DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
THƠ CÁCH TÂN VÀ THI PHÁP NGHỆ THUẬT MỚI (KỲ 1)
Tạp chí Nhà văn & tác phẩm - Hội Nhà Văn VN số 10, tháng 4.2015 trích in bài khảo cứu của nhà thơ Nguyễn Vũ Tiềm với đầu đề “Thơ cách tân và những vấn đề của nó”. Dưới đây là toàn văn bản chính bài khảo cứu về thơ cách tân đầu thế kỷ XXI do tác giả gửi đến, xin giới thiệu cùng bạn đọc.
"NHỮNG CON NƯỚC THỞ RA NGHÌN SÔNG RẠCH"

(Đọc "Con đường tự trôi"- Tập thơ của Nguyễn Đăng Khoa)

NGHIÊN CỨU VĂN HÓA DƯỚI GÓC NHÌN CỦA VƯƠNG TRÍ NHÀN
Trong giới nghiên cứu, người ta thường nói tới ông như một người chuyển từ phê bình văn học sang cái mà tôi tạm gọi là phê bình văn hóa.Ông nghĩ sao về những nhận xét loại đó.
THANH THẢO - THI SĨ CỦA NHỮNG NGƯỜI CHÂN ĐẤT

“Những mộ gió những hình nhân phơ phất / những hải trình dài suốt mấy trăm năm / những bãi cát vàng san hô mê hoặc / những phận người bó chiếu giữa mông mênh”- câu thơ của Thanh Thảo trong trường ca “Chân đất” viết về những liệt sĩ Gạc Ma nghe thật nao lòng.

NHẬT CHIÊU VÀ THƠ TƯỢNG QUẺ
Trong thư gửi đến NVTPHCM, nhà nghiên cứu, nhà thơ Nhật Chiêu có viết: “Tôi vừa nghĩ ra một thể thơ mới dựa theo hình thức của các quẻ trong Kinh Dịch (sau một thời gian nghiên cứu về Kinh Dịch) - gọi là "Thơ Tượng quẻ".

• Các tin khác:

» "HỌ VẪN CHƯA VỀ" - MỘT CUỐN TIỂU THUYẾT LẠ
» NGÀY VUI ĐẾN MUỘN
» ĐỌC - DIỄN THƠ TÂN HÌNH THỨC VIỆT
» CHÙM THƠ CỦA LÊ ÂN
» THANH GIANG - NHỚ NGÀY TIẾN VỀ SÀI GÒN
» THI PHÁP "SO ĐŨA NGẮT DÒNG" TRONG LỤC BÁT ĐỒNG DAO
» CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN QUANG THIỀU, VƯƠNG CƯỜNG, LÊ CHÍ
» 5 BÀI THƠ CHỮ HÁN CỦA CAO BÁ QUÁT
» NGẬM NGÙI: TRÁI SẦU TRĨU NẶNG
» NGUYỄN CÔNG TRỨ - THÔNG REO NGÀN HỐNG


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  270  |  271  |  272  |  273  |  274  |  275  |  276  |  277  |  278  |  279  |  280  |  281  |  282  |  283  |  284  |  285  |  286  |  287  |  288  |  289  |  290  |  

  
Gia đình Bích Khê