỀU


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  270  |  271  |  272  |  273  |  274  |  275  |  276  |  277  |  278  |  279  |  280  |  281  |  282  |  283  |  284  |  285  |  286  |  287  |  288  |  289  |  290  |  291  |  292  |  293  |  294  |  295  |  

  
Gia đình Bích Khê