DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
PHÁT LỘ ĐẶNG VƯƠNG HƯNG
   Đọc tiểu thuyết Những kẻ giời hành (NXB Công an nhân dân, 2015) của Đặng Vương Hưng tôi - và có lẽ nhiều độc giả khác có cùng tâm thế - bị ám ảnh bởi câu chuyện về những thân phận người trong một cuộc bể dâu rất nhiều “những điều trông thấy mà đau đớn lòng”. Ngay nhan đề tiểu thuyết đã ám gợi độc giả, khiến họ ngay lập tức phải đặt câu hỏi “vì sao con người lại bị biến thành những kẻ giời hành?”.
CHÙM THƠ CỦA LÊ ÂN

Bữa thơ phù phiếm trăng và gió.
Thừa thãi trần ai, thiếu một say.

CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN NGỌC HƯNG

Chùm thơ về Tổ quốc của Nguyễn Ngọc Hưng

NHỮNG NỖ LỰC CÁCH TÂN CỦA VĂN XUÔI VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI
(Tham luận tại Hội nghị quốc tế quảng bá văn học Việt Nam do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức tại Hà Nội ngày 2 - 3/3/2015)
GIỐNG MÙA NGHỊCH

Nhà văn Võ Diệu Thanh quê Châu Phong, Tân Châu, An Giang, hiện chị đang sống và dạy mỹ thuật trường trung học cơ sở ở Chợ Vàm, Phú Tân, An Giang.


• Các tin khác:

» TÌM HIỂU PHONG CÁCH NGUYỄN BỈNH KHIÊM QUA MỘT BÀI THƠ
» ĐẤT VÀ NGƯỜI: TỤNG CA VÀ BI CA
» 
» HỮU THỈNH - LẤP LÁNH VÀ LỪNG KHỪNG
»  "THỜI GIAN" CỦA VĂN CAO : MỘT TRIẾT LÝ NHÂN SINH ...
» 40 NĂM THƠ HẢI NGOẠI: CHƯƠNG 4. ĐI TÌM TIẾNG NÓI MỚI
» NHỮNG TRANG SÁCH NỮ LÀM ĐẮNG LÒNG ĐÂNG MÀY RÂU
» TÔI VIẾT "TƯỚNG VỀ HƯU"
» VĂN CHƯƠNG MANG GƯƠNG MẶT NỮ
» TRANG THƠ TẠP CHÍ SÔNG HƯƠNG


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  

  
Gia đình Bích Khê