DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
THƠ VÀ TRƯỜNG CA NGUYỄN ANH NÔNG - LUNG LINH QUA BÈ BẠN

(Đọc Nguyễn Anh Nông  - Đi từ miền lá cỏ-NXB QĐND Tháng 10/ 2013)

ĐI VỀ PHÍA BIỂN XANH

Những đầm lầy sú vẹt bạt ngàn kia
Từng gắn bó những năm dài kháng chiến
Những đại lộ hướng tìm ra với biển
Dừa nước hoang còn xanh cạnh chân cầu

MỘT THẾ HỆ BỊ TỔN THƯƠNG
Kyung-Sook Shin, tác giả sách bán chạy nhất của Hàn Quốc nói rằng: “Trong độ tuổi 20 của mình, tôi đã sống qua một thời đại của các sự kiện chính trị khủng khiếp và những cái chết đáng ngờ.” Đó là lý do tại sao cô ấy thích hét lên từ trên đỉnh núi Bugaksan.
DẤU XƯA

Nổi trôi xuôi ngược một thời

Dấu xưa soi bóng một đời bên con.

Mảnh mai mình hạc héo mòn

Cho con no đủ, vuông tròn...mẹ vui. 

HOÀNG SA MÃI CỦA MẸ VIỆT NAM

Bốn mươi năm vẫn không nguôi suy nghĩ  

Hoàng Sa trở thành ngàn tiếng vọng xót đau

Đôi mắt Mẹ vẫn quầng sâu ứa lệ

Quấn khăn tang trên ngọn sóng bạc đầu


• Các tin khác:

» TRAO ĐỔI VỚI VƯƠNG TRỌNG VỀ CHUYỆN: THÚY KIỀU NHỚ AI?
» CHUYỆN ÍT NGƯỜI BIẾT VỀ DU TỬ LÊ
» CẢM NHẬN BÀI THƠ "ĐAU THƯƠNG" CỦA TRÀ THANH LAM
» THƠ BIỂN ĐẢO - TIẾNG LÒNG YÊU NƯỚC
» THUẬN YẾN - MƯA GIÓ NHIỀU THÀNH CỔ THỤ HÔM NAY
» NGOẠI XÂM
» VỀ MẢNG SÁNG TÁC CHO THIẾU NHIN TRONG THƠ MỚI
» NGUYỄN ĐÌNH THI – MỘT NGƯỜI HÀ NỘI
» THƠ VIẾT GIỮA LÀNG BÁO
» TIẾNG LÒNG VIÊN TĨNH


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  

  
Gia đình Bích Khê