DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
TRANG THƠ VÕ MIÊN TRƯỜNG

Đường xa thương cố quận

Ly rượu mừng chúc nhau

Vẫn là ta xưa cũ

Vẫn xuân xưa nguyên màu

SƠN NAM VỚI ĐÔI MẮT NHÀ VĂN

 Ông Sơn Nam tính rất lãng mạn, biết đâu đây là mối tình già của ông lập tức tôi nghĩ ngay cái tàn cây trứng cá, người đàn bà giá chồng bán bánh tằm kia là địa chỉ  kia, thế nào ông ghé qua nhiều lần nữa…

 

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY THƠ LẦN THỨ XV TẠI QUẢNG NGÃI
Ngày thơ Việt Nam lần thư XV, Nguyên Tiêu Đinh Dậu 2017 tại Quảng Ngãi sẽ được tổ chức vào lúc 19 giờ tối 10/02/2017 (14 tháng Giêng, Đinh Dậu) tại Hội trường T50, Đường Lê Trung Đình, Tp Quảng Ngãi với chủ đề "Thơ - Đồng hành & Sáng tạo" gồm 17 tiết mục thơ và nhạc phổ thơ của Hội viên Hội VHNT Quảng Ngãi. Dẫn Chương trình: TS. Nhà thơ Mai Bá Ấn. Mời toàn thể Hội viên Hội VHNT tỉnh và công chúng yêu thơ đến tham dự.
CUỘC XƯỚNG HỌA THƠ XUÂN NĂM ẤT DÂU 2005
LGT: Trong khi giở lại tài liệu cũ, tình cờ chuỗi thơ xuân năm Ất Dậu 2005 của Thầy Trần Văn Khê xướng họa với chị Tôn Nữ Hỷ Khương và anh Đỗ Hồng Ngọc rơi vào mắt.
DỰ CẢM VĂN HỌC VIỆT NAM 2017
Một năm mới đã đến, không chỉ văn học mà nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác đều đứng trước cơ hội và thách thức. Câu chuyện “Dự cảm về văn chương 2017” là chủ đề Báo điện tử Tổ Quốc lựa chọn trong ngày đầu xuân với nhà văn Bùi Việt Thắng.

• Các tin khác:

» CHÙM THƠ NGUYỄN MINH PHÚC
» TRƯỜNG CA "NGƯỜI KHIÊNG VÕNG" CỦA THANH THẢO
» CHÙM THƠ NHIỀU TÁC GIẢ
» THI HOÀNG - BUỔI TRƯA TRONG THƠ
» CẢM TÁC XUÂN ĐINH DẬU
» MINH TÂN - XA TRONG KÝ ỨC… MỘT NÀNG THƠ
» TRANG THƠ TÂN HÌNH THỨC
» HIỆN TƯỢNG NHÀ VĂN VIỆT NAM SAU 1975 - VÀI KIẾN GIẢI
» TRANG THƠ TƯỞNG NHỚ ĐINH CƯỜNG
» TẬP THƠ ĐẠT GIẢ THƯỞNG CỦA Y PHƯƠNG


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  270  |  271  |  272  |  273  |  274  |  275  |  276  |  277  |  278  |  279  |  280  |  281  |  282  |  283  |  284  |  285  |  286  |  287  |  288  |  289  |  290  |  291  |  292  |  293  |  294  |  295  |  

  
Gia đình Bích Khê