DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
CHÙM THƠ NGUYỄN MINH PHÚC

Thôi cũng trăm năm sầu viễn xứ

Cố hương biền biệt mấy phương trời

Một khúc tình đau người cô lữ

Tay gõ điệu buồn theo gió rơi

CHÙM THƠ MAI BÁ ẤN KỶ NIỆM 40 NĂM TRƯỜNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
Nhân Kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống Trường Đại học Tài chính - Kế toán (28/6/1976-28/6/2016): Ngôi trường của Bộ Tài chính tọa lạc tại Quảng Ngãi - Nơi Tiến sĩ, nhà thơ Mai Bá Ấn - Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Quảng Ngãi đang làm Phó Hiệu trưởng; bichkhe.org xin trang trọng giới thiệu chùm thơ về mái trường này của Mai Bá Ấn.
CHÙM THƠ CỦA KHUẤT QUANG THẢO

Mai này nhẹ áng phù vân
Lở, bồi nhớ vết chân trần hôm qua
Về thôi mai lỡ sông già
Soi mình còn thấy bóng ta với mình.

VIỄN CẢNH HẬU HIỆN ĐẠI (VẤN ĐỀ TRONG NGHỆ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI)
Phê phán giờ đây hết sức thông thường, phổ quát không còn trong tính cách nhận định hay lý giải nguồn cơn tự sự mà đến để nhận biết nghĩa là trung gian thuộc về văn hóa, một sự thăm dò, khảo sát vào những gì rất tự nhiên và cấu trúc về nghệ thuật, tổ chức xã hội, hiểu biết và bản chất con người –criticism now generally has come to be seen as a means of cultural intervention, a probing into the very nature and structure of art, society, knowledge and the self.
LƯU TRỌNG LƯ - GÁNH TÌNH TRĨU NẶNG TRÊN VAI
Thi sĩ nào mà chẳng đa tình là câu nói cửa miệng của mọi người dành cho giới văn nghệ sĩ, đặc biệt là các nhà thơ. Người thơ mà không đa tình mới là chuyện lạ. Thi ca từ thoạt kỳ thủy, trong bản chất của nó đã là một nàng.

• Các tin khác:

» PHẠM NGỌC THÁI VỚI CHÙM THƠ VIẾT TRONG CHIẾN TRANH
» NGUYỄN DU QUA CẦU DỰ NHƯỢNG VÀ QUA QUÊ CŨ KINH KHA
» NHÀ SỐ 4: MỘT NGƯỜI TRONG MỘT THỜI
» NHÀ VĂN - TÁC PHẨM: NHÀ THƠ HUY CẬN
» THƠ VIỆT NAM 30 NĂM ĐỔI MỚI - NHỮNG ĐÓNG GÓP CHO VĂN HỌC ĐƯƠNG ĐẠI
» TÌM MA PHIÊU DU KÝ
» NHÀ THƠ LẶNG LẼ TÌM TRẦM
» TUYỂN TẬP "40 NĂM VĂN XUÔI QUẢNG NGÃI": MỘT SỰ TRI ÂN
» 
» PHẠM DUY VÀ HUẾ


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  270  |  271  |  272  |  273  |  274  |  275  |  276  |  277  |  278  |  279  |  280  |  281  |  282  |  283  |  284  |  285  |  286  |  287  |  288  |  289  |  290  |  291  |  292  |  293  |  294  |  295  |  

  
Gia đình Bích Khê