DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
MÙI HIỆN SINH TRONG THƠ HOÀNG VŨ THUẬT

(Đọc tập thơ Mùi của Hoàng Vũ Thuật, Nxb. Hội Nhà văn, H, 2014)

ĐIỂM QUA NHỮNG BÀI THƠ HAY VỀ ĐIỆN BIÊN PHỦ
Có thể hơi quá lời khi nói về một “dòng thơ Điện Biên Phủ” nhưng chắc chắn là có số lượng lớn những bài thơ hay về trận quyết chiến chiến lược của Quân đội nhân dân Việt Nam trong những ngày vào hạ năm 1954.
LÊ ĐÌNH CÁNH VÀ "DÒNG SÔNG LỤC BÁT"

 Với thơ. Với Lục bát, từ khá lâu, Lê Đình Cánh đã có riêng vùng công chúng rộng lớn trên thi đàn đất nước.

 

LÊ VĂN NGĂN - "CUỘC ĐỜI VÀ THƠ CA"
Tôi khởi đầu bài viết nầy về “ Cuộc Đời Và Thơ Ca Của Lê Văn Ngăn “ trong dòng chảy văn học miền Nam trước 1975 và sau nầy bằng những thác từ trên để nhìn về nỗi đau và lòng khát vọng mà chúng tôi cùng thế hệ đã bật ra tiếng lời, để thành những bài thơ của mọi con tim trong giai đoạn tan thương của đất nước.
CHÍN VÍA
 "Chín lễ tượng trưng cho chín vía. Hắn cùng các cô gái đã quen với tục này mỗi khi ế khách. Đốt chín lễ, để hong khô chín luồng âm vía nặng nề hóa giải rủi ro, cho tài lộc được hanh thông. Chỉ riêng cô nào trinh nguyên mới được cầm tiền mã đốt."

• Các tin khác:

» NGHĨ THÊM VỀ LƯU QUANG VŨ QUA "GIÓ VÀ TÌNH YÊU THỔI TRÊN ĐẤT NƯỚC TÔI"
» PHÁT LỘ ĐẶNG VƯƠNG HƯNG
» CHÙM THƠ CỦA LÊ ÂN
» CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN NGỌC HƯNG
» NHỮNG NỖ LỰC CÁCH TÂN CỦA VĂN XUÔI VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI
» GIỐNG MÙA NGHỊCH
» TÌM HIỂU PHONG CÁCH NGUYỄN BỈNH KHIÊM QUA MỘT BÀI THƠ
» ĐẤT VÀ NGƯỜI: TỤNG CA VÀ BI CA
» 
» HỮU THỈNH - LẤP LÁNH VÀ LỪNG KHỪNG


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  270  |  271  |  272  |  273  |  274  |  275  |  276  |  277  |  278  |  279  |  280  |  281  |  282  |  283  |  284  |  285  |  286  |  

  
Gia đình Bích Khê