DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
TRẦN THANH GIAO – NHƯ CÁNH HẠC BAY
Dẫu biết quy luật một đời người cuối cùng rồi cũng phải trở về với cát bụi, nhưng cái tin nhà văn Trần Thanh Giao quy tiên đối với tôi vẫn là quá đột ngột. Tôi không thể tin được cây đại thụ của văn nghệ, báo chí Việt Nam đã giã biệt cõi đời này.
ẢNH QUÝ HIẾM VỀ ĐỜI SỐNG SINH HOẠT VIỆT NAM TRƯỚC 1945

Nhiều ảnh quý hiếm của đời sống sinh hoạt Việt Nam trước 1945

TRANG THƠ LÊ ÂN

Vừa bền bỉ, vừa mong manh
Một từ bi giữa đành hanh cõi người!

TRANG THƠ TRẦN HOÀI ANH

Bao năm sống với biển