DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
BÍCH KHÊ - NHÀ THƠ TỪNG ĐƯỢC HOÀI THANH KHEN "NHẤT VIỆT NAM"
TTO - Nhà thơ Bích Khê vừa có dịp trở lại trong chương trình thơ nhạc kỷ niệm 70 năm ngày mất của ông (1946 – 2016) tại trường đại học KHXH&NV TPHCM vào đêm 23-1.
TRONG TRÁI TIM THẦY LÊ TRÍ VIỄN
Năm 2019 này, 2 đại học sư phạm lớn ở hai đầu đất nước tổ chức 2 hoạt động khoa học nhân 100 năm sinh Lê Trí Viễn (1919-2019) ngày 21/01/2019 ở ĐHSP Hà Nội, ngày 09/3/2019 ở ĐHSP TP.HCH. Là học trò của thầy Viễn, xin mượn dịp này để được “trả bài”!
ĐÈN THƯƠNG NHỚ AI…
Việc xác lập thơ tự do không theo vần truyền thống như là một hướng cách tân của phong trào thơ chống Pháp lúc đầu ồn ã như thế rồi tất cả lặng im cho thực tiễn trả lời. Chính Hữu đã kiên định phong cách sáng tác của ông. Hầu như đời thơ Chính Hữu đều viết theo thể thơ tự do, không bắt nhịp vần điệu
HUỲNH VÂN HÀ - NGƯỜI THẦY CẦM BÔNG CÚC DẠI TRÊN TAY
Vaâng, Huyønh Vaân Haø ñaày thöông meán cuûa chuùng ta - caùi “ngöôøi thaày caàm boâng cuùc daïi treân tay” aáy  ñaõ laëng leõ “gieo haït”, haït ñaõ naåy maàm, ra hoa keát traùi, vaø seõ coøn tieáp tuïc maõi maõi nôû hoa, keát traùi ñeán muoân sau…
CHÙM THƠ PHẠM NGỌC THÁI - ĐẶNG XUÂN XUYẾN
Thì vẫn biết, em cố ghìm tiếng khóc
Lòng anh đau như dao cắt, kim đâm
Ta trách trời ư ! Trời có thấu đâu em ?

Tại số đó, nếu không thể bên nhau mãi mãi


• Các tin khác:

» CHÙM THƠ NGUYỄN THỊ THANH LOAN
» NỖI SỢ DU TỬ LÊ
» LỜI KHUYÊN Ở HỘI AN
» HÌNH TƯỢNG CHÚ ỈN TRONG VĂN HỌC
» TẢN MẠN VỀ PHÙNG QUÁN
» NHỚ HOÀNG CẦM TỪ “KIỀU LOAN” ĐẾN ”VỀ KINH BẮC"
» ĐÔI ĐIỀU CẢM NHẬN VỀ DÒNG CHỦ LƯU VĂN HỌC VIỆT NAM
» CHÙM THƠ LÊ THANH HÙNG - NGUYỄN TẤN THÁI
» CHÙM THƠ TẠP CHÍ SÔNG TRÀ SỐ 75.76
» DẪN NGỮ TRONG THƠ CỦA THANH THẢO


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  270  |  271  |  272  |  273  |  274  |  275  |  276  |  277  |  278  |  279  |  280  |  281  |  282  |  283  |  284  |  285  |  286  |  287  |  288  |  289  |  290  |  291  |  292  |  293  |  294  |  295  |  

  
Gia đình Bích Khê