THÔNG TIN
 
10 NHÀ LÝ LUẬN PHÊ BÌNH VĂN HỌC THUỘC HNV ĐƯỢC ĐỀ CỬ GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC


*Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật

Hà Minh Đức: Cụm tác phẩm thơ văn báo chí Hà Minh Đức, Cụm tác phẩm văn hóa nghệ thuật

*Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật

 

Trương Tửu: Tuyển tập nghiên cứu phê bình, Tuyển tập văn xuôi

Vân Thanh: Công trình nghiên cứu: Phác thảo văn học thiếu nhi Việt Nam, Văn học thiếu nhi Việt Nam (nghiên cứu, lý luận phê bình) Tác giả văn học thiếu nhi Việt Nam

Lê Sỹ Quý (Thiếu Sơn): Nghệ thuật và nhân sinh, Những văn nhân chính khách một thời, Nợ bút nghiên hay nghĩa đồng bào

Mai Quốc Liên: Phê bình và tranh luận văn học, Tạp luận

Lê Thành Nghị: Mùa không gió (tập thơ) Mưa trong thành phố (tập thơ), Văn học sáng tạo và tiếp nhận (tiểu luận phê bình), Trước đèn… thơ (tiểu luận)

Hồ Sỹ Vịnh: Puskin (bút ký nghiên cứu), Văn hóa-văn học-một hướng tiếp cận (tiểu luận phê bình); Văn hóa Việt Nam trong tiến trình đổi mới (chuyên khảo); Về bản lĩnh văn hóa Việt Nam (chuyên khảo)

Phan Hồng Giang: Ghi chép về tác giả và tác phẩm (lý luận phê bình);  Chung quanh một số vấn đề văn hóa, nghệ thuật.

Hoàng Ngọc Hiến: Tác phẩm chọn lọc, tuyển tập lý luận phê bình.

Ngô Thảo: Văn học về người lính; Văn học với đời sống – đời sống văn học; Đời người –đời văn; Thao thức với phần đời chiến trận.


Nguồn: http://lethieunhon.com

 

Các bài khác:
· SO SÁNH VĂN HÓA ĐÔNG Á VÀ ĐÔNG NAM Á - TRƯỜNG HỢP VIỆT NAM - NHẬT BẢN
· XÁC ĐỊNH CƠ SỞ KHOA HỌC CHO HỌC THUYẾT KIM ĐỊNH
· HỌC GIẢ NGUYỄN VĂN VĨNH - NHỮNG ĐIỂM NHẤN ẤN TƯỢNG
· ỨNG XỬ VĂN HÓA VỚI NGƯỜI XƯA
· PHÁT HIỆN MỚI VỀ GỐC TÍCH LÝ THÁI TỔ
· ĐÔI BẠN TRI KỶ TRÊN HÒN ĐẢO GIỮA THÁI BÌNH DƯƠNG
· NHỮNG BỨC NHAM HỌA BÍ ẨN TRÊN HANG CỬA CHÙA - NINH BÌNH
· CHÚA NGUYỄN PHÚC CHU XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN XỨ ĐÀNG TRONG THEO TINH THẦN TAM GIÁO ĐỒNG NGUYÊN
· CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO VIỆT NAM QUA CÁC BẢN ĐỒ CỔ
· PHÁT HIỆN BỘ LẠC 200 NGƯỜI TRONG RỪNG AMAZON
· TÀN PHÁ NHẪN TÂM TOÀN BỘ LĂNG MỘ VUA TRẦN MINH TÔNG
· VÀI NÉT VỀ PHAN KẾ BÍNH
· GIAO LƯU VÀ GIỚI THIỆU BẢN TIẾNG ANH THƠ NGUYỄN TRÃI
· LẤY CHỒNG NGOẠI
· 12 CON GIÁP - 1 GÓC VĂN HÓA PHƯƠNG ĐÔNG
· PHẬT GIÁO THÍCH ỨNG VỚI VĂN HÓA, TỒN TẠI BỞI DÂN TỘC
· KHI NGƯỜI VIỆT KHÔNG TIN CHỮ VIỆT
· NHÀ VĂN TRẦN HOÀI DƯƠNG TỪ TRẦN GẦN 2 NGÀY SAU MỚI PHÁT HIỆN!
· ÁM SÁT NGƯỜI SẮP LÊN LÀM THỦ TƯỚNG SÀI GÒN
· DƯƠNG VĂN MINH QUA CON MẮT CỦA NHỮNG THUỘC CẤP

 

  
Gia đình Bích Khê