DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
TIỄN BIỆT NGƯỜI HIỀN TRANG THẾ HY

Âm thầm Đi Chỗ Khác Chơi!

Đắng Và Ngọt với những lời nhói tim

Mắt chong giữa bãi đời chìm

Đời ma náo nhiệt biết tìm đâu ra?!

PHÁC THẢO DIỆN MẠO VĂN HỌC YÊU NƯỚC - CẦN VƯƠNG QUẢNG NGÃI

Khái niệm “Văn học Yêu nước - Cần Vương” ở đây giới hạn trong phạm vi các sáng tác văn chương xuất hiện vào nửa cuối thế kỷ XIX, chịu ảnh hưởng bởi phong trào yêu nước do các sĩ phu khởi xướng, hưởng ứng chiếu Cần Vương của vua Hàm Nghi (tháng 7.1885).

NGUYỄN TRUNG HIẾU VỚI NHỮNG TRANG VĂN KHÁT KHAO SỰ THẬT

Và theo tôi, có lẽ thành công của anh không chỉ ở thơ ca mà chính là ở văn xuôi, với thể loại, anh đã gắn bó và thu được những thành quả nhất định đó là truyện và kí. Việc Nhà xuất bản Văn học ấn hành Nguyễn Trung Hiếu, tuyển tập truyện và kí với độ dài gần 600 trang đã khẳng định điều nầy.

NHẬT KÝ TRỌNG THỦY
Mỵ Châu! Thế là cuối cùng anh đã về đến Phiên Ngung, một cuộc hành trình nặng trĩu, không phải vì quan san cách trở bởi anh đã có con tuấn mã và đám tùy tùng, mà vì tâm tư quặn thắt. Giả như anh về Phiên Ngung để kiếm cho em một tấm xiêm y, thì dẫu lộ trình nghìn dặm, cũng sẽ nhẹ tựa lông hồng.
TRANG THƠ VIÊN CHÍNH

Đi chưa hết những ngày dài vô tận

Ta trở về nằm mộng… nhớ ca dao!


• Các tin khác:

» TÌNH YÊU TRONG TRUYỆN KIỀU CỦA NGUYỄN DU TỪ GÓC NHÌN NỮ QUYỀN LUẬN
» ÁM ẢNH BỂ DÂU, KIẾP NGƯỜI TRONG "LONG THÀNH CẦM GIẢ CA"
» TRI ÂN NGUYỄN DU
» HAI ĐẠI THI HÀO NGUYỄN DU VÀ J.W.GOETHE
» CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN LẬP EM
» ĐÒ LÈN - NỖI DAY DỨT TIẾC THƯƠNG NGƯỜI BÀ ĐÃ KHUẤT
» XUÂN DIỆU: TƯƠNG TÁC THƠ VÀ ĐỜI
» TƯỢNG ĐẠI THI HÀO NGUYỄN DU TẠC BẰNG GỖ GÙ HƯƠNG
» THƠ PHẢI MANG TÍNH DỰ BÁO
» TÔI HÁT VỀ NGÀY KHÔNG VUI


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  270  |  271  |  272  |  273  |  274  |  275  |  276  |  277  |  278  |  279  |  280  |  281  |  282  |  283  |  284  |  285  |  286  |  287  |  288  |  289  |  290  |  291  |  292  |  293  |  294  |  

  
Gia đình Bích Khê