DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
CÁI TÔI TRIẾT LÝ TRONG THƠ HỮU THỈNH
Cái tôi triết lí đã làm nên nét nổi bật của Hữu Thỉnh đồng thời cũng làm rõ hơn đặc điểm thơ ca Việt Nam thời kì đổi mới cả trước và sau 1975.  Dù trước hay sau 1975, chất triết lí của thơ Hữu Thỉnh đều gắn với cái nhìn hướng thiện, sự giản dị và cảm nhận tinh tế về tạo vật. Nó làm thơ ông mang nét riêng: triết lí mà vẫn gần gũi, không lên gân như nhiều người vẫn gặp phải.
NGƯỜI THẦY ĐẦU TIÊN
Lá thư thật là hay. Ba dùng từ Hán Việt với nghệ thuật tượng hình hoán dụ pha chút hài hước thay cho những lời thăm hỏi thông thường. Ba thật dễ thương !
CHÙM THƠ NHIỀU TÁC GIẢ

Đôi lúc mùa xuân dâng trọn cả cuộc đời tun hủn hoa trái

của mình mà không biết mộng mị lại dài đến vậy

SỰ NGHIỆP NGHỆ THUẬT KỲ LẠ CỦA VUA HÀM NGHI

Vị vua yêu nước Hàm Nghi có số phận hết sức kỳ lạ, nhất là gần đây hàng trăm bức tranh do ông sáng tác khi bị lưu đày ở xứ người đã được phát hiện. Xúc động hơn, một hậu duệ của Hàm Nghi ở Pháp đang tiến hành nghiên cứu để xuất bản về sự nghiệp nghệ thuật của ông vua có tâm hồn nghệ sĩ…

VĂN HỌC ĐÔ THỊ VIỆT NAM - NHÌN TỪ THỂ LOẠI TIỂU THUYẾT
Văn học đô thị Việt Nam chỉ thực sự có và triển nở từ 1932. Khi xã hội hình thành các yếu tố dân sự: báo chí xuất bản tương đối tự do, văn chương từ chỗ văn hóa quà tặng thành văn hóa hàng hóa, tầng lớp trí thức Tây học như là chủ/khách thể của văn học mới ra đời.

• Các tin khác:

» HOÀNG BÌNH TRỌNG - TRƯỚC TRANG GIẤY TRẮNG
» 1 GIAI ĐOẠN ĐẶC SẮC TRONG DÒNG CHẢY VĂN CHƯƠNG YÊU NƯỚC VIỆT NAM
» ĐOÀN NGỌC THU - NGƯỜI ĐÀN BÀ BƯỚC VÀO TÂM BÃO
» TỪNG GIỌT THIÊN DI
» HỒNG NHUNG VÀ TRỊNH
» TỔ QUỐC TRÊN TỪNG NGỌN SÓNG
» ĐỌC LẠI BÀI THƠ "NHỚ BẮC" CỦA "THI TƯỚNG" HUỲNH VĂN NGHỆ
» TRƯƠNG ĐĂNG DUNG - BÀN TAY TA KHÔNG ĐỦ TÌM NHAU
» GIÓ ĐƯA CÀNH TRÚC LA ĐÀ
» CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN NGUYÊN PHƯỢNG


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  270  |  271  |  272  |  273  |  274  |  275  |  276  |  277  |  278  |  279  |  280  |  281  |  282  |  283  |  284  |  285  |  286  |  

  
Gia đình Bích Khê