DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
NĂM BÀI THƠ CHỮ HÁN CỦA CAO BÁ QUÁT
Nguyên tác 5 bài thơ chữ Hán của Cao Bá Quát được giới thiệu dưới đây, 落花 (Lạc Hoa), 對雨其一 (Đối Vũ Kỳ Nhất) và 對雨其二 (Đối Vũ Kỳ Nhị), 獨夜 (Độc Dạ), 獨夜遣懷 (Độc Dạ Khiển Hoài) trích từ sách “Cao Bá Quát Toàn Tập – Tập 1”, Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Học, NXB Văn Học, Hà Nội – 2004.
HẠT LÚA - PHẬN NGƯỜI, TÌNH ĐẤT - TÌNH THƠ

(Đọc tập thơ “Hạt lúa - phận người” của Đặng Cương Lăng, Nxb. Hội Nhà văn, 2015)

TÚ TÀI PHAN THANH - MỘT NHÀ NHO NGHĨA KHÍ
HAI BÀI THƠ CỦA NHÂN ẢNH

Trời đẹp nắng tơ vàng dịu sáng

Vui xuân khởi chớm nụ mai đào.

CHÙM THƠ CỦA TRẦN THỊ CỔ TÍCH

Lý Sơn bồng bềnh giữa nước trời thăm thẳm

khúc ca nào một thuở liếc tình nhau

“chiều tím” ẩn sâu dưới hoàng hôn cổng đá

nhớ thương chất đầy đỉnh Thới Lới chơ vơ


• Các tin khác:

» CON ĐƯỜNG SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN MINH CHÂU
» CHÙM THƠ CỦA PHƯƠNG UY
»  CHẤT TRỮ TÌNH CỦA TRUYỆN NGẮN THẠCH LAM QUA NGHỆ THUẬT TRẦN THUẬT
»  “NÓI VỚI CHIM” CỦA R.TAGORE
» NGUYỄN PHONG VIỆT: TÔI HẠNH PHÚC VÌ THƠ CÒN HIỆN DIỆN
» BÊN TRỜI THÊM MỘT NGƯỜI SANG
» PHẠM NGỌC THÁI VỚI NỖI TÌNH HIU HẮT TUỔI HOA NIÊN
» THỬ TÌM HIỂU BÀI “TRÀ GIANG THU NGUYỆT CA” CỦA CAO BÁ QUÁT
»  “MĂT QUÊ” VÀ MỘT CHỮ TÌNH
» TÔI ĐẶT TÊN TÔI LÀ CỎ...


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  

  
Gia đình Bích Khê