DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN NGỌC HƯNG

Chùm thơ về Tổ quốc của Nguyễn Ngọc Hưng

NHỮNG NỖ LỰC CÁCH TÂN CỦA VĂN XUÔI VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI
(Tham luận tại Hội nghị quốc tế quảng bá văn học Việt Nam do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức tại Hà Nội ngày 2 - 3/3/2015)
GIỐNG MÙA NGHỊCH

Nhà văn Võ Diệu Thanh quê Châu Phong, Tân Châu, An Giang, hiện chị đang sống và dạy mỹ thuật trường trung học cơ sở ở Chợ Vàm, Phú Tân, An Giang.

TÌM HIỂU PHONG CÁCH NGUYỄN BỈNH KHIÊM QUA MỘT BÀI THƠ
Tôi giữ nguyên cách phiên, chỉ chấm câu lại cho gần cách chấm câu người xưa hơn. Chỗ nào không thể chuyển thành cách chấm câu hiện đại tôi để trong ngoặc đơn. Ta sẽ thấy chính cách chấm câu này mới sát với nghệ thuật tác giả.
ĐẤT VÀ NGƯỜI: TỤNG CA VÀ BI CA
Cuốn tiểu thuyết Phúc lành của đất của nhà văn Na Uy Knut Hamsun (1859 – 1952, giải Nobel năm 1920) mở ra bằng một khung cảnh huyền hoặc, như khung cảnh quen thuộc trong các saga Bắc Âu vậy: một vùng đất không dấu chân người, chỉ có những đầm lầy và rừng rậm kế tiếp nhau.

• Các tin khác:

» 
» HỮU THỈNH - LẤP LÁNH VÀ LỪNG KHỪNG
»  "THỜI GIAN" CỦA VĂN CAO : MỘT TRIẾT LÝ NHÂN SINH ...
» 40 NĂM THƠ HẢI NGOẠI: CHƯƠNG 4. ĐI TÌM TIẾNG NÓI MỚI
» NHỮNG TRANG SÁCH NỮ LÀM ĐẮNG LÒNG ĐÂNG MÀY RÂU
» TÔI VIẾT "TƯỚNG VỀ HƯU"
» VĂN CHƯƠNG MANG GƯƠNG MẶT NỮ
» TRANG THƠ TẠP CHÍ SÔNG HƯƠNG
» 40 NĂM THƠ HẢI NGOẠI: CHƯƠNG 4: THI PHÁP CHẤN THƯƠNG
» DƯƠNG THUẤN - BA QUẢ TIM CỦA ĐÀN ÔNG


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  270  |  271  |  272  |  273  |  274  |  275  |  276  |  277  |  278  |  279  |  280  |  281  |  282  |  283  |  284  |  285  |  286  |  287  |  288  |  289  |  290  |  291  |  292  |  293  |  294  |  

  
Gia đình Bích Khê