DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
CHỮ HÁN, CHỮ NÔM, CHỮ QUỐC NGỮ VÀ VĂN HỌC VIẾT TIẾNG VIỆT
Một ngôn ngữ như thế, của một dân tộc như thế, không thể bị diệt vong. Nhưng xét về khía cạnh chữ viết, chúng ta trải qua nhiều bước thăng trầm.
TA CỞI ÁO LỘI DÒNG SÔNG TA HÁT
Ngày 21 tháng 2 năm 1900, trong thư của L.Tôn-xtôi gửi cho M.Gorki có viết: Tôi thích các tác phẩm của ông. Nhưng tôi thấy ông còn hơn các tác phẩm ấy. Lời chỉ dẫn này đã đưa tôi đến với nhà thơ Nguyên Hồng.
20 BÀI THƠ TRONG TẬP THƠ ĐẠT GIẢI CỦA NGUYỄN VIỆT CHIẾN

Nhà thơ Anh Ngọc: Nguyễn Việt Chiến là một người sống và làm nghề có ý thức. Những vấn đề cấp thiết của đời sống - mà một số trong đó mang tính vĩnh cửu - được anh quan tâm nồng nhiệt, luôn giành cho chúng vị trí hàng đầu trong thơ mình. Đó là những suy nghĩ và cảm xúc mang tính công dân, mang phẩm chất của con người xã hội.

CHÙM THƠ NGUYỄN MINH KHIÊM

Con ta lớn lên thành chủ nhân đất nước
Điệu nhảy Disco không có chương tưởng niệm cánh rừng
bị cháy trụi bởi những trận mưa màu trắng, sự thiêu đốt trắng
Lấp lánh trong mơ đồng đôla xanh, đồng đôla trắng,
những cơn phê màu trắng, cuộc du hoan những tòa tháp trắng
Khát một chân trời nhạc trắng

THƠ PHÙNG CUNG-LỜI CUỐI CỦA QUÊ
Phùng Cung chắc chắn là nhà thơ quê lớn cuối cùng. Thơ Cung là lần xuất hiện rực rỡ sau chót của những hình ảnh suốt bao nhiêu thế hệ từng hết sức gần gũi với tâm hồn Việt Nam. Vậy hãy kiên nhẫn tiếp tục lắng thêm cái tiếng đã gần thành dư âm.

• Các tin khác:

» NHỮNG CHUYỆN ÍT BIẾT VỀ HS ĐINH CƯỜNG
» GỌI TÊN NGƯỜI HAY LÀ MỐI THẦN GIAO GIỮA PHAN BỘI CHÂU VÀ HÀN MẠC TỬ
» CHÙM THƠ NGUYỄN MINH PHÚC
» NGUYỄN NGỌC HẠNH ĐẮM ĐUỐI CÙNG THƠ
» GIỚI THIỆU 10 CHÙM THƠ CỦA 10 NHÀ THƠ
» TRANG THƠ PHAN HOÀNG PHƯƠNG
» ĐINH THỊ THU VÂN- NHỮNG CÂU THƠ EM VIẾT MẤT LINH HỒN
» CHÙM THƠ CỦA MỘC MIÊN
» CHUYỆN VUI ĐẦU NĂM MỚI- PHỎNG VẤN NHÀ THƠ TRẦN ĐĂNG KHOA
» NGUYỄN NGỌC HẠNH ĐẮM ĐUỐI CÙNG THƠ


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  270  |  271  |  272  |  273  |  274  |  275  |  276  |  277  |  278  |  279  |  280  |  281  |  282  |  283  |  284  |  285  |  286  |  287  |  288  |  289  |  290  |  291  |  292  |  293  |  294  |  295  |  

  
Gia đình Bích Khê