DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
TRANG THƠ LÊ SINH DÂN

Xanh vời vợi nước sông Trà tháng Sáu

Dấu xưa in còn đó nỗi sầu

Phù sa buồn thương nhớ trải về đâu

Xanh tiếng hát thuyền ai trên bến vắng

TRANG THƠ NGUYỄN MẬU CHIẾN

Tổ quốc...

Là tiếng mẹ gọi con, tiếng bà gọi cháu

Là nụ cười đôn hậu mỗi sớm mai

Là bát cơm thơm, là khoai lùi nóng hổi

Là giọt mồ hôi rơi để có mùa vàng.

TƯ TƯỞNG VÀ TẦM NHÌN NAM CAO
Kỷ niệm 100 năm sinh của nhà văn lớn Nam Cao trong bối cảnh đất nước đang tiếp tục công cuộc đổi mới, còn ngổn ngang biết bao vấn đề về nạn tham nhũng, về dân chủ, về sự công bằng, về tự do sáng tác, v.v… Nhưng  đời sống xã hội và văn học, dù có phong phú phức tạp đến đâu, dẫu có bị kìm hãm như thế nào, vẫn có những quy luật cơ bản, mang tính tất yếu. Vì thế, một lần nữa, xin được nhắc lại niềm tin mãnh liệt của Nam Cao: “Chúng tôi những kẻ đã đau khổ, đã uất ức, đã ước ao, đã khát thèm, đã thất vọng và vẫn còn hy vọng mãi và phải hy vọng mãi. Sự đời không thể cứ mù mịt mãi thế này đâu. Tương lai phải sáng sủa hơn. Một rạng đông đã báo rồi. Một mặt trời mới sẽ mọc lên… ”.
NHỮNG TỪ DÙNG SAI TRONG NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT
Đây là một bài chúng tôi sưu tầm, liệt kê các trường hợp sử dụng từ sai trong tiếng Việt hiện nay.
DẤU ẤN VĂN HÓA-NGHỆ THUẬT NĂM 2015 QUA GÓC NHÌN "CHUYÊN GIA"
Kết thúc năm 2015, Thể thao & Văn hóa giới thiệu đến bạn đọc ý kiến của các “chuyên gia”. Dưới góc nhìn cá nhân, họ nói lên ấn tượng của họ đối với lĩnh vực họ được xem là “chuyên gia”.

• Các tin khác:

» SÀI GÒN TRONG CHÚ TƯ SÂM
» TRANG THƠ BÙI VĂN CANG
» CON ĐƯỜNG VÀ HÀNH TRÌNH THƠ CHẾ LAN VIÊN
»  “THỜI GIAN” - NHỮNG CUNG BẬC CẢM XÚC TRONG TẬP THƠ NGUYỄN NGỌC TRẠCH
» CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN VĂN MINH
» NĂM BÀI THƠ CHỮ HÁN CỦA CAO BÁ QUÁT
» HẠT LÚA - PHẬN NGƯỜI, TÌNH ĐẤT - TÌNH THƠ
» TÚ TÀI PHAN THANH - MỘT NHÀ NHO NGHĨA KHÍ
» HAI BÀI THƠ CỦA NHÂN ẢNH
» CHÙM THƠ CỦA TRẦN THỊ CỔ TÍCH


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  270  |  271  |  272  |  273  |  274  |  275  |  276  |  277  |  278  |  279  |  280  |  281  |  282  |  283  |  284  |  285  |  286  |  287  |  288  |  289  |  290  |  

  
Gia đình Bích Khê