DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
CHIỀU CUỐI NĂM, BẠN MẤT...

Bài thơ tiễn Nguyễn Xuân Phước (Nhà thơ Nguyễn Huyền Thạch) vĩnh biệt trần gian

SỰ CÔ ĐƠN CỦA VĂN HỌC TIẾNG VIỆT
Chiến tranh qua đi. Người Việt trẻ cùng với đất nước lại oằn mình qua các cuộc chiến tranh biên giới. Lại tiếp tục đau khổ nhưng tâm thế nhân vật văn học lúc này đã khác. Phía sau người cầm súng là đô thị đèn màu là lo toan cho cái riêng tư. Nhưng tinh thần giữ nước giữ đất vẫn quyết liệt trong các tác phẩm văn học.
VÀI CẢM NHẬN VỀ TIỂU THUYẾT VIỆT NAM 2014
Viết tiểu thuyết không phải bỗng chốc mà thành. Và nếu tản văn, truyện ngắn có thể mau chóng được đón nhận thì tiểu thuyết cần nhiều hơn những cung đường thẩm thấu khác nhau.
TRANG THƠ XUÂN ẤT MÙI CỦA TẠP CHÍ SÔNG HƯƠNG
Đông Hà - Phạm Trường Thi - Nguyễn Hoa - Đoàn Mạnh Phương - Văn Công Hùng - Trần Thị Ngọc Mai - Duy Mong - Xuân Thảo - Hồng Vinh - P.N. Thường Đoan - Hoàng Ngọc Châu - Triệu Nguyên Phong - Ngô Thái Dương
ẤN TƯỢNG "GỬI V B" CỦA PHAN THỊ VÀNG ANH
(Cảm nghĩ về tập thơ Gửi VB của Phan Thị Vàng Anh - Công ty Nhã Nam và Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Hà Nội 2006)

• Các tin khác:

» NHỮNG BÀI THƠ TRÌNH DIỄN TRONG NGÀY THƠ 2015 TẠI TP HỒ CHÍ MINH
» NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH – HÀNH HƯƠNG VỀ PHÍA NHỚ
» NGUYỄN QUANG SÁNG - CHUYỆN KỂ SAU
» NHỮNG BÀI THƠ TRÌNH DIỄN TRONG NGÀY THƠ 2015 TẠI QUẢNG NGÃI
» TẠI SAO GOGOL ĐỐT PHẦN 2 CỦA "NHỮNG HỒN CHẾT"?
» TRANG THƠ CỦA NHƯ QUỲNH DE PRELLE
» THƠ LÊ VĂN NGĂN - TIẾNG HÓT CỦA LOÀI DẠ OANH
» CHẾ LAN VIÊN - "NGƯỜI BẮN PHÁO HOA TRÍ TUỆ" Ở THỂ THƠ TƯ TUYỆT
» KHI "NGUYỄN DU VIẾT KIỀU ĐẤT NƯỚC HÓA THÀNH VĂN"
» MÙA XUÂN TRONG THƠ VĂN CÔNG


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  270  |  271  |  272  |  273  |  274  |  275  |  276  |  277  |  278  |  279  |  280  |  281  |  282  |  283  |  284  |  285  |  286  |  287  |  288  |  289  |  

  
Gia đình Bích Khê